^
3 Yoane
Gayuso yaromi kam mapunom
Yai surai Diorefe te Demitiyu kanom mapunom
Ka onam koro dungua