Ϯ⳰ⲀⲠⲞⲔⲀⲖⲨⳘⲮⲒⲤ ⳰ⲚⲦⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ϮⲀⲠⲞⲄⲀⲖⲨⲘⲮⲒⲤ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲐⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲎⲒⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲦⲀⲘⲈ ⲚⲈϤⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲀϤⲦⲀⲞⲨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈϤⲂⲰⲔ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲅ̅ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲰϢ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲦⲀⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒⲰⲦⲤ ⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲇ̅ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚϮⲌ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚϮⲀⲤⲒⲀ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲌ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲎ ⲈⲦⲬⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲉ̅ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲒⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ ⲠⲒⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲒϢⲀⲘⲒⲤⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲘⲈⲚⲢⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲞⲔⲘⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲐⲀⲘⲒⲞⲚ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲘⲘⲈⲦⲞⲨⲎⲂ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲘⲀϨⲒ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ ⲍ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϬⲎⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲈⲂⲀⲖ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲐⲞⲔⲤϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲨⲖⲎ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲀⲘⲎⲚ ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲀⲖⲪⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰ ϮⲀⲢⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲠⲒⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ. ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲦⲈⲚϢⲪⲎⲢ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲞϪϨⲈϪ ϪⲈ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲀⲨϦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲒϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚϮⲚⲎⲤⲞⲤ ⲐⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲐⲘⲰ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ ⲀⲒϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲔⲨⲢⲒⲀⲔⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲘⲈⲚϨⲎⲒ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲒ ⲓ̅ⲁ̅ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ⲤϦⲎⲦⲞⲨ ϨⲒ ⲞⲨϪⲰⲘ ⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲚϮⲌ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϦⲈⲚ ϮⲀⲤⲒⲀ ⲈⲦⲈ ⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ⲦⲈ ⲚⲈⲘ ⲤⲘⲨⲢⲚⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲢⲄⲀⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲐⲨⲀⲦⲎⲢⲀ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲢⲆⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲪⲒⲖⲀⲆⲈⲖⲪⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲞⲆⲒⲔⲒⲀ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲪⲞⲚϨⲦ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈϮⲤⲘⲎ ⲐⲎ ⲈⲚⲀⲤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲒⲪⲞⲚϨⲦ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲌ ⲚⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲚⲚⲒⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲞⲨⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲠⲞⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲦⲞⲒ ϨⲒⲰⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲘⲞϮ ⲚⲞⲨⲘⲞϪϦ ⲚⲚⲞⲨⲂ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲦⲈϤⲀⲪⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤϤⲰⲒ ⲈⲨⲞⲨⲞⲂϢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲤⲞⲢⲦ ⲚⲞⲨⲞⲂϢ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲬⲒⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲤⲈⲞⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϢⲀϨ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲬⲀⲖⲔⲞⲖⲒⲂⲀⲚⲞⲤ ⲈϤⲪⲞⲤⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈϤⲤⲘⲎ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲦⲤⲘⲎ ⲚϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲌⲚⲤⲒⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲈϤϪⲒϪ ⲚⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲤⲎϤⲒ ⲈⲤϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲢⲞ Ⲃ- ⲈⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤϨⲞ ⲈϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲪⲢⲎ ϦⲈⲚⲦⲈϤϪⲞⲘ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲒϨⲒⲦⲦ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϦⲀⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲈⲢⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲀⲖⲈ ⲦⲈϤϪⲒϪ ⲚⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲈϪⲰⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϦⲀⲈ ⲓ̅ⲏ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲰⲚϦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒϢⲞϢⲦ ⲚⲦⲈⲪⲘⲞⲨ ⲚⲀⲨⲬⲎ ⲚⲦⲞⲦ ⲚⲈⲘ ⲀⲘⲈⲚϮ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲤϦⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ. ⲕ̅ ⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒⲌ ⲚⲤⲒⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϨⲒ ⲦⲀϪⲒϪ ⲚⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲌ ⲚⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲠⲒⲌ ⲚⲤⲒⲞⲨ ⲠⲒⲌ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲌ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ϮⲌ ⲚⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲈⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲌⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲈ.