ⲕ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲀϤⲤⲞⲘⲤ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈϨⲀⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ⲈⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲞⲨⲆⲰⲢⲞⲚ ⲈⲚⲒⲄⲀⲌⲞⲪⲨⲖⲀⲔⲒⲞⲚ. ⲃ̅ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ϨⲰⲤ ⲚϨⲎⲔⲒ ⲈⲤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲘⲀⲨ ⲚⲖⲈⲠⲦⲞⲚ Ⲃ-. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲖⲎⲐⲰⲤ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲦⲀⲒⲬⲎⲢⲀ ⲚϨⲎⲔⲒ ⲀⲤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲇ̅ ⲈⲦⲀ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲆⲰⲢⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲐⲀⲒ ⲚⲐⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲤⲈⲢϦⲀⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈⲤⲰⲚϦ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲚⲀϤⲚⲦⲀⲤ ⲀⲤϨⲒⲦϤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ϪⲈ ⲀⲨⲤⲈⲖⲤⲰⲖϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲰⲚⲒ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲀⲚⲀⲐⲎⲘⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲋ̅ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲤⲈⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲤⲈⲚⲀⲬⲀ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲀⲚ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲤⲈⲚⲀⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ. ⲍ̅ ⲀⲨϢⲈⲚϤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲀⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲐⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲚⲀⲒ ⲚⲞⲨⲒ ⲈϢⲰⲠⲒ. ⲏ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲘⲠⲈⲢⲤⲰⲢⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲒ ⲈⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲤⲎⲞⲨ ϦⲰⲚⲦ ⲘⲠⲈⲢⲘⲞϢⲒ ⲤⲀⲪⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲑ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϨⲀⲚⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲘⲠⲈⲢⲚⲞⲨϢⲠ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲒϪⲰⲔ. ⲓ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈϤⲈⲦⲰⲚϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ. ⲓ̅ⲁ̅ ϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚϨⲂⲰⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲘⲀ ϨⲀⲚϨⲞϮ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ϦⲀϪⲈⲚ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲈⲈⲚ ⲚⲞⲨϪⲒϪ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲨϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈϨⲀⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲦⲈⲔⲰⲞⲨ ⲈⲨⲒⲚⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲨⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲬⲀⲤ ⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲢⲘⲈⲖⲈⲦⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ϮⲚⲀϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲐⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲚⲀϢϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀⲤ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲤⲈⲚⲀϢⲞⲨⲰϨⲈⲘ ⲞⲨⲂⲎⲤ ⲀⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲒⲞϮ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲪⲎⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϦⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨϤⲰⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲪⲈ ⲚⲚⲈϤⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲦⲈⲦⲈⲚϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲪⲞ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲮⲨⲬⲎ. ⲕ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲢⲈ ϨⲀⲚⲘⲀⲦⲞⲒ ⲔⲰϮ ⲈⲢⲞⲤ ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲢⲒⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲚϪⲈⲠⲈⲤϢⲰϤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨⲪⲰⲦ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲒⲦⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲦⲈⲤⲘⲎϮ ⲘⲀⲢⲞⲨⲪⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲬⲰⲢⲀ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲞⲨϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲤ ⲕ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠϬⲒⲘϢⲒϢ ⲈⲐⲢⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲘⲂⲞⲔⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϬⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϪⲰⲚⲦ ⲘⲠⲀⲒⲖⲀⲞⲤ ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϨⲈⲒ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲚⲦⲤⲎϤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲈⲢⲈⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲈⲨⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲨϨⲰⲘⲒ ⲈϪⲰⲤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲈⲐⲚⲞⲤ ϢⲀⲦⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲤⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲘⲎⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲪⲢⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲒⲞϨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲒⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲠⲞⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲤⲘⲎ ⲘⲪⲒⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲪⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ⲕ̅ⲋ̅ ϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲢⲈ ⲦⲞⲨⲮⲨⲬⲎ ⲒⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲦϨⲞϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲞⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ϮⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲚⲒϪⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲤⲈⲚⲀⲔⲒⲘ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϬⲎⲠⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲕ̅ⲏ̅ ⲈⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϢⲰⲠⲒ ϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲀⲪⲎ ⲞⲨⲒ ϪⲈ ϤϦⲈⲚⲦ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲰϮ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲈ ⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲈϮⲂⲰ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢϢⲎⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲗ̅ ⲈϢⲰⲠ ϨⲎⲆⲎ ⲈⲨⲚⲀϮⲞⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ϢⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲚϪⲈⲠⲒϢⲰⲘ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀⲒ ⲈⲨⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲀⲢⲒⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀⲤϦⲰⲚⲦ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲦⲀⲒⲄⲈⲚⲈⲀ ⲤⲒⲚⲒ ϢⲀⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲤⲈⲚⲀⲤⲒⲚⲒ ⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲞⲨⲤⲒⲚⲒ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲘⲀϨⲐⲎⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲦⲞⲨϨⲢⲞϢ ⲚϪⲈⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚϨⲀⲚϬⲒⲘⲈ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲐⲒϦⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲢⲰⲞⲨϢ ⲘⲂⲒⲰⲦⲒⲔⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨϨⲞϮ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ ⲈⲦⲈϤⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲗ̅ⲉ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲪⲀϢ ⲈϤⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠϨⲞ ⲘⲠⲔⲀϨⲒ ⲦⲎⲢϤ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲢⲰⲒⲤ ⲞⲨⲚ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲰⲂϨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲈⲢⲈⲂⲞⲖ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲚⲀϤⲒⲢⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲘⲞⲦⲈⲚ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲪⲀ ⲚⲒϪⲰⲒⲦ ⲗ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲀϤϢⲰⲢⲠ ⲘⲘⲞϤ ϨⲀⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ.