ⲃ̅
ⲁ̅ ⲚⲦⲞⲔ ϬⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ϬⲘϬⲞⲘ ϨⲘ ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲚⲦⲀⲔⲤⲞⲦⲘⲞⲨ ⲚⲦⲞⲞⲦ ϨⲒⲦⲚ ϨⲀϨ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲔⲀⲀⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲈⲚⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲚⲀϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲦⲤⲀⲂⲈ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ. ⲅ̅ ϢⲠϨⲒⲤⲈ ϨⲰⲤ ⲘⲀⲦⲞⲒ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲇ̅ ⲘⲈⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲈϤⲞ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲦⲀϨϤ ⲘⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲂⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲈϤⲈⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ. ⲉ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ⲢϢⲞⲈⲒϪ. ⲘⲈϤϪⲒ ⲔⲖⲞⲘ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚϤⲘⲒϢⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ. ⲋ̅ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲈ ⲈⲦϨⲞⲤⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈϢⲀϤϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲍ̅ ⲚⲞⲒ ⲚⲚⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲈⲢⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲄⲀⲢ ϮⲚⲀⲔ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲚϨⲎⲦ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲏ̅ ⲀⲢⲒⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲑ̅ ⲠⲀⲒ ⲈϮϢⲠϨⲒⲤⲈ ⲚϨⲎⲦϤ. ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲘⲘⲢⲢⲈ ϨⲰⲤ ⲤⲞⲞⲚⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲎⲢ ⲀⲚ. ⲓ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϮϤⲒ ϨⲀ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲤⲰⲦⲠ ϪⲈ ⲈⲨⲈϪⲒ ϨⲰⲞⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲚⲦⲠⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲠϢⲀϪⲈ. ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲘⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲒⲈ ⲦⲚⲚⲀⲰⲚϨ ⲞⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲓ̅ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲦⲚϨⲨⲠⲞⲘⲒⲚⲈ ⲈⲒⲈ ⲦⲚⲚⲀⲢⲢⲢⲞ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲈϢϪⲈ ⲦⲚⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲒⲈ ϤⲚⲀⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲰⲰϤ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈϢϪⲈ ⲦⲚⲞ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲎ ⲚⲀϬⲰ ⲈϤⲞ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲈⲦⲢⲈϤⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲀⲀϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲘⲀⲢⲞⲨⲢⲠⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ. ⲈⲔⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲈⲦⲘϮⲦⲰⲚ ⲈⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲎⲨ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲨϢⲞⲢϢⲢ ⲚⲚⲈⲦⲤⲰⲦⲘ. ⲓ̅ⲉ̅ ϬⲈⲠⲎ ⲦⲀϨⲞⲔ ⲈⲢⲀⲦⲔ ⲚⲞⲨⲤⲰⲦⲠ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲚⲞⲨⲈⲢⲄⲀⲦⲎⲤ ⲈⲘⲈϤϪⲒϢⲒⲠⲈ. ⲈϤϢⲰⲰⲦ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲘⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲒⲤⲘⲎ ⲆⲈ ⲈⲦϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲎⲦ ⲘⲠⲢⲞⲨⲰϢ ⲈϤⲒ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ. ⲚⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲦⲈ ⲈⲠⲈϨⲞⲨⲞ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲀⲢⲞⲨⲀⲘⲞⲘⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲄⲀⲄⲄⲢⲀⲒⲚⲀ. ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ ϨⲨⲘⲈⲚⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲪⲒⲖⲎⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲢϨⲀⲈ ⲈⲦⲘⲈ. ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲞⲨⲰ ⲈⲤϢⲰⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲨϢⲞⲢϢⲢ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚϨⲞⲒⲚⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲤⲚⲦⲈ ⲘⲈⲚ ⲈⲦⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϨⲈⲢⲀⲦⲤ ⲈⲨⲚⲦⲀⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲒⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲀϤⲤⲞⲨⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨϤ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲀϨⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲦⲀⲨⲞ ⲘⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲕ̅ ⲚϨⲈⲚⲤⲔⲈⲨⲎ ⲆⲈ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲀⲚ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲠⲈⲦϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲎⲒ ⲘⲚ ϨⲈⲚϨⲀⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚϢⲈ ⲞⲚ ϨⲒ ⲂⲖϪⲈ. ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲈⲨⲦⲀⲈⲒⲞ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲈⲨⲤⲰϢ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ϬⲈ ⲦⲂⲂⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲀⲒ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲈⲨϮⲘⲎ ⲈϤⲦⲂⲂⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϤⲤⲂⲦⲰⲦ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲆⲈ ⲘⲘⲚⲦϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲠⲰⲦ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲤⲀ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲠⲒⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨϨⲎⲦ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲒϢⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲤⲞϬ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲦⲤⲂⲰ ⲠⲀⲢⲀⲒⲦⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲈⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϢⲀⲨϪⲠⲈ ⲘⲒϢⲈ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨϨⲘϨⲀⲖ ⲆⲈ ⲚⲦⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚϢϢⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲘⲒϢⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚϤϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲐⲂⲂⲒⲎⲨ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲈϤⲀⲚⲈⲬⲈ ⲚⲚⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲰϨⲘ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϮⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲈⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲘⲈ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲚⲎⲪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦϬⲞⲢϬⲤ ⲘⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲈⲨϬⲎⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ ⲈⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ.