^
Yemesi
Tai ipun dongua kipi kaingua tarom fuka duwangua kam
Yesu gama guwai gai ako nekeinga yokamai te guwai gai ako neinga yokamai kanom
Tai ipun dongua te ka kea engua kam
Yokama ka firo tai benainga kam
Ari yai opai muruwo kounom moimie
Fi ki si tere kokonanom beinga kam
Ari ka duwainga kiapam benaime
Yai Gumam mapunom nokapu norome
Yesu gama yokamai kakom kakom Yai Gumam ka dungua i gore duwaime
Yesu gama yokamai bei moiro arinoma ama Yesu fi ki si teinga yokamai ipu si erekenaime
Ari yokamai nenen kanom akire di iwa dekenaime
Yemesi ari guwai gai munmane fai erongua yokamai ka di erome
Yo moiro ako sikenainga kam
Ka make ei tongua kam
Ka koropane