ⲃ̅
ⲁ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲠⲈⲚⲦⲎⲔⲞⲤⲦⲎ. ⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ϨⲒ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨϢⲤⲚⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨϨⲢⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲠⲚⲞⲎ ⲈⲨⲈⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲘⲞⲨϨ ⲘⲠⲎⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲚⲈⲨϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲅ̅ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚⲖⲀⲤ ⲈⲨⲠⲞⲢϪ ⲚⲐⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲇ̅ ⲀⲨⲘⲞⲨϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀⲢⲬⲈⲒ ⲚϢⲀϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲀⲤⲠⲈ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϮⲚⲀⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲉ̅ ⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲆⲈ ⲠⲈ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲈⲨⲞⲨⲎϨ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲢⲈϤⲢϨⲞⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲦⲠⲈ. ⲋ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲦⲈⲒⲤⲘⲎ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ. ⲀⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ. ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲈϤⲀⲤⲠⲈ. ⲍ̅ ⲀⲨⲠⲰϢⲤ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲚϨⲈⲚⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦϢⲀϪⲈ. ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈϤⲀⲤⲠⲈ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞⲚ ⲚϨⲎⲦⲤ. ⲑ̅ ⲘⲠⲀⲢⲐⲞⲤ ⲘⲚ ⲘⲘⲎⲆⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲖⲀⲘⲒⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲞⲨⲎϨ ϨⲚ ⲦⲘⲈⲤⲀⲠⲞⲆⲀⲘⲒⲀ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲘⲚ ⲦⲔⲀⲠⲠⲀⲆⲞⲔⲒⲀ ⲠⲠⲞⲚⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲤⲒⲀ. ⲓ̅ ⲦⲈⲪⲢⲨⲄⲒⲀ ⲘⲚ ⲦⲠⲀⲘⲪⲨⲖⲒⲀ ⲔⲎⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲀ ⲚⲦⲖⲒⲂⲨⲎ ⲈⲦϨⲚⲦⲔⲨⲢⲎⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϨⲢⲰⲘⲀⲒⲞⲤ ⲈⲦⲦⲀⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲤⲨⲖⲨⲦⲞⲤ. ⲚⲈⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲢⲀⲂⲞⲤ. ⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨϢⲀϪⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚⲀⲤⲠⲈ ⲈⲨⲦⲀⲨⲞ ⲚⲘⲘⲚⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲠⲰϢⲤ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀⲠⲞⲢⲢⲒ. ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲞⲨⲀ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲈⲒϨⲰⲂ. ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲈⲨⲚⲞϬⲚⲈϬ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ϨⲎⲦⲞⲨ ⲘⲈϨ ⲚⲘⲢⲒⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀϤⲀϨⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲘⲚⲦⲞⲨⲈ ⲀϤϤⲒ ⲚⲦⲈϤⲤⲘⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲎϨ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲀⲒ ϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϪⲒⲤⲘⲎ ⲈⲚⲀϢⲀϪⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲀϨⲈ ⲀⲚ ⲚⲐⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲤ. ϪⲠϢⲞⲘⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲰⲎⲖ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲀⲠⲰϨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϪⲚ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲘ. ⲚⲤⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚϢⲈⲈⲢⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈ ⲚⲈⲦⲚϨⲢϢⲒⲢⲈ ⲚⲀⲨ ⲈϨⲈⲚϨⲞⲢⲞⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈ ⲚⲈⲦⲚϨⲖⲖⲞ ⲠⲰⲰⲢⲈ ⲚϨⲈⲚⲢⲀⲤⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲠⲰϨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲚⲀϨⲘϨⲀⲖ ⲚϨⲞⲞⲨⲦ ⲘⲚ ⲚⲀϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲤϨⲒⲘⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲤⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲀϮ ⲚϨⲈⲚⲘⲀⲈⲒⲚ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚϢⲠⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲘⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ ⲘⲚ ⲞⲨⲖϨⲰⲂ ⲚⲔⲀⲠⲚⲞⲤ. ⲕ̅ ⲠⲢⲎ ⲚⲀⲔⲦⲞϤ ⲈⲨⲔⲀⲔⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲞⲞϨ ⲈⲨⲤⲚⲞϤ. ⲘⲠⲀⲦϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲚⲞϬ ⲈⲦⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲰϢ ⲘⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϤⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲈⲠ ⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲚⲀⲌⲰⲢⲀⲒⲞⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲀⲨⲦⲞϢϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚϬⲞⲘ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲚ ϨⲈⲚϢⲠⲎⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ϨⲚ ⲦⲈⲦⲚⲘⲎⲦⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠⲀⲒ ϨⲘ ⲠϢⲞϪⲚⲈ ⲈⲦⲦⲎϢ ⲘⲚ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲀϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲚϬⲒϪ ⲚⲀⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲀⲦⲈⲦⲚⲀϢⲦϤ. ⲀⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲀϤⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲚⲀⲀⲔⲈ ⲘⲠⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲈⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲈⲦⲢⲈⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲄⲀⲢ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ. ϪⲈ ⲚⲈⲒⲚⲀⲨ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ ⲘⲠⲀⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ. ϪⲈ ϤϨⲒⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞⲒ ϪⲈ ⲚⲚⲀⲔⲒⲘ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲠⲀϨⲎⲦ ⲈⲨⲪⲢⲀⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲀⲖⲀⲤ ⲦⲈⲖⲎⲖ. ⲈⲦⲒ ⲆⲈ ⲦⲀⲔⲈⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲞⲨⲰϨ ϨⲚ ⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ. ⲕ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲚⲄⲚⲀⲔⲰ ⲚⲤⲰⲔ ⲀⲚ ⲚⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϨⲚ ⲀⲘⲚⲦⲈ. ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲄⲚⲀϮ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲔⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲔⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϨⲒⲞⲞⲨⲈ ⲘⲠⲰⲚϨ. ⲔⲚⲀϪⲞⲔⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲞⲨⲚⲞϤ ⲘⲚ ⲠⲈⲔϨⲞ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϢϢⲈ ⲈⲦⲢⲈⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲠⲀⲦⲢⲒⲀⲢⲬⲎⲤ ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ϪⲈ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲞⲘⲤϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϤⲘϨⲀⲀⲨ ϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲎⲦⲚ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲗ̅ ⲈⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϬⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲚⲀϢ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲰⲢⲔ ⲚⲀϤ. ⲈⲐⲘⲤⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲚⲦⲈϤϮⲠⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲈϤⲐⲢⲞⲚⲞⲤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲀϤϢⲢⲠⲈⲒⲘⲈ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲔⲀⲀϤ ϨⲚ ⲀⲘⲚⲦⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈ ⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚϢⲞⲞⲠ ⲚⲀϤ ⲦⲎⲢⲚ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲈⲀϤϪⲒⲤⲈ ϬⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϤϪⲒ ⲘⲠⲈⲢⲎⲦ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲀϤⲠⲰϨⲦ ⲘⲠⲈⲒⲦⲀⲒⲞ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲘⲠⲎⲨⲈ. ϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲞϤ. ϪⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲀϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲤⲀⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞⲒ. ⲗ̅ⲉ̅ ϢⲀⲚϮⲔⲰ ⲚⲚⲈⲔϪⲀϪⲈ ⲚϨⲨⲠⲞⲠⲞⲆⲒⲞⲚ ⲚⲚⲈⲔⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ. ⲗ̅ⲋ̅ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲢϪ ϬⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲒⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲎⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ϪⲈ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲀϤ ⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲒ ⲀⲨⲘⲔⲀϨ ⲘⲠⲈⲨϨⲎⲦ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲀϤ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ. ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϪⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲠⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲚⲚⲞⲂⲈ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲀϪⲒ ⲚⲦⲆⲰⲢⲈⲀ ⲘⲠⲈⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲢⲎⲦ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚϢⲎⲢⲈ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲘⲠⲞⲨⲈ. ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲦⲀϨⲘⲞⲨ. ⲙ̅ ϨⲢⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲘⲎⲎϢⲈ ⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲈϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲒⲄⲈⲚⲈⲀ ⲈⲦϬⲞⲞⲘⲈ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠ ϬⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤϢⲀϪⲈ ⲀⲨϪⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲞⲨⲰϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲀϢⲘⲦϢⲞ ⲘⲮⲨⲬⲎ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲨⲠⲢⲞⲤⲔⲀⲢⲦⲈⲢⲒ ⲈⲦⲈⲤⲂⲰ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ. ⲘⲚ ⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲘⲠⲠⲰϢ ⲘⲠⲞⲈⲒⲔ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϢⲖⲎⲖ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲞⲦⲈ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲘ. ϨⲀϨ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ϨⲒ ϢⲠⲎⲢⲈ ⲚⲈⲨϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲠⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲨ ϨⲒⲞⲨⲤⲞⲠ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϬⲰⲘ ⲘⲚ ⲚⲈⲨϨⲨⲠⲀⲢⲬⲞⲚⲦⲀ ⲚⲈⲨϮ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲦⲰϢ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲦⲈ ⲢⲈⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲞⲤ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲘⲘⲎⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨⲠⲢⲞⲤⲔⲀⲢⲦⲈⲢⲒ ϨⲒ ⲞⲨⲤⲞⲠ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲈⲨⲠⲰϢ ⲘⲠⲞⲈⲒⲔ ⲈⲨϪⲒ ⲚⲞⲨⲦⲢⲞⲪⲎ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲈⲖⲎⲖ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦϨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲈⲨⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲚⲦⲞⲨ ⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ. ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲞⲨⲰϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ ⲘⲘⲎⲚⲈ ϨⲒ ⲞⲨⲤⲞⲠ.