ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲡⲉ ⲉⲓⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅ̅ ⳿ⲉⲣⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ.. ⲃ̅ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲃ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲙⲫⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⲧⲏⲣϥ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲕⲉⲥⲟⲡ ϯⲛⲁ ϯ⳿ⲁⲥⲟ ⲁⲛ ϫⲉ.. ⲅ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥϣⲱⲛⲓ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.. ⲇ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲁϣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ϥⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲧⲉⲛϣⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛ⳿ⲉⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.. ⲉ̅ ⲁⲣⲓⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲁⲣⲓⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲁⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ.. ⲋ̅ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛ ⳿ⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ ⲁⲛ.. ⲍ̅ ⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲭⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛⲥⲱⲧⲡ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ.. ⲏ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲉϯⲟⲩⲃⲉ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.. ⲑ̅ ⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϣⲁⲛϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲣⲱ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲃϯ.. ⲓ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲁⲓ ϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϯ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲉⲩϣⲟⲣϣⲉⲣ ⲁⲛ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲣⲁϣⲓ ⲥⲟⲃϯ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⲁⲣⲓ ⲟⲩⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲁⲣⲓ ϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲣⲓ⳿ⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ.. ⲓ̅ⲅ̅ ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ ⲁⲙⲏⲛ. Ⲡⲣⲟⲥ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ.