Ji³ 'e³ Ca²³jmée³ Santiago
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Santiago 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ 'i³ ca²³sáan²³ ca²³jǿn²³
Jné² Santiago rɨ³løn³¹na¹ mozo quien³² Dios. 'E³ quie'²³ rɨ³løn³¹na¹ mozo quien³² Juii³ra² Jesucristo co̱'³. Jné² cuøn²³ u²³juee'n³¹ quia̱'n²³²na¹ 'nee'²³, te'²³ gui²³tʉ̱́³ ta'n² dsa³ Israel 'i³ rɨ³sáan³ rɨ³jǿn³ la²³ca̱a̱n³.
'E³ la²³ jmee²³ Dios 'e³ sɨ³dsóo²³ dsɨ³ra²
Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ ja̱a̱n³²: 'Ne'² rɨ²lǿn³na'³ 'e³ bi²³ dxʉ́²³ quién²na'³ mɨ³rɨ³ji̱i̱n³²na'³ u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² te³ jmii'³¹ lǿ². Qui² mɨ³rɨ³ji̱i̱n³²na'³ u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ², sɨ³li³lii²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'e³ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Dios. 'E³ jo̱³ hua² cuø²³ jui³¹ 'e³ sɨ³quie̱e̱n²³na'³ la²³jɨ³ 'e³ sɨ³lí³. Rɨ²jmée²quie²³ra'³ 'e³ rɨ²³quié̱e̱n²³na'³. Jo̱³ hua² rɨ²³'ien³na'³ ca³quie̱e̱². Jo̱³ hua² 'a²³jia'³ li²³xa³ 'e³ jmee²³ jloo'² quie'² 'óo²ra'³.
'Ne'² rɨ²ŋɨɨ'³¹ra'³ mɨ²'áa² Dios 'nee'²³ 'i³ jmee²³ cɨ² jloo'² quie'², 'nee'²³ 'i³ 'a²³jia'³ dsoo²³ dsɨ́² 'e³ jmii'³¹ rɨ²³jmée²³. Rɨ²ŋɨɨ'³¹ra'³ mɨ²'áa² Dios. Jo̱³ hua² rɨ²³dsóo²³ 'óo²ra'³. Qui² bi²³ 'uǿn² Dios cuø²³ jui³¹ quie'² la²³jɨn³ dsa³. 'A²³jia'³ rɨ²³jíi² 'ñée². 'Ne'² rɨ²³sɨ²³táan³na'³ ca³quie̱e̱² 'e³ rɨ²³cuǿø²³ 'nee'²³ Dios 'e³ ŋɨɨ³ra'³. 'A²³la³ tú̱²³ júu² xi² rɨ²³cuǿ²³ Dios. Qui² xen³ dsa³ 'i³ lǿn³ tú̱²³ júu² 'e³ xi² rɨ²³cuǿ²³, xi² 'a²³jia'³ rɨ²³cuǿ²³. Xen³ dsa³ 'í³ la²³ xen³ jmɨ²³ñii'³¹ 'e³ bi²³ bɨ³², 'e³ xaan³² 'ñée² je² bi²³ ro̱o̱²³ dxí³. 'E³ jo̱³ 'a²³ cu²xa̱a̱'n³ dsɨ́² 'ñée² 'e³ rɨ²³'ióo²³ 'e³ xa³ quie'² Dios. Qui² tú̱²³ dsɨ́² dsa³ 'í³. Bi²³ tén³ sɨ³guø'n³ 'e³ la²³ lǿn³ 'ñée².
'Ne'² rɨ²³jmée²³ 'e³ jɨn³ dsɨ́² jó̱o̱²ra² 'i³ sɨ³táan³ 'i³ rɨ³løn³¹ dsa³ taan³, 'e³ jua'³ gáan³ 'ñée² ji̱'²³ Dios. 10 'E³ quie'²³ la'³, 'ne'² rɨ²³jmée²³ 'e³ jɨn³ dsɨ́² jó̱o̱²ra² 'i³ rɨ³løn³¹ dsa³ xoo³² 'e³ jua'³ ca²³jmée³ Dios 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ gáan³. Qui² 'a²³jia'³ huǿø³ sɨ³ti'n² la²³jɨ³ 'e³ xa³ quie'². Xen³ la²³ xen³ mɨ²lí² 'e³ xa³ je² nuu³ 'e³ ca²³ji̱i̱³ hua² xa³. 11 Sɨ³'ién²³ ñi'². Sɨ³li³dxíi³ 'ioo³. 'E³ jo̱³ sɨ³li³quiʉ̱ʉ̱³ xoo'³¹. 'E³ jo̱³ sɨ³jiʉ'² mɨ²lii³¹. 'A²³jia'³ ma²³ lii'². 'E³ quie'²³ la'³ xen³ 'e³ sɨ³gua'²³ la²³jɨ³ 'e³ coo'³² dsa³ xoo³² je² jmee²³ la²³jɨ³ ta² quiee'³² 'ñée².
'E³ la²³ sɨ³jí̱i̱³ra² u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ², 'e³ la²³ líi³ra² 'e³ co̱'³ xi² rɨ²jmee²ra² 'e³ xa³ dsoo² quiée²ra²
12 Bi²³ dxʉ́²³ quie'² dsa³ 'i³ sɨ³táa²³ mɨ³rɨ³ji̱i̱'²³ u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ². Qui² mɨ³rɨ³'aa³ 'i'²³ 'e³ 'a²³jia'³ ca³yáan²³ dsɨ́², rɨ²³jmée²³ Dios 'e³ rɨ³ji̱'²³ ca³cuaa³ 'e³ la²³ ca²³jua'³ Dios 'e³ rɨ²³jme'²³ dsa³ 'i³ 'néen³ quia̱'². 'É̱e̱² 'e³ rɨ²³'ióo²³ lɨɨ'² sɨɨ³ 'e³ to̱o̱'³²te'²³ mɨ²dxi² dsa³ 'i³ mi³gáan³te'²³. 13 Xi³nu³ xen³ dsa³ 'i³ jmee²³ 'i'²³ 'e³ lǿn³ 'e³ co̱'³ xi² rɨ²³jmée²³ 'e³ xa³ dsoo² quiee'³², 'a²³jia'³ 'ne'² 'e³ rɨ²³jua'³ dsa³ 'í³: “Dios hua² ca²³jmée³ 'e³ ca²³jméen²³ 'i'²³ la'³”. Qui² 'a²³'i̱³ xen³ 'i³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³cuǿ²³ jui³¹ sǿn²³ quie'² Dios 'e³ la²³ rɨ²³lǿn³ 'ñée² 'e³ co̱'³ xi² rɨ²³jmée²³ 'e³ xa³ dsoo² quiee'³². 'E³ quie'²³ la'³ 'a²³jia'³ jmee²³ 'ñée² 'e³ lǿn³ dsa³ la'³. 14 'E³ quie'²³ lǿn³ dsa³ 'e³ 'née²³ rɨ²³jmée²³ 'e³ xa³ dsoo² quiee'³² mɨ³rɨ³jmee³ 'i'²³ 'e³ sǿn²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² la²³jɨ³ 'e³ ŋɨɨ²³ jmɨ² ŋu². 15 Ma²mɨ³'áa³ 'i'²³ 'e³ mɨ³jmée³ ta² la²³jɨ³ 'i'²³ 'e³ sǿn²³ 'e³ lø³² la'³, jo̱³ tu³ jmee²³ dsa³ 'e³ xa³ dsoo² quiee'³². 'E³ quie'²³ la'³ ma²mɨ³'áa³ 'i'²³ 'e³ mɨ³jmée³ ta² la²³jɨ³ 'e³ xa³ dsoo² quiee'³², jo̱³ tu³ sɨ³jú̱n³ dsa³.
16 La²³la³ cu³lø³¹ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ ja̱a̱n³² 'i³ bi²³ 'náan²³na²³: 'A²³ cu²sɨ³caa'n³²na'³ jo̱o̱²³na²³. 17 La²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ sɨ³'ióo²³ra², 'nɨɨ'n³¹ 'e³ jo̱³ hua² 'e³ cuøø²³ jne² Dios 'i³ jen³¹ yʉʉ'³¹ güii³. Qui² cuøø²³ jne² Ñʉ'²ra² 'i³ ca²³jmée³ la²³jɨ³ ji³ 'e³ to̱o̱²³ mɨ³¹güii³. 'A²³jia'³ sɨ³guø'n³ 'ñée². 'A²³jia'³ sɨ³'uǿn² Dios 'e³ la²³ sɨ³'uoo'²³ 'ioo³ 'e³ jua'³ ji̱i̱²³ mɨ³¹güii³. 18 Bi²³ 'née²³ 'ñée² 'e³ ca²³la²³xen³na² quie'². Ju²dsoo³¹ quiee'³² ca²³jmée³ ta² 'e³ ca²³la²³xen³na² quie'². 'Née²³ 'ñée² 'e³ xen³na² la²³ xen³ cuɨɨ³ 'e³ sɨ³li³yʉ̱́ʉ̱³ jén²³ cɨ² 'e³ jmee²³ lii²³ 'e³ mɨ³ li²³yʉ̱́ʉ̱³ la²³jɨ³ uu'n². 'É̱e̱² 'e³ jmee³ra² lii²³ 'e³ mɨ³ láa²³ jmee²³ Dios 'e³ sɨ³li³dxʉ́²³ la²³jɨ³ 'e³ 'íi² li²³dxʉ́²³.
19 La²³la³ cu³lø³¹ 'náan²³ 'e³ rɨ²móo²ra'³, 'nee'²³ te'²³ ja̱a̱n³² 'i³ bi²³ 'náan²³na²³: Xe̱'n² jmɨ́ɨ² 'ne'² rɨ²núu²ra'³ la²³jɨn³na'³ júu² quiee'³² Dios. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ 'ne'² rɨ²lʉ́²ra'³ xe̱'n². Qui² 'ne'² rɨ²jmée²ra'³ 'i'²³. 'E³ quie'²³ la'³ 'a²³jia'³ 'ne'² rɨ²³ti̱'n³na'³. 'E³ quie'²³ rɨ²jó̱²cɨ²ra'³. 20 Qui² 'a²³jia'³ cuø²³ jui³¹ 'e³ sɨ³lín³na² ca³dsaan³² 'e³ la²³ 'née²³ Dios 'e³ sɨ³ti̱'n³na². 21 'E³ jo̱³ 'ne'² rɨ²je̱'n²³²na'³ la²³jɨ³ 'e³ 'lʉʉ'². 'Ne'² rɨ²je̱'n²³²na'³ la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ 'e³ nee² quie'²³ 'óo²ra'³. 'Ne'² rɨ²jmée²ra'³ 'e³ 'uǿn²³na'³ rɨ²có̱²cɨ²ra'³ júu² quiee'³² Dios 'e³ rɨ³jne² 'óo²ra'³ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³cua̱a̱n²³. Qui² sɨ³lí³ juø'² laan³² 'nee'²³ júu² jo̱³.
22 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ líi² te³ rɨ²núu²ra'³ júu² quiee'³² Dios. Qui² rɨ²³sɨ²³caa'n³²na'³ xi³nu³ te³ jmee³ra'³ 'nɨɨ'n³¹ la'³. 'E³ quie'²³ 'ne'² rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ jua'³. 23 Xi³nu³ xen³ dsa³ 'i³ te³ nuu³ júu² quiee'³² Dios, 'e³ quie'²³ 'a²³jia'³ jmee²³ 'e³ la²³ jua'³ júu² quiee'³² Dios, xen³ la²³ xen³ dsa³ 'i³ joo³² 'ú³ ñi², 24 'i³ joon³² 'ñée². Jo̱³ tu³ dsoo³² co̱'³. Xe̱'n² jmɨ́ɨ² sɨ³'i̱'²³ dsɨ́² 'e³ jmii'³¹ cu³løn³¹ 'ñée². 25 'E³ quie'²³ bi²³ dxʉ́²³ quie'² dsa³ 'i³ jmee²³ 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² ley quiee'³² Dios 'e³ dxʉ́²³ je² dsøn³, 'e³ jmee²³ 'e³ sɨ³láan³ dsa³. Jmee²³ quie'²³ 'i'²³ dsa³ 'í³. Nuu³ quie'²³ la'³ dsa³ 'í³. 'A²³jia'³ sɨ³'i̱'²³ dsɨ́². Jmee²³ 'e³ la²³ jua'³. Bi²³ dxʉ́²³ quie'² dsa³ 'i³ jmee²³ la'³.
26 Xi³nu³ xen³ dsa³ 'i³ lǿn³ 'ñée² 'e³ bi²³ mi³gáan³ Dios, 'e³ quie'²³ 'a²³jia'³ 'aa³ 'oo², te³ juun³² 'ñée². Te³ li²³ŋɨ́n³ jmee²³ 'ñée² la²³jɨ³ 'e³ jmee²³ 'e³ jua'³ mi³gáan³ Dios. 27 La²³la³ cu³lø³¹ 'ne'² rɨ²jmee²ra² 'e³ juaa'³ra² mi³gáan²na² Dios. La²³la³ cu³lø³¹ jua'³ Dios Ñʉ'²ra² 'e³ rɨ³jɨ́², 'e³ 'a²³jia'³ 'lʉʉ'²: 'Ne'² rɨ²mi³quin²³na² xii'³ 'nɨ́ɨ³ quia̱'² mɨ́³ 'nɨ́ɨ³ 'i³ dxi³quié̱n². Co̱'³ cɨ'²³ 'a²³jia'³ rɨ²cuø²ra² júu² 'e³ li²³'lʉ'n²na² la²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³.