ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲠⲈϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲬⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀⲚⲀϢ ⲚⲢⲎϮ ⲚⲈⲚⲀⲒⲰⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲔⲰⲦ ⲚⲀϢ ⲚⲢⲎϮ ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀⲒⲚⲒϢϮ ⲚⲰⲚⲒ ⲚⲚⲞⲨⲬⲀ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲤⲈⲚⲀⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒϪⲰⲒⲦ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲀⲨϢⲈⲚϤ ⲚⲤⲀⲠⲤⲀ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲇ̅ ϪⲈ ⲀϪⲞⲤ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲐⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲞⲨⲒ ⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲉ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲤⲈⲢⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲋ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀⲤⲈⲢⲈⲘ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲍ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϨⲀⲚⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲘⲎ ⲘⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲘⲠⲈⲢϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ϨⲰϮ ⲠⲈ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲀⲦⲈϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒϪⲰⲔ. ⲏ̅ ⲈϤⲈⲦⲰⲚϤ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲞⲨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲘⲀ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚϨⲂⲰⲚ ϨⲎ ⲚⲚⲒⲚⲀⲔϨⲒ ⲚⲈⲚⲀⲒ. ⲑ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϨⲀⲚⲘⲀⲚϮϨⲀⲠ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲤⲈⲚⲀϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨⲦⲀϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲀϨⲢⲈⲚ ϨⲀⲚϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲈⲐⲂⲎⲦ ⲈⲨⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ ϨⲰϮ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲞⲨϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲞⲨⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲨϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲎ ⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲪⲀⲒ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲠⲈⲐⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲤⲞⲚ ϮⲚⲞⲨⲤⲞⲚ ⲈⲪⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲒⲰⲦ ⲈϤⲈϮ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚϪⲈϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲈϪⲈⲚ ϨⲀⲚⲒⲞϮ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϦⲞⲐⲂⲞⲨ ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ϢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲤⲰϤ ⲚⲦⲈⲠⲒϢⲰϤ ⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈⲤϢⲈ ⲀⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲰϢ ⲘⲀⲢⲈϤⲔⲀϮ ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨⲪⲰⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲦⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲉ̅ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲒϪⲈⲚ ⲠϪⲈⲚⲈⲪⲰⲢ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲈⲖ ϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲎⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲦⲔⲞⲒ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤⲒ ⲈⲪⲀϨⲞⲨ ⲈⲈⲖ ⲠⲈϤϨⲂⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲘⲂⲞⲔⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϮϬⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲢⲒⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲆⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲢⲰ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲪⲰⲦ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϨⲞϪϨⲈϪ ⲘⲠⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲈϤⲢⲎϮ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ⲘⲠⲒⲤⲰⲚⲦ ⲈⲦⲀϤⲤⲞⲚⲦϤ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲞⲚ ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲈ ⲘⲠⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲐⲢⲈ ⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲀⲨⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲤⲰⲦⲠ ⲈⲦⲀϤⲤⲞⲦⲠⲞⲨ ⲀϤϪⲈϪⲈⲂ ⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲒⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲀⲘⲚⲀⲒ ⲒⲈ ϨⲀⲘⲚⲎ ⲘⲠⲈⲢⲚⲀϨϮ ⲕ̅ⲃ̅ ⲈⲨⲈⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϮ ⲚϨⲀⲚⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲪⲎⲢⲒ ⲈⲠϪⲒⲚⲤⲰⲢⲈⲘ ⲀⲨϢⲀⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲚⲒⲔⲈⲤⲰⲦⲠ ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲀⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲒⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϪⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠϨⲞϪϨⲈϪ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲠⲒⲢⲎ ⲈϤⲈⲈⲢⲬ ⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲒⲞϨ ⲚⲚⲈϤϮ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰⲒⲚⲒ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲤⲒⲞⲨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲨϨⲒⲰⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲈⲨⲈⲔⲒⲘ ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚϬⲎⲠⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϪⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲦⲞⲦⲈ ϤⲚⲀⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲐⲰⲞⲨϮ ⲚⲚⲈϤⲤⲰⲦⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒϤⲦⲞⲨ ⲐⲎⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲀⲨⲢⲎϪϤ ⲘⲠⲔⲀϨⲒ ϢⲀ ⲀⲨⲢⲎϪⲤ ⲚⲦⲪⲈ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϦⲈⲚϮⲂⲰ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ⲀⲢⲒⲈⲘⲒ ⲈϮⲠⲀⲢⲞⲂⲞⲖⲎ ⲈϢⲰⲠ ϨⲎⲆⲎ ⲚⲦⲈⲚⲈⲤϪⲀⲖ ϬⲚⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲤϨⲒ ϪⲰⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ϤϦⲈⲚⲦ ⲚϪⲈⲠⲒϢⲰⲘ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲘ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀⲒ ⲈⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲀⲢⲒⲈⲘⲒ ϪⲈ ϤϦⲰⲚⲦ ⲈⲚⲒⲢⲰⲞⲨ. ⲗ̅ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲦⲀⲒⲄⲈⲚⲈⲀ ⲤⲒⲚⲒ ϢⲀⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲤⲈⲚⲀⲤⲒⲚⲒ ⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲞⲨⲤⲒⲚⲒ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈⲘⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲒⲰⲦ. ⲗ̅ⲅ̅ ϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲢⲰⲒⲤ ⲀⲢⲒⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ϪⲈ ⲐⲚⲀⲨ ⲠⲈ ⲠⲒⲤⲎⲞⲨ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲈⲠϢⲈⲘⲘⲞ ⲈⲀϤⲬⲰ ⲘⲠⲈϤⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲚⲈϤⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲘⲠⲒⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲘⲠⲈϤϨⲰⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲈⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲈⲘⲚⲞⲨⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲢⲰⲒⲤ ⲗ̅ⲉ̅ ⲢⲰⲒⲤ ⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲢⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲎⲒ ⲚⲎⲞⲨ ⲚⲐⲚⲀⲨ ⲒⲈ ϨⲀⲚⲀⲢⲞⲨϨⲒ ⲒⲈ ⲦⲪⲀϢⲒ ⲘⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲒⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲒⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨϮ ⲒⲈ ϨⲀⲚⲀⲦⲞⲞⲨⲒ ⲗ̅ⲋ̅ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈϤⲒ ⲚⲞⲨϨⲞϮ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ ⲚⲦⲈϤϪⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲔⲞⲦ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲢⲰⲒⲤ.