ⲃ̅
ⲁ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲞⲨϨⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲀⲨⲄⲞⲨⲤⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲈϮⲞⲒⲔⲞⲒⲘⲈⲚⲎ ⲦⲎⲢⲤ ϮⲢⲈⲚⲤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲤϦⲀⲒ. ⲃ̅ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ϮⲀⲠⲞⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚϨⲞⲨⲒϮ ⲈⲦⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲈϮⲤⲨⲢⲒⲀ ⲚϪⲈⲔⲨⲢⲒⲚⲚⲒⲞⲤ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲚⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲤϦⲈ ⲠⲞⲨⲢⲀⲚ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲚⲤⲀⲦⲈϤⲂⲀⲔⲒ ⲇ̅ ⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲚϪⲈⲠⲔⲈⲒⲰⲤⲎⲪ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲚⲦⲈⲆⲀⲨⲒⲆ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲎⲒ ⲚⲈⲘ ⲐⲘⲈⲦⲒⲰⲦ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲠⲈ. ⲉ̅ ⲈⲤϦⲈ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀⲘ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲨⲰⲠ ⲚⲤⲰⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲤⲘⲂⲞⲔⲒ. ⲋ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲨⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲘⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲈⲤⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲐⲢⲈⲤⲘⲒⲤⲒ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲘⲒⲤⲒ ⲘⲠⲈⲤϢⲎⲢⲒ ⲠⲒϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲒⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲔⲞⲨⲖⲰⲖϤ ⲀⲤⲬⲀϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲞⲚϨϤ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲚⲈⲘⲘⲞⲚⲦⲞⲨ ⲘⲀ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀⲚⲞⲨⲞϨ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲈⲨⲘⲞⲚⲒ ϦⲈⲚϮⲬⲰⲢⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚⲦⲔⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲢⲰⲒⲤ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲰⲒⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲞⲨⲞϨⲒ ⲚⲈⲤⲰⲞⲨ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲞϮ ⲈⲘⲀϢⲰ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲄⲀⲢ ϮϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲢⲀϢⲒ ⲪⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ϪⲈ ⲀⲨⲘⲒⲤⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲤⲰⲦⲎ ⲢⲈⲦⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲐⲂⲀⲔⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲈϤⲔⲞⲨⲖⲰⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲞⲚϨϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨϨⲞϮ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲘⲈⲦⲘⲀⲦⲞⲒ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲨϨⲰⲤ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲓ̅ⲇ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦϬⲞⲤⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϮⲘⲀϮ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲦⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲦⲪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϢⲀ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲨⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨϪⲒⲘⲒ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲈϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲒⲞⲨⲞⲚϨϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲘⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲀⲖⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲨⲈⲢϢⲪⲎ ⲢⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲑ̅ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲤ ⲚⲀⲤⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲤⲤⲞϬⲚⲒ ϦⲈⲚⲠⲈⲤϨⲎⲦ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲀⲤⲐⲞ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲈⲨϮⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϨⲰⲤ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲘⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲎⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲨⲤⲞⲨⲂⲎⲦϤ ⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨⲈⲢⲂⲞⲔⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲐⲚⲈϪⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀ ⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲒⲦⲞⲨⲂⲞ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲀⲨⲈⲚϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠϬⲤ ⲕ̅ⲅ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ϨⲰⲞⲨⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰⲚ ⲈⲦⲞϮ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϮ ⲚⲞⲨϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨϪⲞⲤ ϨⲒ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲞⲨϢⲰϢ ⲚϬⲢⲞⲘⲠϢⲀⲖ ⲒⲈ ⲘⲀⲤ ⲂⲚϬⲢⲞⲘⲠⲒ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲚⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲈⲞⲨⲆⲒⲔⲈⲞⲤ ⲠⲈ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲞϮ ⲈϤϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠϮⲚⲞⲘϮ ⲘⲠⲒⲤⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲬⲎ ϨⲒϪⲰϤ ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲀⲨⲦⲀⲘⲞϤ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲢⲎⲘⲀⲦⲒⲤⲘⲞⲤ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲐⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲪⲘⲞⲨ ⲘⲠⲀⲦⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠϪⲒⲚⲦⲞⲨⲈⲚ ⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲒⲞϮ ⲈⲒⲢⲒ ⲈϪⲰϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲤϢⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀϤⲞⲖϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤϬⲚⲀⲨϨ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲕ̅ⲑ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲠⲀⲚⲎⲂ ⲬⲚⲀⲬⲀ ⲠⲈⲔⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲔⲤⲀϪⲒ ⲗ̅ ϪⲈ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲚϪⲈⲚⲀⲂⲀⲖ ⲈⲠⲈⲔⲚⲞϨⲈⲘ ⲗ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲔⲤⲈⲂⲦⲰⲦϤ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲗ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈⲨϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈⲔⲖⲀⲞⲤ ⲠⲒⲤⲖ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲚϪⲈⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲐⲘⲀⲨ ⲘⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ϪⲈ ⲒⲤ ⲪⲀⲒ ϤⲬⲎ ⲈⲞⲨϨⲈⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲦⲰⲚϤ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲘⲎϢ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲖ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲨϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞ ϨⲰⲒ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲤⲎϤⲒ ⲤⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲮⲨⲬⲎ ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲦⲞⲨϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲚϨⲎⲦ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲘⲈⲨⲒ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲢⲈ ⲀⲚⲚⲀ ϮⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦϢⲈⲢⲒ ⲚⲪⲀⲚⲞⲨⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲚⲀⲤⲤⲎ ⲢⲐⲀⲒ ⲚⲀⲤⲀⲒⲀⲒ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲀⲤⲰⲚϦ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲒ ⲚⲌ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲦⲈⲤⲘⲈⲦⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲗ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲀⲒ ⲚⲈⲀⲤⲈⲢⲬⲎⲢⲀ ϢⲀ ⲠⲆ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲐⲎ ⲈⲚⲀⲤⲤⲒⲚⲒ ⲘⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲠⲈ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲚⲎⲤⲦⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲦⲰⲂϨ ⲈⲤϢⲈⲘϢⲒ ⲚϪⲰⲢϨ ⲚⲈⲘ ⲘⲈⲢⲒ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲒ ⲠⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲤⲒ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ ⲀⲤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲤⲤⲀϪⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲠⲈ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲞⲨⲤⲰϮ ⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϪⲰⲔ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲈⲦⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ. ⲙ̅ ⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲈⲀϤⲀⲒⲀⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲀⲘⲀϨⲒ ⲈϤⲘⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀϤⲬⲎ ϨⲒϪⲰϤ ⲠⲈ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϢⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲒⲞϮ ⲚⲦⲈⲚ ⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲠⲒϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲒⲂ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲠⲒϢⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲔⲀϨⲤ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ϦⲈⲚⲠϪⲒⲚⲦⲞⲨⲦⲀⲤⲐⲞ ⲀϤⲤⲰϪⲠ ⲚⲤⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨⲈⲘⲒ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲒⲞϮ ⲙ̅ⲇ̅ ⲈⲨⲘⲈⲨⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ϨⲒ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲀⲨⲒ ⲚⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲘⲞϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎ ⲤⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨϪⲈⲘϤ ⲀⲨⲦⲀⲤⲐⲞ ⲈⲒⲖⲎ ⲘⲈⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲄⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲀⲨϪⲈⲘϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲚⲚⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲚⲀⲨⲦⲰⲘⲦ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲈⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤϪⲒⲚⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲔⲀⲒϤ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲈⲔⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲀⲚⲞⲒ ⲚⲈⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲠⲈ ⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲔ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲒ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲦⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ. ⲛ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲔⲀϮ ⲈⲠⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲚⲰⲞⲨ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϬⲚⲞ ⲚϪⲰϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲈⲤϨⲎⲦ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤⲈⲢⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲦⲒⲚ ⲠⲈ ϦⲈⲚϮⲘⲀⲒⲎ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲞⲨⲪⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ.