ⲕ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲚϪⲈⲠⲞⲨⲘⲎϢ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲈⲚϤ ϨⲀ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ. ⲃ̅ ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲢⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲀⲚϪⲈⲘϤ ⲈⲦⲪⲰⲚϨ ⲘⲠⲈⲚⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲦⲀϨⲚⲞ ⲈϢⲦⲈⲘϮ ϨⲰϮ ⲘⲠⲞⲨⲢⲞ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲞⲨⲢⲞ. ⲅ̅ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤϢⲈⲚϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ. ⲇ̅ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲘⲎϢ ϪⲈ ⲚϮϪⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲦⲒⲀ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲉ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ϢⲀ ⲠⲀⲒⲘⲀ. ⲋ̅ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ϪⲈ ⲀⲚ ⲞⲨⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲈ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠϤ ϨⲀ ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲈϤⲬⲎ ϨⲰϤ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ. ⲏ̅ ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲢⲀϢⲒ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲚⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲬⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈϪⲈ ⲚⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲑ̅ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϨⲖⲒ. ⲓ̅ ⲚⲀⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲈⲨⲈⲢⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲘⲀϢⲰ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲦⲀϤϢⲞϢϤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲦⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲂⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤϪⲞⲖϨϤ ⲚⲞⲨϨⲈⲂⲤⲰ ⲈⲤⲪⲈⲢⲒⲰⲞⲨ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲆⲈ ⲈⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀⲨϢⲞⲠ ⲄⲀⲢ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦϪⲀϪⲒ ⲈⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲚⲒ ⲚⲎⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ϨⲰⲤ ⲈϤⲪⲰⲚϨ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲀⲒϢⲈⲚϤ ⲈϨⲢⲀϤ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒϪⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲦⲒⲀ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲔⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲄⲀⲢ ϨⲀⲢⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚϨⲰⲂ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲀϤⲀⲒϤ ⲈϤⲘⲠϢⲀ ⲘⲪⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲦⲀϮⲤⲂⲰ ⲞⲨⲚ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲀⲬⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲞⲨ ⲔⲀϨⲤ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲐⲢⲈϤⲬⲰ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲞⲚϨ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲔⲀⲦⲀ ⲠϢⲀⲒ ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲠⲒⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲖⲒ ⲪⲀⲒ ⲬⲀ ⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲓ̅ⲑ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲈⲠϢⲦⲈⲔⲞ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϦⲰⲦⲈⲂ ⲈⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚϮⲠⲞⲖⲒⲤ. ⲕ̅ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲀⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲬⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϢϤ ⲀϢϤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲘⲪⲘⲀϨⲄ ⲚⲤⲞⲠ ϪⲈ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲠⲈⲦⲀ ⲪⲀⲒ ⲀⲒϤ ⲘⲠⲒϪⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲦⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲘⲞⲨ ⲚϦⲎⲦϤ ⲚⲦⲀϮⲤⲂⲰ ⲞⲨⲚ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲀⲬⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲦⲞⲦⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲨⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲐⲢⲞⲨⲀϢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲞⲨⲤⲘⲎ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϮϨⲀⲠ ⲈⲐⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲠⲞⲨⲈⲦⲎⲘⲀ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲀϤⲬⲰ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲈⲠϢⲦⲈⲔⲞ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨϦⲰⲦⲈⲂ ⲚⲈⲘ ϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲞⲨⲞⲨⲰϢ ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨⲀⲒ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲞⲨⲔⲨⲢⲒⲚⲈⲞⲤ ⲈϤⲚⲎ ⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲔⲞⲒ ⲀⲨⲦⲀⲖⲈ ⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲐⲢⲈϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲤⲀⲪⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲆⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϨⲒⲞⲘⲒ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲦⲰⲒⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲚⲈϨⲠⲒ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲈⲦⲀϤⲪⲞⲚϨϤ ⲆⲈ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲒϢⲈⲢⲒ ⲚⲦⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲘⲠⲈⲢⲢⲒⲘⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲠⲖⲎⲚ ⲢⲒⲘⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲕ̅ⲑ̅ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲤⲈⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϪⲞⲤ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲀⲦϬ ⲢⲎⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲚⲈϪⲒ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨⲘⲒⲤⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲘⲚⲞϮ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨϢⲀⲚϢ. ⲗ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲞⲤ ⲚⲚⲒⲦⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲈⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲀⲖⲀⲘⲪⲞ ϪⲈ ϨⲞⲂⲤⲈⲚ. ⲗ̅ⲁ̅ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲤⲈⲒⲢⲒ ⲚⲚⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲒϢⲈ ⲈⲦⲖⲎ ⲔⲒⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠⲈⲦϢⲞⲨⲰⲞⲨ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲨⲒⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲔⲈⲢⲈϤⲈⲢⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ Ⲃ- ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈϦⲞⲐⲂⲞⲨ ⲗ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲒⲔⲢⲀⲚⲒⲞⲚ ⲀⲨⲀϢϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲀⲔⲞⲨⲢⲄⲞⲤ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲈⲚ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲤⲀϪⲀϬⲎ ⲀⲨⲪⲰϢ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤϨⲂⲰⲤ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲀⲨϨⲒⲰⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲬⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨⲈⲘⲒ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲈϤⲚⲀⲨ ⲚⲀⲨⲈⲖⲔϢⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲔⲈⲀⲢⲬ ⲰⲚ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲚⲞϨⲈⲘ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲬ ⲰⲞⲨⲚⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲚⲀϨⲘⲈϤ ϨⲰϤ ⲒⲤϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲤⲰⲦⲠ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲚⲀⲨⲤⲰⲂⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲔⲈⲘⲀⲦⲞⲒ ⲈⲨⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲚⲞⲨϨⲈⲘϪ ⲚⲀϤ ⲗ̅ⲍ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲀϨⲘⲈⲔ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲔⲈⲈⲠⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ⲆⲈ ⲠⲈ ϨⲒϪⲰϤ ⲘⲘⲈⲦϨⲈⲂⲢⲈⲞⲤ ⲘⲘⲈⲦⲢⲰⲘⲈⲞⲤ ⲘⲘⲈⲦⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲗ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲔⲀⲔⲞⲨⲢⲄⲞⲤ ⲈⲦⲀⲨⲀϢⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ ϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲚⲐⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲀϨⲘⲈⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϨⲘⲈⲚ ϨⲰⲚ. ⲙ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲀϤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲐⲞⲔ ⲔⲈⲢϨⲞϮ ⲀⲚ ϦⲀⲦⲈϤϨⲎ ϪⲈ ⲀⲚⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲀⲒϨⲀⲠ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲙ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲦⲀⲚϬⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲚⲀⲒⲦⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲈⲢ ϨⲖⲒ ⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲢⲒⲠⲀⲘⲈⲨⲒ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲔϢⲀⲚⲒ ϦⲈⲚⲦⲈⲔⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲘⲪⲞⲞⲨ ⲈⲔⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲤⲞⲤ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲪⲚⲀⲨ ϨⲎⲆⲎ ⲚⲀϪⲠ 6- ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲞⲨⲬⲀⲔⲒ ϢⲰⲠⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲦⲎⲢϤ ϢⲀ ⲪⲚⲀⲨ ⲚⲀϪⲠ Ⲯ-. ⲙ̅ⲉ̅ ⲈϤⲚⲀⲘⲞⲨⲚⲔ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲢⲎ ⲀⲠⲒⲔⲀⲦⲀⲠⲈⲦⲀⲤⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲪⲰϦ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲘⲎϮ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϮϮ ⲘⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲚⲈⲔϪⲒϪ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲀϤϮ ⲘⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬ ⲞⲤ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲀϤϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲚⲦⲰⲤ ⲚⲈⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲐⲘⲎ ⲒⲠⲈ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲘⲎϢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲀⲒⲐⲈⲰⲢⲒⲀ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲀⲨⲦⲀⲤⲐⲞ ⲈⲨⲔⲰⲖϨ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲈⲤⲦⲈⲚϨⲎⲦ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲚⲀⲨⲞϨⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲢⲈⲘⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲔⲈϨⲒⲞⲘⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀⲒ. ⲛ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲈⲞⲨⲂⲞⲨⲖⲈⲨⲦⲎⲤ ⲠⲈ ⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲛ̅ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲚⲀϤϮⲘⲀϮ ⲀⲚ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲤⲞϬ ⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲦⲞⲨⲠⲢⲀⲜⲒⲤ ⲚⲈⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲀⲢⲒⲘⲀⲐⲈⲀⲤ ⲠⲈ ⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀϪⲈⲚ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲒ ϨⲀ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀϤⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤ ⲛ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲚϤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲀϤⲔⲞⲨⲖⲰⲖϤ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲈⲚⲦⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲬⲀϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘϨⲀⲨ ⲈⲀϤϢⲞⲔϤ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨⲬⲀ ϨⲖⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲔⲈⲢⲔⲈⲢ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲰⲚⲒ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲪⲢⲞ ⲘⲠⲒⲘϨⲀⲨ. ⲛ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲠⲈ ⲘⲠⲀⲢⲀⲤⲔⲈⲨⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲀ ϢⲰⲢⲠ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ. ⲛ̅ⲉ̅ ⲈⲦⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲆⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲚϪⲈⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲈⲘϨⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲬⲀ ⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲘⲘⲞϤ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀⲤⲐⲞ ⲆⲈ ⲀⲨⲤⲈⲂⲦⲈ ϨⲀⲚⲤⲐⲞⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲞϪⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲘⲈⲚ ⲀⲨⲈⲢⲎⲤⲨⲬⲀⲌⲒⲚ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ.