ⲅ̅
ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϢⲖⲎⲖ ϨⲀⲢⲞⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲞⲞϢⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚϤϪⲒⲈⲞⲞⲨ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲒ ϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲚⲞⲨϨⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦϢⲦⲢⲦⲰⲢ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ. ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲀⲚ ⲦⲈ. ⲅ̅ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲦⲀϪⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲚϤϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ. ⲇ̅ ⲦⲚⲚⲀϨⲦⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲚⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲀⲨ. ⲉ̅ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲈⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲚⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲋ̅ ⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲒⲖⲈ ⲆⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲤⲀϨⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲦⲀⲔⲦⲰⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲀⲚ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒⲦⲤ ⲚⲦⲞⲞⲦⲚ. ⲍ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϢϢⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲈⲦⲚⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞⲚ. ϪⲈ ⲘⲠⲚⲀⲦⲀⲔⲦⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲏ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲈⲘ ⲞⲨⲞⲈⲒⲔ ⲚϪⲒⲚϪⲎ ⲚⲦⲚ ⲞⲨⲀ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨϨⲒⲤⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲔⲀϨ ⲈⲚⲢϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲚϨⲢⲞϢ ⲈⲞⲨⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ. ⲑ̅ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϪⲈ ⲘⲚⲦⲀⲚ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲦⲀⲀⲚ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲤⲘⲞⲦ ⲈⲦⲚⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞⲚ. ⲓ̅ ⲔⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲚϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲒⲖⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲀⲒ. ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϤⲞⲨⲈϢⲢϨⲰⲂ ⲀⲚ. ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲂⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ϪⲈ ⲤⲈⲘⲞⲞϢⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲦⲀⲔⲦⲰⲤ ⲚⲤⲈⲢⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲰⲂ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲞ ⲚⲢⲈϤⲦⲰϨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲒⲖⲈ ⲚⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲢϨⲰⲂ ϨⲚ ⲞⲨⲤϬ ⲢⲀϨⲦ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒⲔ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲘⲠⲢⲈⲄⲔⲀϬⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲚϤⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲈⲠⲈⲚϢⲀϪⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲠⲀⲒ ϮⲘⲀⲈⲒⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘⲦⲰϨ ⲚⲘⲘⲀϤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲒ ⲠⲈ ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲞⲠϤ ϨⲰⲤ ϪⲀϪⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϮⲤⲂⲰ ⲚⲀϤ ϨⲰⲤ ⲤⲞⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ ⲈϤⲈϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ. ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ⲈⲚⲦⲀⲒⲤϨⲀⲈⲒϤ ⲚⲦⲀϬⲒϪ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲘⲀⲈⲒⲚ ϨⲚ ⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲒⲘ ⲈⲈⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲘⲘⲎ ⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ