ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲗⲱⲙⲏⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲑⲁϩⲥϥ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲉⲣ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲱⲛⲓ ϫⲉ ⲁⲩ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲱⲣϥ ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲡⲉ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲉϥϫⲏⲗ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲧⲟⲗⲏⲉⲥⲟⲩⲟⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ. ⲋ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ϥϩⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲁⲛ ⲓⲥ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲛⲉ ⳿ⲁ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲱⲙⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧⲥ. ⲓ̅ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⲁⲥϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲛⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧⲟⲩⲟϩ ϫⲉ Ⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲣⲉ ⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲟⲣⲫⲏϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲱϫⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯϣⲱϣ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁϣⲧϩⲏ ⲧ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲥⲉⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲓ ϩⲁⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲥⲡⲓ ⳿ⲛⲗⲁⲥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛϩⲟϥ ⲉⲩ⳿ⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ⲕⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲛⲭⲁⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲣ⳿ⲃⲗⲁⲡⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲩϫⲁⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲪ̇ⲓⲱⲧ. ⲕ̅ ⲛⲏⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ϣⲁ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲍⲱⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁⲣⲕⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲏⲣⲏⲛⲏⲧⲱ ⲕ̅ⲱ̅ ⳿ⲁⲙⲏⲛ.