8
Nau tê̆ nhhơr ma Kôranh Brah
Ơ oh nô ta nau nsing, hên dăn mbơh ăn khân ay may gĭt ndơ i Kôranh Brah lĕ jan tă bơh nau ueh Păng nơm ta phung nsing ma Brah Krist ta ăp ntŭk ta bri Masêđôn.* 8:1-15: 2Kô 9:1-15; Gal 2:10 Bol lah phung khân păng i nây geh nau rêh rnhăl dŭt hô kađôi, khân păng hôm geh nau răm maak dŭt hô ngăn, jêh ri bol lah khân păng o ach dŭt hô kađôi, khân păng hôm e geh nuih n'hâm nhhơr ŏk ngăn đŏng gay ma kơl bu êng. Gâp nơm say, phung khân păng i nây ăn prăk tâng i nau khân păng nơm geh ŏk, jêh ri ăn ŏk rlau ma i nây jât, ăn lĕ bơh nuih n'hâm jât. Khân păng mbơh ma hên, khân păng dŭt hô ngăn ŭch, gay ma dơi kơl phung ƀon lan Kôranh Brah ta ƀon Yêrusalem, kơt phung nsing ta ntŭk êng kơl đŏng.* 8:4: Gal 6:10 Nau i khân păng nhhơr kơt nây, jêng rlau bơh nau hên lĕ geh mân nơh ngăn, khân păng nhhơr săk khân păng nơm ma Kôranh Brah lor, jan tâng nau Kôranh Brah đă ma lĕ nuih n'hâm, jêh bơh nây khân păng nhhơr săk khân păng nơm ăn iăt nau hên, jêng di đah nau Kôranh Brah ŭch ngăn ro. Kơt ndri dâng hên ntrôl Titus, plơ̆ tay ta khân ay may, gay ma leo khân ay may jan ăn jêh nau nhhơr kar ueh khân ay may i nây, kơt i păng lĕ jêh ntơm leo khân ay may ma nau i nây nơh. Gâp vay say khân ay may jan dâng lĕ ndơ dŭt ueh ngăn, nau nsing khân ay may nâp ngăn, khân ay may blao nti bu, khân ay may lĕ gĭt vât nau Kôranh Brah, khân ay may nsrôyh ta ăp ntil ndơ, jêh ri nđâp ma geh nuih n'hâm rŏng ma hên. Lah ndri nau rgum prăk nhhơr i nây ăn khân ay may jan dŭt ueh đŏng.* 8:7: 1Kô 1:5
Gâp ngơi kơt nây mâu ôh di gâp đă khân ay may, yơn ma gâp ŭch say nuih n'hâm rŏng khân ay may răp jăp kơt nuih n'hâm rŏng phung nsing ta ntŭk êng mâu lah mâu. Khân ay may lĕ gĭt jêh nau ueh Brah Yêsu Krist, Păng ndrŏng ngăn ta kalơ trôk, yơn ma Păng rgâl jêng o ach jêng bunuyh ta neh ntu, yor ma khân ay may, gay ma ăn khân ay may jêng ndrŏng tă bơh nau o ach Păng nây.* 8:9: Phi 2:6-7
10 Gâp mân lah ueh ma khân ay may jan kơt nđa: Năm e nơh khân ay may lĕ ŭch nhhơr kơt nây lor bu nơh, jêh ri ntơm nhhơr đŏng. 11 Lah ndri ăn khân ay may jan jêh hŏm ndơ i nây dô. Mơm ƀă nuih n'hâm khân ay may lĕ nđơr jêh bơh ntơm nơh, ăn jan ngăn jêng tâm di kơt i nây đŏng dô, tâng i khân ay may geh. 12 Lah bân geh nuih n'hâm ŭch ăn, Kôranh Brah răm maak ma ndơ i ăp nơm dơi ăn, Păng mâu ôh ŭch bân ăn rlau ma ndơ bân geh.* 8:12: Mar 12:41-44
13 Gâp mâu ôh ŭch khân ay may mâu tŏng tă bơh kơl bunuyh a êng, yơn ma gâp ŭch dâng lĕ băl ăn geh dadê. 14 Aƀaơ dja khân ay may geh ŏk rmeh, blao kơl khân păng i mâu tŏng, lah tât khân păng geh ŏk rmeh, khân păng mra kơl khân ay may đŏng nôk khân ay may mâu tŏng. Lah ndri dâng lĕ băl geh tâm ban. 15 Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ nchih jêh ma phung Israel nôk khân păng dônh ndơ sông sa Mana ta bri rdah nơh:
‘Bu moh i dônh geh ŏk kŏ mâu rmeh đŏng,
Bu moh i dônh geh đê̆ đă dơm kŏ mâu pah pŏt đŏng’ 8:15: NNg 16:18.
Titus, đah bunuyh i jan kar ndrel păng
16 Lah ueh ma Kôranh Brah, yorlah Păng ăn Titus geh nuih n'hâm gơyh nđơr ŭch kơl khân ay may kơt gâp đŏng. 17 Titus mâu ôh dơn ŭch tâng nau hên dăn hăn ta khân ay may du tơ̆ tay, rlau bơh nây jât păng geh nuih n'hâm gơyh nđơr êng săk păng nơm hăn a khân ay may.* 8:17: 2Kô 8:6 18 Jêh ri hên ăn du huê oh nô ta nau nsing hăn ndrel, păng bunuyh i phung nsing ta ăp ntŭk rnê hô ngăn ma nau păng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh.* 8:18: 2Kô 12:18 19 Rlau bơh nây jât, phung nsing ntŭk êng êng lĕ kơih jêh păng ăn hăn ndrel hên ta nau rgum prăk nhhơr i nây, nau nhhơr i nây jêng du ntil nau sơm kơl jan kar i yơk Kôranh Brah, ndrel ma ăn bu say đŏng nau hên geh nuih n'hâm gơyh nđơr ŭch kơl bu.* 8:19-20: 2Kô 9:1-15; Gal 2:10 20 Hên jan kơt nây gay ma mâu ôh geh du huê bunuyh dơi nduih hên ta nau dŏng prăk i bu nhhơr ăn ŏk ngăn lĕ bơh nuih n'hâm nây. 21 Hên nsrôyh jan ueh ma dâng lĕ ndơ, mâu ôh dơn ta năp măt Kôranh Brah dơm, nđâp ma ta năp măt dâng lĕ bunuyh đŏng. 22 Jêh ri hên ăn oh nô du huê jât ăn hăn ndrel khân păng bar hê nây. Hên lĕ vay rlong nuih n'hâm păng ŏk tơ̆, say păng gơyh hô ngăn jan ăp ntil ndơ. Jŏng dja păng ŭch nhhơ nuih n'hâm gơyh nđơr rlau bơh a lor nơh jât, yorlah păng nsing hô ngăn khân ay may ŭch kơl ngăn. 23 Titus jêng mât jăng gâp jêng bunuyh i sơm kơl jan kar ma khân ay may ndrel gâp. Khân păng i bar hê hăn ndrel i nây jêng sơm ntang phung nsing ntŭk êng êng, nau gŭ rêh bar hê khân păng nây ueh ăn bu rnê ma Brah Krist. 24 Lah ndri ăn khân ay may nhhơ nau rŏng khân ay may ma khân păng dô, gay ma phung nsing ăp ntŭk say n'hêl nau hên rnê khân ay may nơh jêng di ngăn.* 8:24: 2Kô 7:14-15

*8:1 8:1-15: 2Kô 9:1-15; Gal 2:10

*8:4 8:4: Gal 6:10

*8:7 8:7: 1Kô 1:5

*8:9 8:9: Phi 2:6-7

*8:12 8:12: Mar 12:41-44

8:15 8:15: NNg 16:18

*8:17 8:17: 2Kô 8:6

*8:18 8:18: 2Kô 12:18

*8:19 8:19-20: 2Kô 9:1-15; Gal 2:10

*8:24 8:24: 2Kô 7:14-15