ⲇ̅
ⲁ̅ ϮⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲚϨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲢⲢⲞ. ⲃ̅ ⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲀϨⲈⲢⲀⲦⲔ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲠⲀⲢⲀⲠⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϪⲠⲒⲞ ϨⲘ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲤⲈⲠⲤⲰⲠⲞⲨ ⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀⲨ ϨⲘ ⲘⲚⲦϨⲀⲢϢϨⲎⲦ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲤⲂⲰ. ⲅ̅ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲚⲤⲈⲚⲀⲀⲚⲈⲬⲈ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲤⲂⲰ ⲈⲦⲞⲨⲞϪ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲨⲞⲨⲰϢ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀϪⲠⲞ ⲚⲀⲨ ⲚϨⲈⲚⲤⲀϨ ⲈⲢⲈ ⲚⲈⲨⲘⲀⲀϪⲈ ϨⲰϨ. ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲔⲦⲞ ⲘⲈⲚ ⲚⲚⲈⲨⲘⲀⲀϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲈ. ⲤⲈⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲚⲈϢϤⲰ. ⲉ̅ ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲎⲪⲈ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϢⲠϨⲒ ⲤⲈ ⲀⲢⲒⲠϨⲰⲂ ⲘⲠⲢⲈϤⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲔⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ. ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲀⲠⲀⲘⲒϢⲈ ⲞⲨⲰ. ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲀⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ. ⲍ̅ ⲀⲒⲘⲒϢⲈ ⲘⲠⲀⲄⲰⲚ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ. ⲀⲒϪⲈⲔ ⲠⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲒϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲏ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ϤⲔⲎ ⲚⲀⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲔⲖⲞⲘ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲚⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲀⲨⲀⲀⲦ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲨⲘⲈⲢⲈ ⲠⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲑ̅ ⲀⲢⲒⲀⲠⲀⲦⲞⲞⲦⲔ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲞⲒ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ. ⲓ̅ ⲀⲆⲎⲘⲀⲤ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲀⲦ ⲚⲤⲰϤ ⲈⲀϤⲘⲈⲢⲈ ⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ ⲔⲢⲎⲤⲔⲎⲤ ⲈⲦⲄⲀⲖⲖⲒⲀ ⲦⲒⲦⲞⲤ ⲈⲆⲀⲖⲘⲀⲦⲒⲀ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲖⲞⲨⲔⲀⲤ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲠⲈⲦϨⲀⲦⲎⲒ. ϪⲒ ⲘⲘⲀⲢⲔⲞⲤ ⲚⲄⲚⲦϤ ⲚⲘⲘⲀⲔ. ϤⲢϢⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲨⲬⲒⲔⲞⲤ ⲆⲈ ⲀⲒϪⲞⲞⲨϤ ⲈⲈⲪⲈⲤⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲀⲪⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲈⲚⲦⲀⲒⲔⲀⲀϤ ⲚⲤⲰⲒ ϨⲚ ⲦⲢⲰⲀⲤ ⲚⲦⲚⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲀⲚⲒϤ ⲈⲔⲚⲎⲨ ⲘⲚ ⲚϪⲰⲰⲘⲈ. ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ⲘⲘⲈⲘⲂⲢⲀⲚⲞⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲀⲖⲈⲜⲀⲚⲆⲢⲞⲤ ⲪⲀⲘⲔⲖⲖⲈ ⲢϨⲀϨ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲈⲢⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲰⲰⲂⲈ ⲚⲀϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲀⲒ ϨⲰⲰⲔ ⲞⲚ ϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲚ ⲦⲀϢⲞⲢⲠ ⲚⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲔⲀⲀⲦ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲚⲈⲨⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲀϤϮϬⲞⲘ ⲚⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦ ⲚⲤⲈⲤⲰⲦⲘ ⲚϬⲒ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲢⲰϤ ⲘⲠⲘⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀⲚⲀϨⲘⲈⲦ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈϤϨⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲦⲞⲨϪⲞⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈϤⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲠⲢⲒⲤⲔⲀ ⲘⲚ ⲀⲔⲨⲖⲀ. ⲘⲚ ⲚⲀⲠⲎⲈⲒ ⲚⲞⲚⲎⲤⲒⲪⲞⲢⲞⲤ. ⲕ̅ ⲀⲈⲢⲀⲤⲦⲞⲤ ϬⲰ ϨⲚ ⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲞⲤ. ⲀⲒⲔⲀ ⲦⲢⲞⲪⲒⲘⲞⲤ ⲆⲈ ϨⲚ ⲘⲒⲖⲎⲦⲞⲤ ⲈϤϢⲰⲚⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲢⲒⲀⲠⲀⲦⲞⲞⲦⲔ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲞⲒ ϨⲀⲐⲎ ⲚⲦⲈⲠⲢⲰ ⲈⲨⲂⲞⲨⲖⲞⲤ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲘⲚ ⲠⲞⲨⲆⲎⲤ ⲘⲚ ⲖⲒⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲔⲖⲀⲨⲆⲒⲀ ⲘⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲔⲠⲚⲈⲨⲘⲀ