ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲈϤϢⲰⲚⲒ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠϮⲘⲒ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲒ. ⲃ̅ ⲚⲈ ⲐⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲤⲐⲀϨⲤ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲤⲞϪⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϤⲰϮ ⲚⲚⲈϤϬ ⲀⲖⲀⲨϪ ⲘⲠⲈⲤϤⲰⲒ ⲐⲎ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲠⲈⲤⲤⲞⲚ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϢⲰⲚⲒ. ⲅ̅ ⲀⲨⲞⲨⲰⲢⲠ ⲞⲨⲚ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲤⲰⲚⲒ ⲚⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲔⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ϤϢⲰⲚⲒ. ⲇ̅ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲦⲀⲒⲒⲀⲂⲒ ⲚⲞⲨⲒⲀⲂⲒ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲤ. ⲉ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲘⲈⲒ ⲘⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ. ⲋ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ϤϢⲰⲚⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀϤⲬⲎ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ Ⲃ-. ⲍ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲪⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲞⲚ. ⲏ̅ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲔ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈϨⲒⲰⲚⲒ ⲈϪⲰⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲬⲚⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲘⲀⲨ. ⲑ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲒⲂ ⲚⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲀϤϬⲒϬⲢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲪⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ϢⲀϤϬⲒϬⲢⲞⲠ ϪⲈ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲠⲈⲚϢⲪⲎⲢ ⲀϤⲚⲔⲞⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒⲈϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲤϪⲈ ⲀϤⲚⲔⲞⲦ ⲈϤⲈⲦⲰⲚϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲈⲚⲔⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲘⲞⲨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲨⲘⲈⲨⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲀϤϪⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲚⲔⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲢⲀϢⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϢⲀⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲞⲨⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲆⲒⲆⲨⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈϤϢⲪⲎⲢ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϨⲰⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϪⲈⲘϤ ⲈⲠⲈϤⲆ ⲠⲈ ⲈϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲒⲘϨⲀⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲀⲤϦⲈⲚⲦ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚⲀⲨ ⲒⲈ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲀⲨⲒ ⲠⲈ ϨⲀ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲞⲨⲤⲞⲚ. ⲕ̅ ⲈⲦⲀⲤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲘⲀⲢⲐⲀ ϪⲈ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲤⲦⲰⲚⲤ ⲀⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲀϤ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲀⲤϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲎⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲞⲨⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲈⲚⲀⲔⲬⲎ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲞⲨ ⲞⲨⲚ ϮⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ϤⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚⲀⲔ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ϤⲚⲀⲦⲰⲚϤ ⲚϪⲈⲠⲈⲤⲞⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϮⲈⲘⲒ ϪⲈ ϤⲚⲀⲦⲰⲚϤ ϦⲈⲚϮⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ϮⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲚϦ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲔⲀⲚ ⲀϤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ⲈϤⲈⲰⲚϦ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲚⲈϤⲘⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲦⲈⲚⲀϨϮ ⲈⲪⲀⲒ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲤϪⲞϤ ⲀⲤϢⲈ ⲚⲀⲤ ⲀⲤⲘⲞⲨϮ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲒ ⲚⲬⲰⲠ ⲈⲀⲤϪⲞⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ϤⲦⲀⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞϨ ϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲚⲐⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲤⲦⲰⲚⲤ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲒ ϨⲀⲢⲞϤ. ⲗ̅ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈϤⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϨⲢⲎ ⲒⲈⲠϮⲘⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀϤⲬⲎ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲒϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲘⲞϤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀⲤ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲎⲒ ⲈⲨⲐⲰⲦ ⲘⲠⲈⲤϨⲎⲦ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲀⲤⲦⲰⲚⲤ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲤ ⲈⲨⲘⲈⲨⲒ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲤⲚⲀϨⲰⲖ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤⲢⲒⲘⲒ ⲘⲘⲀⲨ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲤⲒ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲬⲎ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲤϨⲒⲦⲤ ⲈϦⲢⲎⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲈⲚⲀⲔⲬⲎ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲤⲢⲒⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲈⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲚⲈⲘⲀⲤ ⲈⲨⲢⲒⲘⲒ ⲀϤⲘⲔⲀϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲗ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲬⲀϤ ⲐⲰⲚ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲀⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲀⲨ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲈϤⲂⲀⲖ ϮⲈⲢⲘⲎ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲠⲰⲤ ϤⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲗ̅ⲍ̅ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲒⲈ ⲚⲈⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈⲚⲂⲀⲖ ⲘⲠⲒⲂⲈⲖⲖⲈ ⲘⲘⲒⲤⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲬⲀ ⲠⲀⲒⲬⲈⲦ ⲈⲘⲞⲨ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ⲀϤϢⲈⲚϨⲎⲦ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀϤⲒ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲚⲈⲞⲨⲂⲎⲂ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲰⲚⲒ ⲦⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϢⲰⲠ ⲘⲠⲀⲒⲰⲚⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ ⲦⲤⲰⲚⲒ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲬⲰⲚⲤ ⲠⲈϤⲆ ⲄⲀⲢ ⲪⲞⲞⲨ. ⲙ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲒϪⲞⲤ ⲚⲈϪⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚⲚⲀϨϮ ⲦⲈⲢⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰⲖⲒ ⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲰⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲢⲰϤ ⲘⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤϤⲀⲒ ⲚⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲦⲔ ϪⲈ ⲀⲔⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞⲒ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲀⲒⲈⲘⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲔⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲒⲘⲎϢ ⲈⲦⲔⲰϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲒϪⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈⲦⲀⲔⲦⲀⲞⲨⲞⲒ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤϪⲒϪ ⲚϨⲀⲚⲤⲈⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤϨⲞ ⲘⲎⲢ ⲚⲞⲨⲤⲞⲆⲀⲢⲒⲞⲚ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲀϮⲞⲨⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲬⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲈ ⲚⲀϤ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲒ ϨⲀ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ. ⲙ̅ⲋ̅ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲀ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲀⲨⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲀⲒϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲞⲨⲐⲰⲞⲨⲦⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲚⲀⲀⲒϤ ⲚⲀϢⲈ ⲚⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚϢⲀⲚⲬⲀϤ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲤⲈⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲈⲞⲤ ⲤⲈⲚⲀⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈⲚⲦⲞⲠⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲚϢⲖⲞⲖ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎ ⲦⲞⲨ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲔⲀⲒⲀⲪⲀ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚϮⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲚ. ⲛ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲦⲀⲔⲞ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲚⲈⲦⲀϤϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲚⲀϤⲞⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲦⲈϮⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲒⲚ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϢⲖⲞⲖ ⲛ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϢⲖⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲒⲔⲈϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦϪⲎⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϤⲐⲞⲨⲰⲦⲞⲨ ⲈⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲀⲒ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲤⲞϬⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϦⲞⲐⲂⲈϤ. ⲛ̅ⲇ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲞⲨⲬⲰⲢⲀ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒϢⲀϤⲈ ⲈⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲪⲢⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲛ̅ⲉ̅ ⲚⲀϤϦⲈⲚⲦ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲈϨⲢⲎ ⲒⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲬⲰⲢⲀ ϦⲀϪⲈⲚ ⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲰⲞⲨ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚⲤⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ϤⲚⲀⲒ ⲀⲚ ⲈⲠϢⲀⲒ. ⲛ̅ⲍ̅ ⲚⲈ ⲀⲨϮ ⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀϤⲐⲰⲚ ⲚⲦⲈϤⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲤⲈⲦⲀϨⲞϤ.