⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲪⲒⲖⲎⳘⲞⲚ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲈⲦⲤⲞⲚϨ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲒⲤⲞⲚ ⲚⲪⲨⲖⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲚⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲃ̅ ⲚⲈⲘ ⲀⲠⲪⲒⲀ ϮⲤⲰⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲀⲢⲬⲒⲠⲠⲞⲤ ⲠⲈⲚϢⲪⲎⲢ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲚⲈⲘ ϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲎⲒ. ⲅ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲇ̅ ϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲠⲀⲚⲞⲨϮ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲒⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈⲔⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚⲚⲀⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲉ̅ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲈⲔⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔⲚⲀϨϮ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲔ ⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲋ̅ ϨⲞⲠⲰⲤ ϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲚⲦⲈⲠⲈⲔⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲤⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲍ̅ ⲀⲒϬⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲢⲀϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲞⲘϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈⲔⲀⲄⲀⲠⲎ ϪⲈ ⲚⲒⲘⲈⲦϢⲀⲚⲐⲘⲀϦⲦ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲀⲨⲘⲦⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲔ ⲠⲒⲤⲞⲚ. ⲏ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲎⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲀⲔ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤϢⲈ ⲑ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲞⲔ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲒϦⲈⲖⲖⲞⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲠⲈⲦⲤⲞⲚϨ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲒϪⲪⲞϤ ϦⲈⲚⲚⲀⲤⲚⲀⲨϨ ⲞⲚⲎⲤⲒⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲀϤⲞⲒ ⲚⲀⲦϢⲀⲨ ⲚⲀⲔ ⲚⲞⲨⲤⲎ ⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϤⲞⲒ ⲚϢⲀⲨ ⲚⲎⲒ ⲚⲈⲘⲀⲔ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲞⲢⲠϤ ϨⲀⲢⲞⲔ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲦⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲚⲀⲘⲈⲦϢⲀⲚⲐⲘⲀϦⲦ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲀⲒⲞⲨⲰϢ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲀⲦⲞⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲚⲦⲈⲔϢⲈⲂⲒⲰ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲚⲀⲨϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀϬⲚⲈ ⲦⲈⲔⲄⲚⲰⲘⲎ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲢ ϨⲖⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲈⲔⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ϢⲰⲠⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲰⲞⲨⲦϤ ⲚϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲦⲀⲬⲀ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀϤⲪⲰⲢϪ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔϬⲒⲦϤ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲂⲰⲔ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲤⲞⲚ ⲘⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲈϤⲞⲨⲞⲦ ⲈⲞⲨⲂⲰⲔ ⲘⲀⲖⲒⲤⲦⲀ ⲚⲎⲒ ⲀⲨⲎⲢ ϪⲈ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲀⲔ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲚ ϮⲚⲦⲞⲦⲔ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϢⲪⲎ ⲢϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲔ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲀϤϬⲒⲦⲔ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲚϨⲖⲒ ⲒⲈ ⲀⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲪⲀⲒ ⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲒⲤϦⲀⲒ ϦⲈⲚⲦⲀϪⲒϪ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲐⲚⲀⲦⲰⲂ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϢⲦⲈⲘϪⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲔⲈⲢⲞⲔ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲦⲎⲒⲔ ⲚⲎⲒ. ⲕ̅ ⲀϨⲀ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒⲈⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϦⲎⲦⲔ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲀⲘⲦⲞⲚ ⲚⲚⲀⲘⲈⲦϢⲀⲚⲐⲘⲀϦⲦ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲢⲈ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲐⲎⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈⲔⲘⲈⲦⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲀⲔ ⲈⲒⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲬⲚⲀⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲎ ⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲘⲀ ⲆⲈ ⲤⲞⲂϮ ⲚⲎⲒ ⲚⲞⲨⲈⲜⲈⲚⲒⲀ ϮⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲤⲈⲚⲀⲦⲎⲒⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϨⲘⲞⲦ. ⲕ̅ⲅ̅ ϤϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲞⲔ ⲚϪⲈⲀⲠⲀⲪⲢⲀⲤ ⲠⲀϢⲪⲎⲢ ⲚⲈⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲘⲀⲢⲔⲞⲤ ⲀⲢⲒⲤⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲆⲎⲘⲀⲤ ⲖⲞⲨⲔⲀⲤ ⲚⲀϢⲪⲈⲢ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚⲠⲚⲀ