ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ. ⲃ̅ ⲀⲨϢⲀⲚⲈⲢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲀⲠⲞⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈϤⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲀϤⲒⲚⲒ ⲚⲞⲨϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲈⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ⲪⲒⲰⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲰⲚⲦ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲤϢⲀⲚⲒ ⲚϪⲈϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲠⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲀⲒⲞⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲒϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲬⲎ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈ ⲉ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ϨⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞⲒ ϪⲈ ⲬⲚⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲐⲰⲚ. ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲀⲒϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲠⲈⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲀϨ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ. ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲤⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈϢⲰⲠ ⲄⲀⲢ ⲀⲒϢⲦⲈⲘϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲠⲒⲠⲀⲢⲀⲔⲖⲎ ⲦⲞⲤ ⲚⲀⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲒϢⲀⲚϢⲈ ⲚⲎⲒ ϮⲚⲀⲞⲨⲞⲢⲠϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈϤⲈⲤⲞϨⲒ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲚⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨϨⲀⲠ. ⲑ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲘⲈⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚ. ⲓ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚ ϪⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨϨⲀⲠ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲨⲞⲨⲰ ⲈⲨϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞⲚϮ ϨⲀⲚⲔⲈⲘⲎϢ ⲈϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢϤⲀⲒ ϦⲀⲢⲰⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈϤⲈϬⲒⲘⲰⲒⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀϤⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ⲈⲦⲈϤⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈϤⲈⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲐⲚⲀϮⲰⲞⲨ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲀϤⲚⲀϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲪⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲦⲀⲘⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲚⲦⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲞⲨⲒ ⲚⲈⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀϤⲚⲀϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲪⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲦⲀⲘⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲓ̅ⲋ̅ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲈ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀϤⲈⲘⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲨⲞⲨⲰϢ ⲈϢⲈⲚϤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ. ⲕ̅ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲢⲒⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢϨⲎ ⲂⲒ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ϤⲚⲀⲢⲀϢⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲨⲢⲀϢⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲀⲤϢⲀⲚⲚⲞⲨⲒ ⲈⲘⲒⲤⲒ ϢⲀⲤⲈⲢⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲀⲤⲒ ⲚϪⲈⲦⲈⲤⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲤϢⲀⲚⲘⲒⲤⲒ ⲘⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲘⲠⲀⲤⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲘⲠⲒϨⲞϪϨⲈϪ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲢⲀϢⲒ ϪⲈ ⲀⲤⲘⲈⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϬ ⲒⲚⲞⲨⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ϮⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲀϢⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲀⲞⲖϤ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢⲈⲚⲦ ⲈϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲪⲒⲰⲦ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈϤⲈⲦⲎⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ϢⲀ ϮⲚⲞⲨ ⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲚϨⲖⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ⲀⲢⲒⲈⲦⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϬⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲀϢⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲒϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲠⲀⲢⲞⲒⲘⲒⲀ ⲤⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲒⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲠⲀⲢⲞⲒⲘⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϮⲚⲀⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲒⲰⲦ ⲕ̅ⲋ̅ ϦⲈⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲐⲚⲀϮϨⲞ ⲈⲪⲒⲰⲦ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲄⲀⲢ ϨⲰϤ ⲪⲒⲰⲦ ϤⲘⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲒⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲒ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ϮⲚⲀⲬⲰ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲔⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲔϪⲈ ϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲘⲠⲀⲢⲞⲒⲘⲒⲀ. ⲗ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲔⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲔⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲀⲒ ϢⲈⲚⲔ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲀⲔⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ. ⲗ̅ⲃ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲈⲠⲈϤⲘⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲬⲀⲦ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲞⲨⲞϨ ϮⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲀⲚ ϪⲈ ϤⲬⲎ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲚⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲞϪϨⲈϪ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϬⲢⲞ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.