⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲦⲒⳘⲞⲐⲈⲞⲤ Ⲁ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲃ̅ ⳿ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲫⲛⲁⲓ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲅ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲑⲣⲉⲕϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲉⲓⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉ⳿ⲥⲃⲱ. ⲇ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϯ⳿ϩⲑⲏϥ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ϣⲃⲱ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲩⲣⲏϫⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲓⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲑⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ. ⲉ̅ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⲉⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲁⲧⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ. ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲉⲫⲗⲏⲟⲩ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲁϯ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲏ̅ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲓⲣⲓ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥ ⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲑ̅ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲭⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲧϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϥϩⲏ ⲧ ⳿ⲛⲛⲓϧⲁⲧⲉⲃ ⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲛⲓϧⲁⲧⲉⲃ ⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲛⲓϧⲁⲧⲉⲃ ⲣⲱⲙⲓ. ⲓ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥϯⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲱⲣⲕ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲉⲙ ⲕⲉϩⲱⲃ ⲕⲉϩⲱⲃ ⲉϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲑⲟⲩⲟϫ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲃ̅ ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥϯ ⲛⲟⲙϯ ⲛⲏⲓ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪ ϫⲉ ⲁϥⲟⲡⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁϥⲭⲁⲧ ⲉⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓⲁ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲛⲁⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϫⲉⲟⲩⲁ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲇⲓⲱⲕⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥϯϣⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲛⲁⲓ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲑⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ϣⲟⲡ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲛⲁⲓ ⲛⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏ ⲧ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲡⲓⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲡⲓⲁⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲫϯ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲡⲁⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ ϯϫⲱⲓⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕϧⲟⲕⲕ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲭⲁⲥ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲃⲓϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ. ⲕ̅ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲩⲙⲉⲛⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ