ⲑ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲒⲂ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲀϤϮϪⲞⲘ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢⲰⲚⲒ ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲖϬⲞ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲖ ϨⲖⲒ ⲈⲪⲘⲰⲒⲦ ⲞⲨⲆⲈ ϢⲂⲰⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲎⲢⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲰⲒⲔ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲀⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢⲬⲀ ϢⲐⲎⲚ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲎⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ ϢⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲚⲀϢⲈⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲂⲀⲔⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈϨ ⲠϢⲰⲒϢ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲰⲞⲨ. ⲋ̅ ⲈⲨⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲨⲘⲞϢⲦ ⲠⲈ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲘⲒ ⲈⲨϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ϦⲈⲚⲘⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲍ̅ ⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚϪⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲒⲦⲈⲦⲢⲀⲀⲢⲬⲎ ⲤⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲚⲀⲨϢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲞⲒ ⲚϢⲖⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲐⲂⲈϪⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϪⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ. ⲏ̅ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ⲠⲈⲦⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲈⲞⲤ ⲠⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ. ⲑ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ϪⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲈⲖ ⲦⲈϤⲚⲀϨⲂⲒ ⲚⲒⲘ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈϮⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲔⲰϮ ⲠⲈ ⲚⲤⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀⲤⲐⲞ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲀⲨⲤⲀϪⲒ ϦⲀⲦⲞⲦϤ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲀⲒⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲖⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲤⲀⲠⲤⲀ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲈⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲎⲐⲤⲀⲒⲆⲀ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲀϤⲦⲀⲖϬⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲢⲒⲔⲒ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲆⲈ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲒⲂ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲀ ⲚⲒⲘⲎϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲚⲒϮⲘⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲔⲰϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲒⲞϨⲒ ⲚⲦⲞⲨⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϪⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲞⲨⲞⲘϤ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲬⲎ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲀ ⲚϢⲀϤⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲞⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲐⲢⲞⲨⲞⲨⲰⲘ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲞⲨⲞ ⲈⲈ ⲚⲰⲒⲔ ⲚⲦⲞⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲂⲦ ⲂⲈⲂⲎⲖ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲦⲈⲚϢⲈ ⲚⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚϢⲰⲠ ⲚϨⲀⲚϦⲢⲎⲞⲨⲒ ⲘⲠⲀⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲚϢⲞ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀϤϪⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲨⲢⲰⲦⲈⲂ ⲔⲀⲦⲀ ⲘⲀ ⲚϨⲀⲚⲚ ⲈⲪⲘⲀ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒⲢⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲀϤⲐⲢⲞⲨⲢⲰⲦⲈⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲈ ⲚⲰⲒⲔ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲈⲂⲦ ⲂⲈⲦⲀϤⲤⲞⲘⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲪⲀϢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲚⲒⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲈⲐⲢⲞⲨⲬⲰ ϦⲀⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲒⲘⲎϢ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲰⲖⲒ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲒⲂ ⲚⲔⲞⲦ ⲚⲖⲀⲔϨ ⲈⲨⲘⲞϨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲬⲎ ⲤⲀⲠⲤⲀ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲈϤⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲚⲀⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈⲚⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲈ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲰⲘⲤ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲈⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ. ⲕ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲰⲞⲨ ⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲈϢⲦⲈⲘϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲚϨⲖⲒ ⲕ̅ⲃ̅ ⲈⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ϬⲒ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϦⲒⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϢⲞϢϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲦⲰⲚϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀϨⲄ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲀϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲈⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰⲒ ⲘⲀⲢⲈϤϪⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲢⲈϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲘⲘⲎ ⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ϤⲚⲀⲦⲀⲔⲞⲤ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈⲐⲂⲎⲦ ⲈϤⲈⲚⲀϨⲘⲈⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤϢⲀⲚϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϤⲦⲀⲔⲞϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲒⲈ ⲚⲦⲈϤϮⲞⲤⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀϢⲒⲠⲒ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲪⲀⲒ ϨⲰϤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀϮϢⲒⲠⲒ ⲚⲀϤ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲪⲀ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ. ⲕ̅ⲍ̅ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲚⲀϪⲈⲘϮⲠⲒ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲀⲚ ϢⲀⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲀⲨ ⲎⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲀϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲕ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠϪⲒⲚⲐⲢⲈϤⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲀϤϢⲰⲂⲦ ⲚϪⲈⲠⲀⲞⲨⲀⲚ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤϬⲒϨⲂⲞⲤ ⲀϤⲞⲨⲂⲀϢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲈϤϨⲒⲤⲈⲦⲈⲂⲢⲎϪ ⲈⲂⲞⲖ. ⲗ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲢⲰⲘⲒ ⲂⲚⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲦⲈ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲎⲖⲒⲀⲤ ⲗ̅ⲁ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲞⲚϨⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲘⲠⲈϤⲘⲰⲒⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲚⲀϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲈⲘⲀϤ ⲚⲈⲀⲨϨⲢⲞϢ ⲚϨⲒⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢϢⲢⲰⲒⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲂⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲚⲀⲪⲰⲢϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲚⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈ ⲬⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲈⲚⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚⲄϮ ⲚⲤⲔⲨⲚⲎ ⲞⲨⲒ ⲚⲀⲔ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲒ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲒ ⲚⲎⲖⲒⲀⲤ ⲘϤⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲈⲠⲈⲦⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞϤ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨϬⲎⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲈⲢϦⲎⲒⲂⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮϬⲎⲠⲒ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮϬⲎⲠⲒ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲈⲦⲤⲞⲦⲠ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰϤ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϮⲤⲘⲎ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲠⲈⲦⲀⲨϪⲈⲘϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲀⲨⲬⲀⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨⲦⲀⲘⲈ ϨⲖⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈϨⲖⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲎϢ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲞⲔ ϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲠⲀϢⲎⲢⲒ ϪⲈ ⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲚⲎⲒ ⲠⲈ ⲗ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲈϪⲰϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨϨⲞϮ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ ϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ϤϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ϤⲢⲰϦⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲢⲰϤ ϪⲈϢ ⲤⲪⲎⲒϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞⲄⲒⲤ ϢⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ⲈϤϦⲞⲘϦⲈⲘ ⲘⲘⲞϤ. ⲙ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒϮϨⲞ ⲈⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϨⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϢϪⲈⲘϪⲞⲘ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲰⲠⲒϪⲰⲞⲨ ⲚⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲪⲞⲚϨ ϢⲀ ⲐⲚⲀⲨ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲈⲢⲀⲚⲈⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚⲒ ⲠⲈⲔϢⲎⲢⲒ ⲚⲎⲒ ⲘⲚⲀⲒ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲒ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ϨⲀⲢⲞϤ ⲀϤⲢⲀϦⲦϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲦⲈⲢⲐⲰⲢϤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲘⲠⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲞⲨϪⲈ ⲠⲒⲀⲖⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲈⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲙ̅ⲅ̅ ⲚⲀϤⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ϮⲘⲈⲐⲚⲒϢϮ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲚⲀϤⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲙ̅ⲇ̅ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲬⲀ ⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲀϢϪ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲤⲈⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲚⲈⲚϪⲒϪ ⲚϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲨⲰⲂϢ ⲈⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϨⲎⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘⲔⲀϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲈϢⲈⲚϤ ⲠⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒⲚⲒϢϮ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲀϤⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲀⲦⲞⲦϤ ⲙ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲈⲠ ⲠⲀⲒⲀⲖⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲀϤϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲀϤϢⲰⲠ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲔⲞⲨϪⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲚⲒϢϮ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈϤϨⲒ ⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘⲀⲚ ⲀⲚ. ⲛ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲦⲀϨⲚⲞ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ϤϮ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲚϤϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲀϤϮ ϨⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲀⲚⲀⲖⲨⲘⲮⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲀϤⲤⲈⲘⲚⲈ ⲠⲈϤϨⲞ ⲈϢⲈ ⲈⲒⲖⲎⲘ ⲛ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚϨⲀⲚⲢⲈⲘⲚϨⲰⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀϪⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϢⲈ ⲀⲨⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨϮⲘⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲤⲞⲂϮ ⲚⲀϤ ⲛ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ϨⲢⲀϤ ⲞⲨⲈϨ ⲠⲈ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ. ⲛ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲬⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲈⲚϪⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲢⲞⲔϨⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϪⲈⲎⲖⲒⲀⲤ ⲛ̅ⲉ̅ ⲈⲦⲀϤⲪⲞⲚϨϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲀϢ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈϤⲒ ⲀⲚ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲀⲔⲈ ⲚⲒⲮⲨⲬⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲀⲚϦⲞ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲔⲈϮⲘⲒ. ⲛ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲘⲞϢⲒ ϨⲒ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲠⲈϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲔ ⲈⲪⲘⲀ ⲈⲦⲈⲔϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲢⲞϤ. ⲛ̅ⲏ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ⲚⲒⲂⲀϢⲞⲢ ⲞⲨⲞⲚⲦⲞⲨ ⲂⲎⲂ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒϨⲀⲖⲀϮ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲞⲨ ⲘⲀⲚⲞⲨⲞϨ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈϤ ⲘⲀⲚⲞⲨⲀϨϪⲰϤ ⲈⲢⲞϤ. ⲛ̅ⲑ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ϪⲈ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲎⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲀϢⲈ ⲚⲦⲀⲐⲰⲘⲤ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ. ⲝ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲀ ⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲘⲀⲢⲞⲨⲔⲈⲤ ⲚⲞⲨⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ϨⲒⲰⲒϢ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲝ̅ⲁ̅ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϮⲚⲀⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲔ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲎⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲀⲈⲢⲀⲠⲞⲦⲀⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲀⲎⲒ. ⲝ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈⲀϤϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲈⲞⲨϨⲈⲂⲒ ⲚⲦⲈϤϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲪⲀϨⲞⲨ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.