ⲃ̅
ⲁ̅ ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲤⲀϨ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲈⲒⲚⲈ ⲈϨⲞⲨ ⲚϨⲈⲚϨⲈⲢⲎⲤⲒⲤ ⲚⲦⲀⲔⲞ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲀⲢⲚⲀ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲀϤϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲨⲈⲒⲚⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨⲦⲀⲔⲞ ⲎⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲀⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲨⲤⲰⲰϤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϪⲒ ⲞⲨⲀ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲞⲨ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢ ⲈⲒⲈⲠ ϢⲰⲦ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲎⲚ ϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲚϬⲞⲖ ⲎⲚ ⲞⲨϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦ ⲘⲠⲈⲠϨⲀⲠ ⲤⲀϨⲰⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϪⲒⲚ ϢⲞⲢⲠ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲨⲦⲀⲔⲞ ⲚⲀⲰⲂϢ ⲀⲚ ⲇ̅ ⲈϢϪⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ Ϯ ⲤⲞ ⲚⲚⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲚⲞϪⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲠⲚⲞⲨⲚ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲀⲔⲈ ⲚⲀⲦⲀⲢⲎϪⲚⲞⲨ ⲀϤⲦⲀⲀⲨ ⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲈⲨⲔⲞⲖⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈϤϮ ⲤⲞ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲀⲢⲬⲀⲒⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲠⲘⲈϨϢⲘⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚⲰϨⲈ ⲀϤϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲔⲨⲢⲜ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲈⲀϤⲈⲒⲚⲈ ⲚⲚⲞⲨⲔⲀⲦⲀⲔⲖⲎⲤⲘⲞⲤ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲚⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲤⲞⲆⲞⲘⲀ ⲘⲚ ⲄⲰⲘⲞⲢⲢⲀ ⲀϤⲢⲞⲔϨⲞⲨ ⲈⲀϤϬⲀⲈⲒⲞⲞⲨ ⲎⲚ ⲞⲨϢⲞⲢϢⲢ ⲈⲀϤⲔⲀⲀⲨ ⲈⲨⲀⲈⲒⲚ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀⲢ ⲘⲚⲦϢⲀϤⲦⲈ. ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲖⲰⲦ ⲈⲨⲐⲘⲔⲞ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲚⲚⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲦϨⲈⲚ ⲞⲨⲤⲰⲰϤ ⲀϤⲚⲞⲨϨⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲏ̅ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈϤⲚⲀⲨ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲈϤⲞⲨⲎϨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲈⲨⲘⲞⲨϨⲔ ⲚⲦⲈⲮⲨⲬⲎ ⲘⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲎⲚ ϨⲚϨⲈⲂⲎⲨⲈ ⲚⲀⲚⲞⲘⲞⲚ ⲑ̅ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲈϨⲘ ⲚⲚⲢⲘⲘⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲚⲢⲈϤⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲆⲈ ⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲔⲠⲒⲤⲒⲤ ⲈⲔⲞⲖⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲓ̅ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲂⲰⲔ ϨⲒ ⲠⲀϨⲞⲨ ⲚⲞⲨⲤⲀⲢⲜ ⲎⲚ ⲞⲨⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲤⲰⲰϤ ⲈⲀⲨⲔⲀⲦⲀⲠⲪⲢⲞⲚⲈⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϨⲈⲚⲢⲈϤⲆⲞⲖⲘⲀ ⲚⲈ ⲈⲦⲘⲚⲦⲀⲨⲐⲀⲦⲎⲤ ⲚⲤⲈⲤⲦⲰⲦ ⲀⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲈⲨϪⲒ ⲞⲨⲀ ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈⲢⲚⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ Ⲟ ⲚⲚⲞϬ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϪⲰⲰⲢⲈ ⲘⲈⲨⲈⲒⲚⲈ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲚⲞⲨⲀ ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲀⲨϪⲠⲞⲞⲨ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲒⲪⲒⲤⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲂⲚⲎ ⲈⲨⲰϪⲚ ⲘⲚ ⲞⲨⲦⲀⲔⲞ ⲈⲨϪⲒ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲤⲈⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲦⲀⲔⲞ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲀⲨϪⲒ ⲚⲞⲨⲂⲈⲔⲈ ⲚϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲈⲨⲰⲠ ⲚⲦⲈⲦⲢⲨⲪⲎ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲨϨⲎⲆⲞⲚⲎ ⲈⲨⲦⲞⲖⲘ ⲀⲨⲰ ⲈⲨϪⲀϨⲘ ⲈⲨⲦⲢⲨⲪⲎ ⲈⲨⲞⲨⲚⲞϤ ϨⲢⲀⲒ ⲎⲚ ⲚⲈⲨⲀⲠⲀⲦⲎ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲢⲈ ⲚⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲘⲈϨ ⲘⲘⲘⲚⲦⲚⲞⲈⲒⲔ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲔⲰ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲈⲨⲀⲠⲀⲦⲀ ⲚⲚⲈⲮⲨⲬⲎ ⲚⲚⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲀⲚ ⲈⲀⲨⲄⲈⲘⲚⲀⲌⲈ ⲘⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲎⲚ ϨⲈⲚⲘⲚⲦⲢⲈϤϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲈϨⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲤⲀϨⲞⲨ ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲠⲖⲀⲚⲀ ⲀⲨⲔⲰ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈϨⲒⲎ ⲈⲦⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲈⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲀ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲚⲂⲀⲖⲀϨⲀⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲂⲈⲰⲢ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲈⲢⲒ ⲠⲂⲈⲔⲈ ⲘϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲀϤϪⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϪⲠⲒⲞ ⲚⲦⲈϤⲠⲀⲢⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲦⲂⲚⲎ ⲚⲀⲦϢⲀϪⲈ ⲎⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲀϤⲔⲰⲖⲎ ⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦϨⲎⲦ ⲘⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲈⲚⲠⲎⲄⲎ ⲚⲈ ⲈⲘⲚ ⲘⲞⲞⲨ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲚⲒϤ ⲚⲈ ⲈⲢⲈⲞⲨϨⲀⲐⲎⲨ ϨⲒⲞⲨⲈ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨϨⲀⲢⲈϨ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲔⲀⲔⲈ ⲚϬⲞⲘϬⲘ ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲈⲚⲘⲚⲦϨⲈⲢⲞⲨⲞ ⲈⲨϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲈⲨⲀⲠⲀⲦⲀ ⲎⲚ ⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲎⲚ ϨⲈⲚⲤⲰⲰϤ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲎⲚ ⲞⲨⲠⲖⲀⲚⲎ ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲀⲨⲈⲢⲎⲦ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘϨⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲨⲞ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ϬⲞⲦⲠ ⲚϨⲎⲦϤ ϤⲞ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲀϤ. ⲕ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲨⲠⲰⲦ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϪⲰϨⲘ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ϨⲘ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲀⲨϬⲈⲖⲞⲘⲖⲘ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲎⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲀⲨϨⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲈⲨϨⲀⲈⲈⲨⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲨϨⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲨϢⲞⲢⲠ ⲕ̅ⲁ̅ ⲤⲤⲞⲦⲠ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲤⲈⲤⲞⲨⲰⲚⲤ ⲚⲤⲈⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈⲠⲀϨⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲠⲀⲢϨⲀⲒⲘⲒⲀ ⲘⲘⲈ. ϪⲈ ⲞⲨϨⲞⲢ ⲈⲀϤⲔⲞⲦϤ ⲈⲠⲈϤⲔⲀ ⲂⲀⲖ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲈϢⲰ ⲈⲀⲤϪⲰⲔⲘ ϨⲀ ⲠⲈⲤⲔⲞⲢⲔⲢ ⲘⲠⲖⲀⲒϨⲈ.