ⲉ̅
ⲁ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲈϪⲰϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲠⲈ ϦⲀⲦⲈⲚ ϮⲖⲨⲘⲚⲎ ⲚⲦⲈⲄⲈⲚⲚⲎⲌⲀⲢⲈⲐ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈϪⲞⲒ ⲂⲈⲨⲘⲞⲚⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ϮⲖⲨⲘⲚⲎ ⲚⲒⲞⲨⲞϨⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ϨⲒⲰⲦⲞⲨ ⲚⲀⲨⲢⲰϦⲒ ⲚⲚⲞⲨϢⲚⲎⲞⲨ ⲠⲈ. ⲅ̅ ⲀϤⲞⲖϤ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒϪⲞⲒ ⲈⲪⲀ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈ ⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲐⲢⲈϤϨⲈⲚϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲬⲢⲞ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲈⲦⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲆⲈ ⲚⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲒⲘⲎ ϢⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠⲒϪⲞⲒ. ⲇ̅ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲈⲦϢⲎⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲬⲀ ⲚⲈⲦⲈⲚϢⲚⲎ ⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲞⲨϪⲞⲢϪⲤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲚⲀⲒϤ ⲚϦⲞⲤⲒ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϨⲞ ϦⲈⲚⲠⲈⲔⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲬ ⲰⲚⲚⲒϢⲚⲎⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ. ⲋ̅ ⲈⲦⲀⲨⲒⲢⲒ ⲆⲈ ⲘⲪⲀⲒ ⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲚⲞⲨⲘⲎ ϢⲚⲦⲈⲂⲦ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲚⲀⲨⲚⲀⲪⲰϦ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒϢⲚⲎⲞⲨ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϬⲰⲢⲈⲘ ⲈⲚⲞⲨϢⲪⲎⲢ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲒ ⲠⲒⲔⲈϪⲞⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲒ ⲚⲦⲞⲨϮⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲀⲨⲘⲀϨ ⲠⲒϪⲞⲒ ⲂϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲞⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲰⲘⲤ. ⲏ̅ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤϨⲒⲦϤ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲚⲈⲚϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ. ⲑ̅ ⲞⲨϨⲞϮ ⲄⲀⲢ ⲀⲤⲦⲀϨⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲈⲘⲀϤ ⲈϪⲈⲚ ϮϪⲞⲢϪⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲦⲈⲂⲦ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀϨⲰⲞⲨ. ⲓ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲠⲒⲔⲈⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲌⲈⲂⲈⲆⲈⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲔⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲞϨⲒ ⲚⲢⲈϤⲦⲀϨⲈ ⲢⲰⲘⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲤⲈⲔ ⲚⲒϢⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲒⲬⲢⲞ ⲀⲨⲬⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲂⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚⲤⲈϨⲦ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈϤϨⲞ ⲈϤϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲀⲔϢⲀⲚⲞⲨⲰϢ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲦⲞⲨⲂⲞⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲞⲨⲦⲈⲚ ⲦⲈϤϪⲒϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϬⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲞⲨⲰϢ ⲘⲀⲦⲞⲨⲂⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲈϨⲦ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲀϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢϪⲞⲤ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲘⲀⲦⲀⲘⲈ ⲠⲒⲞⲨⲎⲂ ⲈⲢⲞⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲒⲞⲨⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈⲔⲦⲞⲨⲂⲞ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚϪⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲈⲨⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀϤⲤⲰⲢ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲞⲨϢⲰⲚⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲈϢⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲚⲒⲘⲀⲚϢⲀϤⲈ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲚⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϨⲈⲘⲤⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲚⲈⲘ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲀⲤϢⲞⲠ ⲈⲠϪⲒⲚⲦⲀⲖϬⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲈϤϢⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒϪⲈⲚ ⲞⲨϬⲖⲞϪ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲠⲈ ⲚⲤⲀⲈⲚϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲬⲀϤ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨϪⲈⲘ ⲠⲒⲢⲎϮ ⲚⲈⲚϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϪⲈⲚⲈⲪⲰⲢ ⲀⲨⲬⲀϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϬⲖⲞϪ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲖⲰⲂϢ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϢⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲪⲢⲰⲘⲒ ⲤⲈⲬⲎ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲈⲔⲚⲞⲂⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲘⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲀϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲤⲀϪⲒ ⲘⲠⲀⲒϪⲈⲞⲨⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲬⲀ ⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲘⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲚⲞⲨⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨ ⲈⲐⲘⲞⲦⲈⲚ ⲈϪⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲔⲚⲞⲂⲒ ⲤⲈⲬⲎ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲒⲈ ⲈϪⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞϢⲒ. ⲕ̅ⲇ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲬⲀ ⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϢⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ⲦⲰⲚⲔ ⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈⲔϬⲖⲞϪ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲠⲈⲔⲎⲒ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲘⲠⲞⲨⲘⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲰⲖⲒ ⲘⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲚⲔⲞⲦ ϨⲒϪⲰϤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ ⲈϤϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲦⲰⲘⲦ ⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞϨ ⲚϨⲞϮ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈϨⲀⲚϢⲪⲎⲢⲒ ⲘⲪⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲖⲈⲨⲒ ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒ ⲞⲨⲦⲈⲖⲰⲚⲒⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲬⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲕ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲖⲈⲨⲒ ⲀϤⲈⲢ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϢⲞⲠⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲚϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲔⲈⲬ ⲰⲞⲨⲚⲒ ⲈⲨⲢⲞⲦⲈⲂ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ. ⲗ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϪⲞⲢ ⲤⲈⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲠⲒⲤⲎⲒⲚⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲞⲔϨ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲚⲈⲦⲀⲒⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲐⲀϨⲈⲘ ⲚⲒⲐⲘⲎⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲤⲈⲒⲢⲒ ⲚϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲚⲚⲎⲤⲦⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲦⲰⲂϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲚⲀ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲤⲈⲞⲨⲰⲘ ⲤⲈⲤⲰ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲎ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲐⲢⲈ ⲚⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲀⲦϢⲈⲖⲎ ⲦⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ ϨⲰⲤ ⲈⲠⲒⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲦ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲤⲈⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲨϢⲀⲚⲰⲖⲒ ⲘⲠⲒⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲨⲈⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲀⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲪⲈϦ ⲞⲨⲦⲰⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲂⲞⲤ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲚⲦⲈϤϨⲒⲦⲤ ⲈⲞⲨϨⲂⲞⲤ ⲚⲀⲠⲀⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϢⲀⲤⲪⲈϦ ⲠⲒⲔⲈⲂⲈⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲀⲤϮⲘⲀϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲠⲀⲤ ⲚϪⲈϮⲦⲰⲒⲤ ⲈⲦⲀⲨⲞⲖⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲂⲈⲢⲒ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲀⲢⲈ ϨⲖⲒ ϨⲒ ⲎⲢⲠ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲈⲀⲤⲔⲞⲤ ⲚⲀⲠⲀⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϢⲀⲢⲈ ⲠⲒⲎⲢⲠ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲪⲈϦ ⲚⲒⲀⲤⲔⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ϢⲀϤⲪⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒⲀⲤⲔⲞⲤ ⲦⲀⲔⲞ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲀⲨϨⲒ ⲎⲢⲠ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲈⲀⲤⲔⲞⲤ ⲘⲂⲈⲢⲒ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈϤⲤⲰ ⲀⲠⲀⲤ ⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲂⲈⲢⲒ ϤϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤϨⲞⲖϪ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲠⲀⲤ.