ⲕ̅ⲏ̅
ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲚⲞⲨϪⲀⲒ. ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲚⲤⲞⲨⲚ ⲦⲚⲎⲤⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲒⲖⲎⲦⲎ ⲠⲈ ⲠⲈⲤⲢⲀⲚ. ⲃ̅ ⲚⲂⲀⲢⲂⲀⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲒⲢⲈ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲘⲘⲚⲦⲘⲀⲒⲢⲰⲘⲈ. ⲀⲨϪⲈⲢⲞ ⲄⲀⲢ ⲚⲞⲨⲔⲰϨⲦ ⲀⲨϢⲞⲠⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϪⲀϤ ⲈⲦⲚⲂⲞⲖ ⲘⲚ ⲠϨⲰⲞⲨ. ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ϬⲖⲞⲨⲀϢⲎ ⲚϬⲖⲘ ⲀϤⲚⲞϪⲞⲨ ⲈⲠⲔⲰϨⲦ. ⲀⲨϨⲂⲰ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲘⲘⲈ ⲀⲤⲘⲀϨⲢⲰⲤ ⲚⲦⲈϤϬⲒϪ. ⲇ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲚⲂⲀⲢⲂⲀⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈϤⲀϢⲈ ⲚⲤⲀⲦⲈϤϬⲒϪ. ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲚⲦⲰⲤ ⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲞⲨⲢⲈϤϨⲰⲦⲂ ⲠⲈ. ϪⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲘⲠⲈ ⲠⲈϤⲘⲠϢⲀ ⲔⲀⲀϤ ⲈⲰⲚϨ. ⲉ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲞⲨϨⲈ ⲘⲠⲈⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲔⲰϨⲦ ⲘⲠϤⲘⲔⲀϨ ⲖⲀⲀⲨ. ⲋ̅ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϬⲰϢⲦ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ϨⲰⲤ ⲈϤⲚⲀϢⲰϨⲂ ⲎⲚϤϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲞⲨϢⲤⲚⲈ ⲚϤⲘⲞⲨ ⲈⲨⲈⲒⲞⲢⲘ ⲆⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲔⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲖⲀⲀⲨ ⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲦⲀϨⲞϤ ⲀⲨⲔⲦⲞⲞⲨ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. ⲍ̅ ⲚⲈⲨⲚ ϨⲈⲚϬⲞⲞⲘ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲘⲠⲔⲰⲦⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲚⲀⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲚⲎⲤⲞⲤ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲠⲖⲒⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲀϤϢⲞⲠⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲀϤⲢⲞⲨⲚⲞϬ ⲈⲢⲞⲚ ⲘⲘⲚⲦⲘⲀⲒϢⲘⲘⲞ. ⲏ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲠⲞⲨⲠⲖⲒⲞⲤ ϨⲘⲞⲘ ⲀⲨⲰ ⲚϤϢⲰⲚⲈ ⲈϨⲎⲦϤ ⲚϤⲚⲔⲞⲦⲔ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ϢⲀⲢⲞϤ ⲀϤϢⲖⲎⲖ ⲀϤⲦⲀⲖⲈ ⲦⲞⲞⲦϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲀϤⲦⲀⲖϬⲞϤ. ⲑ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲚⲎⲤⲞⲤ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ϨⲈⲚϢⲰⲚⲈ. ⲀⲨϮ ⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤⲢⲠⲀϨⲢⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲓ̅ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲀⲚ ⲚϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲚⲦⲀⲒⲞ. ⲚⲦⲈⲢⲚⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚⲦⲀⲖⲞ ⲘⲠⲈⲦⲚⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲀϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲈⲂⲞⲦ ⲀⲚⲤϬⲎⲢ ϨⲒ ⲞⲨϪⲞⲒ ⲚⲦⲈ ⲢⲀⲔⲞⲦⲈ ⲈⲀϤⲘⲞⲞⲚⲈ ⲈⲦⲚⲎⲤⲞⲤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲆⲒⲞⲤⲔⲞⲢⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲚⲘⲞⲞⲚⲈ ⲈⲤⲨⲢⲀⲔⲞⲨⲤⲀ ⲀⲚⲢ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚⲤϬⲎⲢ ⲀⲚⲔⲀⲦⲀⲚⲦⲀ ⲈϨⲢⲎⲄⲒⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲢⲈⲞⲨⲦⲞⲨⲢⲎⲤ ⲚⲒϤⲈ. ⲀⲚⲈⲒ ⲘⲠⲈⲚⲤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲞⲚⲦⲒⲞⲖⲞⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲚϨⲈ ⲈϨⲈⲚⲤⲚⲎⲨ ⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲤⲈⲠⲤⲰⲠⲚ ⲈϬⲰ ϨⲀⲦⲎⲨ ⲚⲤⲀϢϤ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲦⲀⲚⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲰⲘⲎ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲂⲎⲦⲚ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϢⲞⲘⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚⲎ ϢⲀ ⲠⲠⲒⲞⲤ ⲪⲞⲢⲞⲤ ⲈⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞⲚ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀϤⲦⲰⲔ ⲚϨⲎⲦ ⲀϤⲈⲨⲬⲀⲢⲒⲤⲦⲒ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲦⲈⲢⲚⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲰⲘⲎ. ⲀⲠϨⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ϮⲚⲈⲦⲘⲎⲢ ⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲘⲘⲀⲦⲞⲒ. ⲀϤⲔⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈϤϬⲰ ϨⲀⲢⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲚ ⲠⲘⲀⲦⲞⲒ ⲈⲦϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲘⲚⲚⲤⲀ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲀⲒϮ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲎⲠⲤⲰⲚⲦ ⲚⲚⲈⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲀⲨϮ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲒⲘⲎⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲚϬⲒϪ ⲚⲚⲈϨⲢⲰⲘⲀⲒⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲒ. ⲀⲨⲞⲨⲰϢ ⲈⲔⲀⲀⲦ ⲈⲂⲞⲖ. ⲈⲦⲂⲈ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒⲦⲒⲀ ⲘⲘⲞⲨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲆⲈ ϮⲞⲨⲂⲎⲒ ⲀⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲦⲢⲀⲈⲠⲒⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲠⲢⲢⲞ. ϨⲰⲤ ⲈⲒⲚⲀⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒ ⲀⲚ ⲘⲠⲀϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲕ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲒⲈⲦⲒⲀ ϬⲈ ⲀⲒⲤⲈⲠⲤ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲈϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ. ⲈⲒⲘⲎⲢ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲒϨⲀⲖⲨⲤⲒⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲚϪⲒ ⲤϨⲀⲒ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ. ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲒ ⲚϤⲦⲀⲘⲞⲚ ⲚϤϪⲰ ⲚⲞⲨⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲦⲂⲎⲦⲔ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲦⲚⲀⲜⲒⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲦⲢⲈⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚⲈⲦⲔⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲒϨⲀⲒⲢⲈⲤⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲀⲚⲦⲒⲖⲈⲄⲈ ϨⲒⲰⲰⲤ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲦⲀⲤⲤⲈ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲨϨⲞⲞⲨ ⲀⲨⲈⲒ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲦϤⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈϤⲠⲒⲐⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲒⲚϨⲦⲞⲞⲨⲈ ϢⲀⲢⲞⲨϨⲈ. ⲕ̅ⲇ̅ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲀⲨⲠⲒⲐⲈ ⲈⲚⲈⲦϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲀⲨⲢⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲈⲦⲎⲦ ⲀⲚ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ⲈⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ϪⲰ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲕ̅ⲋ̅ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲄϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘⲚⲞⲒ. ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲀⲨ ⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘⲈⲒⲰⲢϨ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀϤⲚϢⲞⲦ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲪⲎⲦ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϨⲢⲞϢ ⲈⲤⲰⲦⲘ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲘⲀⲀϪⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲦⲀⲘ ⲚⲚⲈⲨⲂⲀⲖ. ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲤⲈⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲚⲤⲈⲤⲰⲦⲘ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲘⲀⲀϪⲈ ⲚⲤⲈⲚⲞⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲚⲤⲈⲔⲞⲦⲞⲨ ⲦⲀⲦⲀⲖϬⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ϬⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲚⲀⲤⲰⲦⲘ. ⲕ̅ⲑ̅ [—] ⲗ̅ ⲀⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲢⲢⲘⲠⲈ ⲤⲚⲦⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲈϤⲞⲨⲎϨ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲀ ⲈⲀϤⲘⲒⲤⲐⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϢⲰⲠ ⲈϨⲞϤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲂⲎⲔ ⲚⲀϤ ⲈϨⲞⲨⲚ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲈϤⲔⲎⲢⲨⲤⲤⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϨⲘ ⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲚⲒⲘ ⲀϪⲚ ϮⲤⲞ.