ⲃ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲠⲈⲢⲬⲀ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈϤϪⲞⲨϢⲦ ⲈϨⲞ ⲃ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚϪⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨϢϬ ⲞⲨⲢ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲦⲞⲒ ⲈⲠⲈϤⲦⲎⲂ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲂⲤⲰ ⲈⲤⲪⲞⲢⲒ ⲚⲦⲈϤⲒ ⲆⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ϨⲰϤ ⲚϪⲈⲞⲨϨⲎⲔⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲂⲤⲰ ⲈⲤⲀⲐⲒⲰⲞⲨ ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈ ϮϨⲈⲂⲤⲰ ⲈⲦⲪⲞⲢⲒ ⲦⲞⲒ ϨⲒⲰⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ϨⲈⲘⲤⲒ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲔⲀⲖⲰⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϪⲞⲤ ⲘⲠⲒϨⲎⲔⲒ ϨⲰϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲔ ϨⲀⲘⲚⲎ ⲒⲈ ϨⲈⲘⲤⲒ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲘⲀ ⲚⲬⲀ ⲚⲒϬⲀⲖⲀⲨϪ. ⲇ̅ ⲘⲎ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲬⲀ ⲞⲨϢⲒⲂϮ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲨϨⲰⲞⲨ ⲉ̅ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲘⲎ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀϤⲤⲰⲦⲠ ⲚⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲐⲎ ⲈⲦⲀϤⲰϢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦϤ ⲋ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲈϢ ⲠⲒϨⲎⲔⲒ ⲘⲎ ⲚⲒⲢⲀⲘⲀⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲦⲞⲒ ⲚϪⲰⲢⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲈⲦⲤⲰⲔ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈϨⲀⲚⲘⲀⲚϮϨⲀⲠ ⲍ̅ ⲘⲎ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲦϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲠⲒⲢⲀⲚ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲈⲦⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲏ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲘⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰⲔ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ⲈⲔⲈⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠⲈⲔϢⲪⲎⲢ ⲘⲠⲈⲔⲢⲎϮ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲢⲀ ⲘⲘⲞⲤ. ⲑ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈϨⲞ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ⲈⲢⲈ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲤⲞϨⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲤ ⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲓ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀⲀⲢⲈϨ ⲈⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈϤϨⲈⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲈⲢⲚⲰⲒⲔ ⲚⲐⲞϤ ⲞⲚ ⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔϦⲰⲦⲈⲂ ⲒⲤϪⲈ ⲔⲞⲒ ⲚⲚⲰⲒⲔ ⲀⲚ ⲔϦⲰⲦⲈⲂ ⲆⲈ ⲀⲔϢⲰⲠⲒ ⲈⲔⲞⲒ ⲘⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲓ̅ⲃ̅ ⲤⲀϪⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲢⲈⲘϨⲈ ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲒϨⲀⲠ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲀⲐⲚⲀⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲚⲀⲒ ϢⲀⲢⲈ ⲪⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϨⲀⲠ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠϨⲎⲞⲨ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ϪⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚϮ ⲚⲀϨϮ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲦⲀϤ ⲆⲈ ⲚϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲘⲎ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲀϨⲘⲈϤ ⲀϬⲚⲈ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲓ̅ⲉ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲞⲚ ⲒⲈ ⲞⲨⲤⲰⲚⲒ ⲈⲨⲂⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϢⲀⲦ ⲚⲦϦⲢⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎ ⲚⲎ ϦⲘⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϮ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲦⲬⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲎⲞⲨ ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲈϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲰⲂ ⲚϦⲎⲦϤ ϤⲘⲰⲞⲨⲦ ϦⲀⲢⲒ ϦⲀⲢⲞϤ ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϤⲚⲀϪⲞⲤ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲔ ⲚⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲎⲒ ⲚϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲘⲀⲦⲀⲘⲞⲒ ⲈⲠⲈⲔⲚⲀϨϮ ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲦⲀⲘⲞⲔ ⲈⲠⲀⲚⲀϨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲀϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲬⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲔⲢⲀ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲒⲔⲈⲆⲈⲘⲰⲚ ϨⲰⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲤⲐⲈⲢⲦⲈⲢ ⲕ̅ ⲬⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲈⲘⲒ ⲰⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦϢⲞⲨⲒⲦ ϪⲈ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲘⲎ ⲚⲈⲦⲀⲨⲐⲘⲀⲒⲞϤ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲦⲀϤⲈⲚ ⲒⲤⲀⲀⲔ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲕ̅ⲃ̅ ⲬⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ Ⲁ- ⲠⲒⲚⲀϨϮ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ⲀϤⲚⲀϨϮ ⲚϪⲈⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲨⲞⲠⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠϢⲪⲎⲢ ⲘⲪϮ ⲕ̅ⲇ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲚⲀⲐⲘⲀⲒⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲚ ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲢⲀⲀⲂ ϮⲠⲞⲢⲚⲎ ⲘⲎ ⲚⲈⲦⲀⲨⲐⲘⲀⲒⲞⲤ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲦⲀⲤϢⲈⲠ ⲚⲒϪⲎⲢ ⲈⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϮⲦⲞⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲔⲈⲘⲰⲒⲦ ⲕ̅ⲋ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ϤⲘⲰⲞⲨⲦ.