ⲍ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲈϤϪⲰⲔ ⲚⲚⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲚⲘⲀϢϪ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲃ̅ ⲞⲨⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲘⲞⲔϨ ⲚϪⲈⲠⲈϤⲂⲰⲔ ⲚⲀϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲚⲦⲞⲦϤ. ⲅ̅ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϨⲀⲚⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈϤϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈϤⲒ ⲚⲦⲈϤⲦⲞⲨϪⲈ ⲠⲈϤⲂⲰⲔ ⲇ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲒ ϨⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲤⲠⲞⲨⲆⲈⲰⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲈⲢ ⲪⲀⲒ ⲚⲀϤ. ⲉ̅ ϤⲘⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲚⲈⲐⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ϮⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲐⲞϤ ⲀϤⲔⲞⲦⲤ ⲚⲀⲚ. ⲋ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈ ϨⲎⲆⲎ ⲆⲈ ⲈϤⲞⲨⲎⲞⲨ ⲘⲠⲒⲎⲒ ⲀⲚ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϨⲀⲚϢⲪⲎⲢ ⲚϪⲈⲠⲒⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲈⲢϮϦⲒⲤⲒ ⲚⲀⲔ ϮⲘⲠϢⲀ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲀ ⲐⲞⲨⲀϨⲤⲞⲒ ⲘⲠⲀⲎⲒ ⲍ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲠⲒⲀⲒⲦ ⲚⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲒ ϢⲀⲢⲞⲔ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϪⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲀⲖⲞⲨ. ⲏ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϨⲰ ⲈⲨⲈⲢⲦⲀⲤⲤⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ϦⲀ ⲞⲨⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲘⲀⲦⲞⲒ ϦⲀⲢⲀⲦ ⲞⲨⲞϨ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲪⲀⲒ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ϢⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲂⲰⲔ ϪⲈ ⲀⲢⲒ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤⲀⲒϤ. ⲑ̅ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲈⲢϢⲪⲎ ⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲪⲞⲚϨϤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲖ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲠⲒϪⲈⲘ ⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲀⲒⲘⲀⲒⲎ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈⲠⲒⲎⲒ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲀⲨϪⲒⲘⲒ ⲘⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲀϤⲞⲨϪⲀⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲰⲤⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲈϮⲠⲨⲖⲎ ⲚⲦⲈϮⲂⲀⲔⲒ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲚⲀⲨⲰⲖⲒ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲀϤⲘⲞⲨ ⲈⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲀⲒ ⲚⲈⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲈϤⲞϢ ⲚⲦⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲚⲈⲘⲀⲤ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϢⲈⲚϨⲎ ⲦϦⲀⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲢⲒⲘⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲀϤϬⲒ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲖⲎ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦϤⲀⲒ ⲀⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲒϦⲈⲖϢⲒⲢⲒ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ⲦⲰⲚⲔ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨϨⲞϮ ⲆⲈ ⲀⲤϬⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈⲘⲠϢⲒⲚⲒ ⲘⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ ⲦⲎⲢⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲀⲘⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲓ̅ⲑ̅ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ϨⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϢⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀϪⲰϤ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ. ⲕ̅ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲆⲈ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲰⲘⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠⲦⲈⲚ ϨⲀⲢⲞⲔ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϢⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀϪⲰϤ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ϦⲈⲚ ϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚϢⲰⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲀⲤⲦⲒⲄⲄⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲨϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ ⲀϤⲈⲢϨⲘⲞⲦ ⲚⲰⲞⲨ ⲘⲠⲒⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲀⲦⲀⲘⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲖⲖⲈⲨ ⲤⲈⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲚⲒϬⲀⲖⲈⲨ ⲤⲈⲘⲞϢⲒ ⲚⲒⲔⲀⲔⲤⲈϨⲦ ⲤⲈⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ⲚⲒⲔⲞⲨⲢ ⲤⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲤⲈⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲤⲈϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲀⲚ ⲚϦⲎⲦ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲢⲈⲘⲚϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲞⲤ ⲚⲚⲒⲘⲎϢ ⲈⲐⲂⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠϢⲀϤⲈ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨ ⲈⲞⲨⲔⲀϢ ⲈⲨⲔⲒⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲐⲎⲞⲨ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨ ⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚϨⲈⲂⲤⲰ ⲈⲨϪⲎⲚ ⲦⲞⲒ ϨⲒⲰⲦϤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲚⲀ ⲚⲒϨⲂⲰⲤ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲨⲚⲞϤ ⲤⲈⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲎⲒ ⲚⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨ ⲈⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀϨⲀ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨϨⲞⲨⲞ ⲈⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲕ̅ⲍ̅ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲀⲞⲨⲞⲢⲠ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲈⲔϨⲞ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲤⲞⲂϮ ⲘⲠⲈⲔⲘⲰⲒⲦ ⲘⲠⲈⲔⲘⲐⲞ. ⲕ̅ⲏ̅ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϦⲈⲚⲠϪⲒⲚⲘⲒⲤⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲀⲀϤ ⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎ ⲤⲠⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲦⲈⲖⲰⲚⲎ ⲤⲀⲨⲐⲘⲀⲒⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲀⲨϬⲒⲰⲘⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲰⲘⲤ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲗ̅ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲚⲞⲘⲒⲔⲞⲤ ⲀⲨⲈⲢⲀⲐⲈⲦⲒⲚ ⲘⲠⲒⲤⲞϬⲚⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨϬⲒⲰⲘⲤ ⲚⲦⲞⲦϤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲀⲒⲚⲀⲦⲈⲚⲐⲰⲚⲦ ⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒϪⲰⲞⲨ ⲈⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲞⲨⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲗ̅ⲃ̅ ⲤⲈⲞⲚⲒ ⲚϨⲀⲚⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲞⲢⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎ ⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚϪⲰ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϬⲞⲤϪⲈⲤ ⲀⲚⲈⲢϨⲎⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲒⲘⲒ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲀϤⲒ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲰⲘⲤ ⲈϤⲞⲨⲈⲘ ⲰⲒⲔ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚϤⲤⲈ ⲎⲢⲠ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲆⲈⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲤⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲀⲨⲎⲢⲠ ⲈϤⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲈⲚⲒⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲐⲘⲀⲒⲞ ⲚϪⲈϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲤϢⲎⲢⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲚⲀⲨϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ ⲘⲠⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲀϤⲢⲰⲦⲈⲂ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲀⲤⲞⲒ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ϦⲈⲚϮⲂⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲤⲈⲘⲒ ϪⲈ ϤⲢⲞⲦⲈⲂ ϦⲈⲚⲠⲎⲒ ⲘⲠⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲀⲤϬⲒ ⲚⲞⲨⲀⲖⲀⲂⲀⲤⲦⲢⲞⲚ ⲚⲤⲞϪⲈⲚ ⲗ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲤ ⲤⲀⲪⲀϨⲞⲨ ϦⲀⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈⲤⲢⲒⲘⲒ ⲀⲤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϨⲰⲢⲠ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ϦⲈⲚⲚⲈⲤⲈⲢⲘⲰⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϤⲞⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒϤⲰⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲤⲀⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲤϮⲪⲒ ⲈⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈⲤⲐⲰϨⲤ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲠⲒⲤⲞϪⲈⲚ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲘⲈϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲚⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲚⲀϤⲚⲀⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨ ⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲀϢ ⲚⲢⲎϮ ⲦⲈ ⲦⲀⲒⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲦⲀⲤϬⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲦⲈ. ⲙ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲎⲒ ⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲈϪⲞϤ ⲚⲀⲔ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲀϪⲞϤ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲬⲢⲈⲰⲤⲦⲎⲤ ⲂⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲈ ⲞⲨⲆⲀⲚⲒⲤⲦⲎⲤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲪⲚⲤⲀⲐⲈⲢⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲈⲢⲞϤ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲐⲢⲞⲨⲦⲞⲂⲞⲨ ⲀϤⲬⲀⲨ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲂ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ ⲞⲨⲚ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲐⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦϤ ⲚϨⲞⲨⲞ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϮⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲬⲀ ⲠⲒϨⲞⲨⲞ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲔϮϨⲀⲠ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲰⲞⲨⲦⲈⲚ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲪⲞⲚϨϤ ⲈϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ϪⲈ ⲬⲚⲀⲨ ⲈⲦⲀⲒⲤϨⲒⲘⲒ ⲀⲒⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲔⲎⲒ ⲘⲠⲈⲔϮ ⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲈⲚⲀϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲐⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲤ ⲀⲤϨⲰⲢⲠ ⲚⲚⲀϬⲀⲖⲀⲨϪ ϦⲈⲚⲚⲈⲤⲈⲢⲘⲰⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϤⲞⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲤϤⲰⲒ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲘⲠⲈⲔϮ ⲚⲞⲨⲪⲒ ⲈⲢⲰⲒ ⲐⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲤ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲤⲬⲀⲦⲞⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲤϮⲪⲒ ⲈⲚⲀϬⲀⲖⲀⲨϪ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲘⲠⲈⲔⲐⲰϨⲤ ⲚⲦⲀⲀⲪⲈ ⲚⲞⲨⲚⲈϨ ⲐⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲤ ⲀⲤⲐⲰϨⲤ ⲚⲚⲀϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲚⲞⲨⲤⲞϪⲈⲚ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲚⲈⲤⲚⲞⲂⲒ ⲈⲦⲞϢ ⲤⲈⲬⲎ ⲚⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲤⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈϢⲀⲨⲬⲀ ⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀϤⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲚⲞⲂⲒ ⲤⲈⲬⲎ ⲚⲈⲈⲂⲞⲖ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲞⲤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲐⲢⲞⲦⲈⲂ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢ ⲠⲔⲈⲬⲀⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲛ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲈϦⲈⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲠⲈⲚⲀϨϮ ⲠⲈⲦⲀϤⲚⲀϨⲘⲒ.