ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ⲚⲀϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲀⲨⲈⲢⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ϦⲀⲦⲞⲦϤ ϨⲰⲤ ⲈϤϪⲰⲢ ⲚⲚⲈϤϨⲨⲠⲀⲢⲬ ⲞⲚⲦⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈϮⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲐⲂⲎⲦⲔ ⲘⲀ ⲠⲰⲠ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲬⲚⲀⲈⲢⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲚ ϪⲈ. ⲅ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀⲀⲒϤ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲚⲀⲰⲖⲒ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲞⲦ ⲚϮⲚⲀϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲀⲚ ⲈϬⲢⲎ ⲞⲨⲞϨ ϮϢⲒⲠⲒ ⲈϢⲀⲦ ⲘⲈⲐⲚⲀⲒ. ⲇ̅ ⲀⲒⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀⲀⲒϤ ϨⲒⲚⲀ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲨϢⲀⲚϨⲒⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲤⲈϢⲞⲠⲦ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲚⲞⲨⲎⲞⲨ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲎⲢ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲦⲈⲠⲀϬⲤ ⲋ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲢⲘⲂⲀⲦⲞⲤ ⲚⲚⲈϨ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞ ⲈⲚⲈⲔⲤϦⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ϨⲈⲘⲤⲒ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲤϦⲀⲒ ⲈⲚ. ⲍ̅ ⲒⲦⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲎⲢ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ Ⲣ- ⲚⲔⲞⲢⲞⲤ ⲚⲤⲞⲨⲞ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞ ⲈⲚⲈⲔⲤϦⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲤϦⲀⲒ ⲈⲠ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠϬⲞⲒⲤ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲀⲆⲒⲔⲒⲀ ϪⲈ ⲀϤⲒⲢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲀⲂⲈ ϪⲈ ⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲚⲤⲀⲂⲈⲨ ⲚⲈⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲄⲈⲚⲈⲀ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲘⲀⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϨⲀⲚϢⲪⲎⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲘⲀⲘⲰⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲀⲆⲒⲔⲒⲀ ϨⲒⲚⲀ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲨϢⲀⲚⲘⲞⲨⲚⲔ ⲚⲦⲞⲨϢⲈⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲚⲒⲤⲔⲨⲚⲎ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ ⲠⲒⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲚ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲞⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲀⲆⲒⲔⲞⲤ ⲘⲀⲘⲰⲚⲀ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚϨⲞⲦ ⲠⲒⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢⲦⲈⲚϨⲈⲦ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲪⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚϨⲞⲦ ⲠⲈⲦⲈⲪⲰⲦⲈⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢⲦⲎⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲚⲀϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲈⲢⲂⲰⲔ ⲚϬⲞⲒⲤ ⲂⲒⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈϤⲘⲈⲤⲦⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲦⲈϤⲘⲈⲚⲢⲒⲦϤ ⲒⲈ ⲚⲦⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲈⲢⲂⲰⲔ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲘⲰⲚⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲦⲞⲒ ⲘⲘⲀⲒϨⲀⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲈⲖⲔϢⲀⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲐⲘⲀⲒⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲠϬⲒⲤⲒ ⲚϨⲎ ⲦⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲤⲰϤ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϢⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲤⲈϬⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲈⲢⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲤⲘⲞⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲤⲒⲚⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈⲞⲨⲔⲈⲢⲈⲀ ϨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϬⲒ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ϤⲞⲒ ⲚⲚⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϬⲒ ⲚⲐⲎ ⲈⲦϨⲰⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ϤⲞⲒ ⲚⲚⲰⲒⲔ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϢⲀϤϮ ⲚⲞⲨⲠⲞⲢⲪⲨⲢⲀ ϨⲒⲰⲦϤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϢⲈⲚⲤ ⲈϤⲞⲨⲚⲞϤ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲞⲖⲤⲈⲖ. ⲕ̅ ⲞⲨϨⲎⲔⲒ ⲆⲈ ϨⲰϤ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈϤϨⲰⲞⲨⲒ ⲈⲠⲈϤⲠⲨⲖⲰⲚ ⲈϤⲞⲒ ⲚϢⲀϢ ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲢⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲚ ⲈⲘⲀϨ ϦⲎⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈϢⲀⲨϨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ϮⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲢⲀⲘⲀⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲒⲔⲈⲞⲨϨⲰⲢ ⲚⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲨⲖⲰϪϨ ⲚⲚⲈϤϢⲀϢ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲐⲢⲈϤⲘⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲎⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲔⲈⲚϤ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲆⲈ ϨⲰϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲢⲀⲘⲀⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲔⲞⲤϤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲀⲘⲈⲚϮ ⲈⲦⲀϤϤⲀⲒ ⲚⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈϤⲬⲎ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲔⲀⲨϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϦⲈⲚⲔⲈⲚϤ ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲚⲀⲒ ⲚⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲤⲈⲠ ϨⲐⲎϤ ⲘⲠⲈϤⲦⲎⲂ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϮⲬⲂⲞⲂ ⲘⲠⲀⲖⲀⲤ ϪⲈ ϮⲘⲞⲔϨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒϢⲀϨ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ϪⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲀⲢⲒⲪⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲀⲔⲞⲨⲰ ⲈⲔϬⲒ ⲚⲚⲈⲔⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ϦⲈⲚⲠⲈⲔⲰⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϨⲰϤ ⲚⲚⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲈⲐⲰⲦ ⲘⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲬⲎ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲔⲀϨ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϢⲒⲔ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲞⲨⲦⲰⲚ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲤⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲀⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲈⲢϪⲒⲚⲒⲞⲢ ϨⲀⲢⲞⲚ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ϪⲈ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲞⲔ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲈⲠⲎⲒ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲕ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲤⲞⲚ ⲚⲦⲎⲒ ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲦⲈⲘⲒ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲘⲔⲀϨ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲘⲀⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰⲞⲨ. ⲗ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ϢⲈ ⲚⲀϤ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲗ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲚ ⲚⲤⲀⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲚⲀⲐⲰⲦ ⲀⲚ.