26
Pôl ơh nau bu ntôn păng ta năp măt kađăch Agripa
Kađăch Agripa lah ma Pôl: “Dôl dja gâp ăn may dơi ngơi mâu chrao ôh.” Jêh ri Pôl nta ti* 26:1: Bu gĭt lah: ‘Nta ti’ jêng nau kôh mbah păng. lah: “Ơ kađăch, nar dja gâp răm maak hô ngăn, yor ma gâp dơi plơng ơh dâng lĕ nau mpôl kôranh bri Yuđa de ntôn gâp dja ta năp măt may kađăch, yorlah lĕ nau vay phung hên lĕ kađăch gĭt n'hêl jêh, ndrel ma nau vay khân păng vay hôm tâm rlăch. Ndri gâp dăn kađăch ăt nuih ma iăt nau i gâp ngơi dja. Dâng lĕ phung Israel lĕ gĭt dadê jêh nau gŭ rêh gâp ntơm bơh jê̆. Khân păng lĕ gĭt jêh bơh ntơm nơh gâp gŭ rêh ta ntŭk gâp nơm, ndrel ma ta ƀon Yêrusalem. Lah khân păng ŭch nkoch, khân păng lĕ gĭt jŏ ngăn jêh gâp jêng mpôl mpeh ma phung Pharisi. Ta phung Israel hên dja, hên jêng phung i ndjôt nau vay phung Israel dăng rlau bu ngăn.* 26:5: Kar 23:6; Phi 3:5 Yơn ma aƀaơ dja, nau i bu nhŭp phat dôih gâp dja, yor ma nau rnơm ma nau Kôranh Brah lĕ ton jêh ma phung u che hên kăl e nơh.* 26:6-8: Dan 12:2; Yôh 5:28; 1Kô 15:23-25; 1Tê 4:14 Dâng lĕ ta rnoi deh hên 12 mpôl, hên rnơm nau Kôranh Brah ton dja mra tât ngăn, ndri dâng hên nsrôyh ndjôt nau yơk mbah Kôranh Brah dâng măng dâng nar. Ơ kađăch Agripa, yor ma nau rnơm i nây dâng phung Israel ntôn gâp dja. Mơm dâng khân ay may ndrŏt hih rhŏl mâu ŭch iăt nau Kôranh Brah jan ăn dâk rêh bunuyh khât? Săk gâp nơm dja, bơh ntơm nơh gâp mân di ăn tâm rdâng ŏk đah ma bunuyh i nsing ma Kôranh Yêsu i tă bơh ƀon Nasaret.* 26:9-11: Kar 8:3 10 Gâp lĕ jêh jan ngăn nau i nây ta ƀon Yêrusalem, jêh ri gâp dơn nau tă bơh mpôl kôranh jan brah, gay ma nhŭp phung kloh ueh i nây ŏk ngăn tê̆ ta trôm ndrung. Dôl bu ŭch nkhât phung khân păng i nây, nđâp ma gâp lĕ tâm di du ntôr nau ndrel phung i nây đŏng. 11 Gâp hăn ƀaƀơ ăp rŏ nhih rƀŭn phung Israel, gay ma tê̆ dôih phung i nây, nchâp khân păng đă mƀăr lơi nau nsing i nây. Gâp ji nuih ma khân păng dŭt hô ngăn, ndri dâng gâp hăn jan jêr khân păng n'ho tât ta ƀon ta n'gor bri êng.”
12 “Dôl nây gâp geh nau dơi đă nau tă bơh mpôl kôranh jan brah. Jêh ri gâp hăn ta ƀon Đamas.* 26:12-18: Kar 9:1-16 13 Ơ kađăch, dôl gâp hăn rŏ trong nây, nôk nây klăp lah nar nklang bôk, geh ndơ ang chrat ngăn tă bơh kalơ trôk ti ang ta gâp ri rlau ma ang nar, ndrel ma ang ta phung khân păng i hăn ndrel gâp ri. 14 Dôl nây dâng lĕ phung hên chôt ta neh ri dadê, jêh ri gâp tăng nteh ngơi lah ma gâp ta nau ngơi Hêbrơ: ‘Hơi Sôl, hơi Sôl, moh nau may jan jêr ma Gâp mêh? May jan ma Gâp kơt nây geh nau jêr ma may ngăn, tâm ban ma ndrôk tâm tŏm 26:14: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Tâm thăk’. ma loyh mplônh, kơt nây mâu di vă’. 15 Jêh ri gâp ôp Păng: ‘Ơ Kôranh, bu moh May ri?’, Păng ơh bơh ti: ‘Gâp dja Yêsu, i may jan jêr nây nơh heh. 16 Yơn ma aƀaơ dja ăn may dâk hŏm, Gâp tâm mpơl ma may dja yorlah Gâp ŭch sŏ may jan kar ma Gâp, jêh ri ăn may nkoch nau khlay i Gâp ăn may say dja, ndrel ma nau êng êng Gâp mra tâm mpơl ăn ma may ta nar jât năp tay đŏng. 17 Jêh ri Gâp mra rklaih nau rêh may bơh ti phung Israel, ndrel ma bơh ti phung i mâu di phung Israel nôk khân păng jan jêr ma may. Gâp ăn may hăn ta phung i mâu di phung Israel, 18 gay ma nti khân păng ăn pơk nuih n'hâm ma nau Kôranh Brah, ăn khân păng du lôh tă bơh ntŭk ngo, jêh ri hăn ta nau ang, du lôh tă bơh nau dơi Satăng i kôranh mpôl brah djơh, jêh ri plơ̆ sât ma Kôranh Brah 26:18: ‘Ntŭk ngo’ jêng phung bunuyh i mâu ôh nsing ma Kôranh Brah, ndrel ma bunuyh i nây ta nâm nau dơi Satăng đŏng. ‘Hăn ta nau ang’ jêng phung bunuyh i lĕ sât nsing jêh ma Kôranh Brah., ri mơ Kôranh Brah yô̆ khân păng mâu hôm kơp nau tih khân păng, jêh ri Kôranh Brah ăn khân păng gŭ ndrel phung i Kôranh Brah lĕ kơp kloh ueh jêh, yorlah nsing ma Gâp’.”
19 “Ơ kađăch, kơt ndri dâng gâp mâu ôh rlăch đah nau i gâp tâm say nây.* 26:19-20: Kar 20:21; Gal 1:16-17 20 Jêh ri gâp mbơh nkoch ăn bu rgâl nuih n'hâm djơh, plơ̆ sât ma Kôranh Brah, jêh ri ăn lĕ ndơ i khân păng jan nơh lĕ geh tâm di đah nau rgâl nuih n'hâm djơh ngăn. Bơh ntơm bôk dak gâp lor mbơh nkoch ndơ i nây ta ƀon Đamas, jêh ri ta ƀon Yêrusalem, ndrel ma dâng lĕ bri Yuđa, n'ho tât ma phung i mâu di phung Israel đŏng. 21 Yor ma nau i nây dâng phung Israel aƀă nhŭp gâp ta jŏng gung nhih jan brah, jêh ri ŭch nkhât gâp jât. 22 Yơn ma geh Kôranh Brah mât njrăng gâp tât nar dja, ndri dâng gâp hôm rêh dâk ta dja, dâng gâp dơi mbơh nkoch nau khlay ta năp phung bu jê̆ bu kuŏng. Gâp mâu geh mbơh nkoch rlau đah ma nau mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, ndrel ma nau Môsê i lĕ geh nchih kăl e nơh.* 26:22-23: Kar 3:18; 17:2-3; Luk 24:44-46; 1Kô 15:20 23 Khân păng ngơi lah Brah Krist i nơm rklaih i Kôranh Brah de njuăl ri iăt ma geh nau jêr jŏt tât Păng khât, jêh ri Păng dâk rêh lor bu ma dâng lĕ bunuyh. Kơt ndri Păng ăn nau ang ta nuih n'hâm phung Israel, ndrel ma phung i mâu di phung Israel, geh nau khlay mbơh nkoch ma nau rklaih.”
24 Dôl Pôl hôm e ngơi nây, Phêstus nter dŭt nteh lah păng: “Hơi Pôl, lĕ trơi may nây mê̆, may nti lăn ŏk ir dâng jêng trơi!” 25 Pôl ơh ma păng: “Ơ kôranh Phêstus, gâp mâu geh trơi ôh. Nau gâp ngơi jêng ngăn, jêng di. 26 Kađăch Agripa dja lĕ ơm gĭt nau dja, kơt ndri dâng gâp bănh mbơh nkoch ma păng mâu geh nau klach, yor ma gâp gĭt kađăch lĕ gĭt dadê jêh, yorlah lĕ nau dja mâu ôh jan mpôn ta ntŭk ndŏp.* 26:26: Yôh 18:20 27 Ơ kađăch, ah may iăt đŏng nau mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh? Gâp lĕ gĭt ngăn may iăt ngăn ro.” 28 Kađăch Agripa lah ma Pôl: “Hôm e du ƀlât jât, may jan ăn gâp bơi jêng bunuyh nsing đŏng.” 29 Pôl ơh ma kađăch: “Bol lah hôm du ƀlât, mâu lah hôm jŏ bơh năp, gâp vơh vơl ma Kôranh Brah mâu ôh dơn ăn ma kađăch dơm, gâp ŭch ăn ma dâng lĕ phung i gŭ iăt gâp ta nar dja, ăn tâm ban ma gâp đŏng, tih ma nau i bu kât ma rse rvăk dja mâu ôh ăn kơt.”
30 Jêh ri kađăch Agripa, kôranh kuŏng Phêstus, Ƀêrênis, ndrel ma dâng lĕ bunuyh aƀă i gŭ ta nây, leo băl dâk drưm 31 du lôh bơh ntŭk nây, tâm lah ndrăng khân păng: “Bunuyh dja mâu ôh say geh nau tih tât ma khât săk, mâu lah tât ma kât ma rse rvăk.”* 26:31: Kar 21:36; 25:25 32 Kađăch Agripa lah ma Phêstus: “Lah bunuyh dja ê hŏ lăn dăn hao nau a kôranh kađăch, dơi ƀơk ăn păng lôh.”* 26:32: Kar 25:11-12

*26:1 26:1: Bu gĭt lah: ‘Nta ti’ jêng nau kôh mbah păng.

*26:5 26:5: Kar 23:6; Phi 3:5

*26:6 26:6-8: Dan 12:2; Yôh 5:28; 1Kô 15:23-25; 1Tê 4:14

*26:9 26:9-11: Kar 8:3

*26:12 26:12-18: Kar 9:1-16

26:14 26:14: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Tâm thăk’.

26:18 26:18: ‘Ntŭk ngo’ jêng phung bunuyh i mâu ôh nsing ma Kôranh Brah, ndrel ma bunuyh i nây ta nâm nau dơi Satăng đŏng. ‘Hăn ta nau ang’ jêng phung bunuyh i lĕ sât nsing jêh ma Kôranh Brah.

*26:19 26:19-20: Kar 20:21; Gal 1:16-17

*26:22 26:22-23: Kar 3:18; 17:2-3; Luk 24:44-46; 1Kô 15:20

*26:26 26:26: Yôh 18:20

*26:31 26:31: Kar 21:36; 25:25

*26:32 26:32: Kar 25:11-12