10
Ơ oh nô ta nau nsing, gâp ŭch ngăn ta nuih n'hâm, gâp nsrôyh mbơh sơm dăn ma Kôranh Brah, gay ma dâng lĕ phung Israel geh nau rklaih.* 10:1-2: Kar 22:3 Gâp gĭt n'hêl khân păng gơyh ngăn jan kar ăn ma Kôranh Brah, tih ma khân păng mâu gĭt blao jan kar i nây ăn di, yorlah khân păng nơh mâu ôh gĭt vât bơh tă Kôranh Brah kơp bunuyh sŏng. Khân păng nsrôyh joi trong êng khân păng nơm gay ma Kôranh Brah kơp khân păng sŏng, mâu ŭch ôh sŏ dơn trong i Kôranh Brah ăn.* 10:3: Rôm 9:32; Phi 3:9 Tă bơh ndơ Brah Krist lĕ jêh jan, bân mâu hôm ôh khăch gŭ rêh jan tâng ma nau vay Môsê i nây, ndri dâng bu moh i nsing ma Păng, Kôranh Brah kơp sŏng.* 10:4: Rôm 3:31; 7:1-6; Gal 2:16; 3:23-25
Nau nsing geh nau rklaih
Môsê lĕ nchih jêh lah ma nau Kôranh Brah kơp bunuyh sŏng i tă bơh jan tâng nau vay: ‘Bu moh i jan tâng kơt dâng lĕ nau i nây, păng i nây Kôranh Brah mâu tê̆ dôih, yor ma tă bơh jan tâng nau i nây’ 10:5: KLê 18:5.* 10:5: KLê 18:5; Gal 3:10-14 6-7 Yơn ma nau Kôranh Brah kơp bunuyh sŏng i tă bơh nau nsing Kôranh Brah lah kơt nđa ta nau Păng ngơi: ‘Khân ay may lơi ôh mân êng ta nuih n'hâm: ‘Bu moh i hao kalơ trôk?’, lơi ôh ôp: ‘Bu moh i hăn jŭr ta ntŭk phung khât?’’ 10:6-7: NVa 30:13, yorlah bân mâu khăch ôh hao kalơ trôk, gay ma leo Brah Krist jŭr ta neh ntu dja, bân mâu khăch ôh hăn jŭr ta ntŭk phung khât, gay ma leo Brah Krist ăn dâk rêh tay. Lĕ geh nchih đŏng kơt nđa:
‘Nau ngơi Kôranh Brah lĕ dăch ngăn kêng khân ay may,
Lĕ ta mbung khân ay may, ndrel ma ta nuih n'hâm khân ay may đŏng’ 10:8: NVa 30:14.
Nau ngơi Kôranh Brah i nây, jêng nau ngơi ma nau nsing i bân mbơh nkoch. Bu moh i mbơh nkoch ma mbung lah Brah Yêsu jêng Kôranh, nđâp ma iăt ta nuih n'hâm lah Kôranh Brah jan ăn Brah Yêsu dâk rêh, Păng i nây Kôranh Brah rklaih ngăn ro.* 10:9: Mat 10:32 10 Yor tă bơh nuih n'hâm bân nsing ma Brah Yêsu dâng Kôranh Brah kơp bân sŏng, jêh ri dâng bân geh rklaih yor tă bơh nau bân mbơh nkoch ma bu đŏng, nau bân nsing i nây. 11 Nau i nây tâm di đah Nau Kôranh Brah Ngơi lah: ‘Bu moh i nsing ma Kôranh Brah, mâu geh ôh bu ăn păng geh nau đit prêng’ 10:11: Êsa 28:16. 12 Phung Israel, jêh ri phung i mâu di phung Israel mâu geh ôh tâm tih băl, dâng lĕ khân păng nơh geh du huê Kôranh dơm, jêh ri Kôranh i nây iăt nđâp ma ăn nau geh jêng ma bu moh i kuăl dăn Păng sơm yô̆.* 10:12-13: Rôm 3:29-30; Kar 15:9; Gal 3:28-29; 5:6 13 Yorlah lĕ geh nchih đŏng: ‘Bu moh i kuăl dăn Kôranh Brah sơm yô̆, păng i nây Kôranh Brah rklaih’ 10:13: Yôe 2:32.
14 Yơn ma lah bu moh i mâu ôh nsing ma Kôranh Brah, mơm dâng păng blao kuăl dăn sơm yô̆? Lah bunuyh i nây mâu ôh tăng nau bu mbơh nkoch nau Kôranh Brah, mơm dâng păng blao nsing ma Kôranh Brah? Jêh ri lah bunuyh i nây mâu geh ôh bunuyh mbơh nkoch nau Kôranh Brah, mơm dâng ôbăl dơi tăng? 15 Jêh ri lah mâu geh ôh bunuyh i bu njuăl hăn mbơh nkoch, mơm dâng geh bunuyh hăn mbơh nkoch? Lĕ geh nchih đŏng: ‘Ueh ngăn lah geh bunuyh* 10:15: ‘Ueh ngăn lah geh bunuyh’, mâu lah ‘Ueh ngăn jŏng bunuyh’. i văch ta dja mbơh nkoch nau mhe i ueh’ 10:15: Êsa 52:7.
16 Yơn ma mâu geh ôh dâng lĕ bunuyh iăt nau mhe mhan ueh. Nau mâu iăt i nây tâm ban ma nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah rnha Êsai lĕ nchih jêh: ‘Ơ Kôranh Brah, tâm ban ma mâu geh ôh bunuyh iăt nau hên mbơh nkoch!’ 10:16: Êsa 53:1 17 Lah ndri nau nsing ma Brah Krist jêng tă bơh nau tăng, tă bơh nau tăng bu mbơh nkoch ma Brah Krist.* 10:17: Rôm 16:26; Yôh 17:20 18 Yơn ma gâp dăn ôp, ah phung Israel ơm mâu ƀah, tăng nau i nây? Khân păng lĕ tăng ngăn jêh! Lĕ geh nchih đŏng:
‘Bŏr mbung khân păng bu tăng lư lam neh ntu,
Nau khân păng, bu tăng tât dŭt bri dŭt neh’ 10:18: NMƠ 19:4.
19 Gâp ôp tay du tơ̆ jât, ah phung Israel ơm mâu ƀah, vât nau i nây? Khân păng lĕ vât. Ta rnôk Môsê Kôranh Brah lĕ mbơh jêh ma phung Israel:
‘Gâp mra jan ăn khân ay may i phung Israel mâu nach ma du phung bunuyh i bơh ntơm nơh mâu ôh di phung Gâp, yorlah Gâp kơl ma khân păng,
Jêh ri Gâp mra jan ăn khân ay may ji nuih ma du phung bunuyh i bơh ntơm nơh mâu gĭt năl Gâp 10:19: Ta nau ngơi Grek lah: ‘I rluk mâl’., yorlah Gâp yô̆ nđach ma khân păng’ 10:19: NVa 32:21.* 10:19: Rôm 11:11
20 Jêh ri Êsai lĕ bănh lah kơt nđa:
‘Kôranh Brah lah: ‘Bunuyh i mâu joi Gâp, khân păng lĕ say Gâp,
Jêh ri Gâp nhhơ nau Gâp ăn ma bunuyh i mâu ôp ma nau Gâp’’ 10:20: Êsa 65:1.* 10:20: Rôm 9:30
21 Jêh ri Kôranh Brah lah đŏng ma phung Israel: ‘Gâp nta ti ntơm bơh ôi tât măng ma dăn du phung i mâu ŭch iăt nau, i tâm rdâng đah Gâp, ăn plơ̆ sât a Gâp’ 10:21: Êsa 65:2.

*10:1 10:1-2: Kar 22:3

*10:3 10:3: Rôm 9:32; Phi 3:9

*10:4 10:4: Rôm 3:31; 7:1-6; Gal 2:16; 3:23-25

10:5 10:5: KLê 18:5

*10:5 10:5: KLê 18:5; Gal 3:10-14

10:6-7 10:6-7: NVa 30:13

10:8 10:8: NVa 30:14

*10:9 10:9: Mat 10:32

10:11 10:11: Êsa 28:16

*10:12 10:12-13: Rôm 3:29-30; Kar 15:9; Gal 3:28-29; 5:6

10:13 10:13: Yôe 2:32

*10:15 10:15: ‘Ueh ngăn lah geh bunuyh’, mâu lah ‘Ueh ngăn jŏng bunuyh’.

10:15 10:15: Êsa 52:7

10:16 10:16: Êsa 53:1

*10:17 10:17: Rôm 16:26; Yôh 17:20

10:18 10:18: NMƠ 19:4

10:19 10:19: Ta nau ngơi Grek lah: ‘I rluk mâl’.

10:19 10:19: NVa 32:21

*10:19 10:19: Rôm 11:11

10:20 10:20: Êsa 65:1

*10:20 10:20: Rôm 9:30

10:21 10:21: Êsa 65:2