ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ϮⲘⲈⲦⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲘⲀⲢⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲤⲤⲘⲞⲚⲦ. ⲃ̅ ϮⲘⲈⲦⲘⲀⲒϢⲈⲘⲘⲞ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲠⲈⲤⲰⲂϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲄⲀⲢ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲀⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲈⲂϢⲒ ⲀϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϢⲈⲠ ϨⲀⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲅ̅ ⲀⲢⲒⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲞⲚϨ ϨⲰⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲚϨ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲘⲞⲔϨ ϨⲰⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϢⲞⲠ ϨⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲤⲰⲘⲀ. ⲇ̅ ⲠⲒⲄⲀⲘⲞⲤ ⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϮϢⲀⲒⲢⲒ ⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ⲚⲒⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲚⲰⲒⲔ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲉ̅ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲢⲞⲠⲞⲤ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲘⲀⲒϨⲀⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲈⲨⲈⲢⲰϢⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲐⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲀⲤⲰϪⲠⲔ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲀⲬⲀⲔ ⲚⲤⲰⲒ. ⲋ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲚⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈ ⲠⲀⲂⲞⲎⲐⲞⲤ ⲚⲚⲀⲈⲢϨⲞϮ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲀⲒϤ ⲚⲎⲒ. ⲍ̅ ⲀⲢⲒⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲨⲄⲞⲨⲘⲈⲚⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒϪⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲚⲒ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀϨϮ. ⲏ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲤⲀϤ ⲚⲈⲘ ⲪⲞⲞⲨ ⲚⲐⲞϤ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲑ̅ ϨⲀⲚⲤⲂⲰ ⲚⲞⲨⲐⲞ ⲚⲢⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲞⲨⲞⲨⲈⲦⲈⲂ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀϪⲢⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ϦⲈⲚϨⲀⲚϦⲢⲎⲞⲨⲒ ⲀⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨϪⲈⲘϨⲎ ⲞⲨ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ. ⲓ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲘⲀ ⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲞⲨ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦϢⲈⲘϢⲒ ⲚϮⲤⲔⲎⲚⲎ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲌⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈϢⲀⲨⲒⲚⲒ ⲘⲠⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϢⲀⲨⲢⲈⲔϨ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲚⲀⲒ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲠⲀⲢⲈⲘⲂⲞⲖⲎ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϨⲰϤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲦⲞⲨⲂⲞ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤϢⲈⲠⲘⲔⲀϨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲠⲨⲖⲎ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲞⲨⲚ ⲘⲀⲢⲈⲚϢⲈ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲞϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲠⲀⲢⲈⲘⲂⲞⲖⲎ ⲈⲚϤⲀⲒ ⲘⲠⲈϤϢⲰϢ ⲈⲢⲞⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲘⲘⲞⲚⲦⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲈⲤⲤⲘⲞⲚⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲐⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲘⲀⲢⲈⲚⲒⲚⲒ ⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚϨⲀⲚϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲚⲤⲘⲞⲨ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲦⲀϨ ⲚⲦⲈⲚⲈⲚⲤⲪⲞⲦⲞⲨ ⲈⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲋ̅ ϮⲘⲈⲦⲢⲈϤⲈⲢϨⲈⲂⲚⲞⲨϤⲒ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲠⲞⲨⲰⲂϢ ϨⲀⲚϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϢⲀⲨⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲐⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚϨⲨⲄⲞⲨⲘⲈⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲞⲒ ⲚϢⲢⲰⲒⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲮⲨⲬⲎ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲚⲀϮⲖⲞⲄⲞⲤ ⲈϪⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲈⲢ ⲪⲀⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϤⲒⲀϨⲞⲘ ⲀⲚ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲦⲰⲂϨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲐⲎⲦ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲈⲚⲀⲚⲈⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲘⲞϢⲒ ⲚⲔⲀⲖⲰⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ϮⲦⲰⲂϨ ⲈⲈⲢ ⲪⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲦⲪⲞⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ. ⲕ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲒⲚⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲘⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈϮⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈϤⲈⲤⲈⲂⲦⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲠϪⲒⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲈⲐⲢⲀⲚⲀϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ. ⲕ̅ⲃ̅ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲀⲢⲒⲀⲚⲈⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲘⲠⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒϮϨⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲄⲀⲢ ϨⲒⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲀⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲚⲤⲞⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲬⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲪⲀⲒ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲈⲒⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲕ̅ⲇ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚϨⲨⲄⲞⲨⲘⲈⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲤⲈϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲚⲀ ϮϨⲨⲦⲀⲖⲒⲀ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲘⲎⲚ