ⲕ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲛϣⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲟⲩ. ⲃ̅ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲱⲣϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ. ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲇ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲉⲣⲁⲡⲟⲣⲓⲥⲑⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲩϩⲓⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲉ̅ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲟ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲋ̅ ⳿ⲛ⳿ϥⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲓ ⲉϥϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ. ⲍ̅ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲓⲥⲱϫⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲓ̅ ⲛⲉ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲧⲉ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⲉⲑⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲃϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲛⲁ ⳿ⲉⲟⲩϯⲙⲓ ⲉⲥⲟⲩⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩ ⲝ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲉⲙⲙⲁⲟⲩⲥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲟⲩⲱⲛϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟⲕⲉⲙ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲕⲗⲉⲟⲡⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏ ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲕ̅ ϩⲱⲥⲇⲉ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲁϣϥ. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲓ ⲡⲉⲑⲛⲁⲥⲱϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲉϥⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲁⲩ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲛϣⲱⲣⲡ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ϫⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲱ ⲛⲓⲁⲛⲟⲏⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲟⲥⲕ ⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲙⲏ ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϭⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁϥⲉⲣⲙⲏ ⲛⲉⲩⲓⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲏ ⲧϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲡⲓϯⲙⲓ ⲉⲛⲁⲩⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲉⲓ ⲉϥⲙⲟϣⲓ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟϩⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϫⲉ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲇⲏ ⲁϥⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲧⲉϥⲟϩⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁϥⲣⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲫⲁϣϥ ⲛⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ. ⲗ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲁ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥⲉⲣⲁⲑⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲣⲟⲕϩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ϩⲱⲥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉ⳿ⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲉⲧⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ. ⲗ̅ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϫⲟⲙϫⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓ ⲕⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ. ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲭⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ. ⲙ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲩⲧⲉⲃⲧ ⲉϥϫⲉϥϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲩⲗϩ ⳿ⲛ⳿ⲉⲃⲓⲱ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲙⲑⲟ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲓ ⲉⲓⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲑⲣⲟⲩⲕⲁϯ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ. ⲙ̅ⲋ̅ ϫⲉ ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲑⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲙ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲛⲁⲓ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲛⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϭⲓⲥⲓ. ⲛ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱϯ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲧⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ