ⲃ̅
ⲁ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲘⲚⲦⲀϤⲦⲈ ⲞⲚ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ ⲀⲒⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲘⲚ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ. ⲈⲀⲒϪⲒ ⲘⲠⲔⲈ ⲦⲒⲦⲞⲤ ⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲃ̅ ⲚⲦⲀⲒⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲒⲔⲰ ⲚⲀⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈϮⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲤⲀⲨⲤⲀ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲈⲒⲠⲎⲦ ⲈⲠⲠⲈⲦϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲎⲚⲦⲀⲒⲠⲰⲦ. ⲅ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲔⲈⲦⲒⲦⲞⲤ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲒ ⲈⲨϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲠⲈ. ⲈⲘⲠⲞⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲂⲂⲎⲎ ⲦϤ ⲇ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲞϢⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈⲚⲘⲚⲦⲢⲘϨⲈ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀⲚⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲈⲨⲈⲀⲀⲚ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲉ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϨⲀ ⲦⲈⲨϨⲨⲠⲞⲦⲀⲄⲎ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲘⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲋ̅ ⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈ ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲞⲨⲞ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲤⲈϪⲒ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲈϤϪⲒϨⲞ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲈⲦϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲨⲈϨ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ. ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲚⲦⲞϤ ϪⲈ ⲀⲨⲦⲀⲚϨⲞⲨⲦ ⲈⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈⲠⲤⲂⲂⲈ. ⲏ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲚⲈⲢⲄⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈⲦⲘⲚⲦⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠⲤⲂⲂⲈ. ⲀϤⲈⲚⲈⲢⲄⲈⲒ ϨⲰ ⲚⲀⲒ ⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲘⲚ ⲔⲎⲪⲀⲤ ⲘⲚ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲈⲤⲦⲨⲖⲞⲤ ⲚⲈ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲒ ⲘⲚ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲚϨⲈⲚⲆⲈⲜⲒⲀ ⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲠⲤⲂⲂⲈ. ⲓ̅ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲚϨⲎⲔⲈ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲢⲠⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ. ⲠⲀⲒ ⲢⲰ ⲠⲈⲚⲦⲀⲒⲤⲠⲞⲨⲆⲀⲌⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲀⲀϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲔⲎⲪⲀⲤ ⲆⲈ ⲈⲒ ⲈⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ. ⲀⲒⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲚⲈⲀⲨϬⲚⲀⲢⲒⲔⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲘⲠⲀⲦⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲠⲈ ⲘⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲀϤⲤⲈϨⲦϤ ⲀϤⲤⲀϨⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲈϤⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀ ⲠⲤⲂⲂⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲔⲈⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲀϤⲂⲰⲔ ϨⲚ ⲦⲈⲨϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲤⲒⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲢⲒⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲤⲈⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲀⲚ ϨⲚ ⲦⲘⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲠⲈϪⲀⲒ ⲚⲔⲎⲪⲀ ⲘⲠⲈⲨⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲔⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲰⲤ ϨⲈⲐⲚⲞⲤ ϨⲰⲤ ϨⲒ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲚ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲔⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲌⲈ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲢⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲪⲨⲤⲒ ⲈⲀⲚⲞⲚ ϨⲈⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲈⲀⲚⲞⲚ ϨⲈⲚⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲚϪⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ϨⲰⲰⲚ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲦⲒⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲦⲘⲀⲈⲒⲞ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲈⲚϢⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲤⲀ ⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲤⲈϨⲈ ⲈⲢⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ⲚⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ. ⲀⲢⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈϢϪⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲒϢⲢϢⲰⲢⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲚⲈϮⲔⲰⲦ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ϮⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞⲒ ⲘⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲦⲎⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲒⲘⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲰⲚϨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ ⲀⲚⲞⲔ ϬⲈ ϮⲞⲚϨ ⲀⲚ. ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲞⲚϨ ⲚϨⲎⲦ. ⲐⲈ ⲆⲈ ⲈϮⲞⲚϨ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲈⲈⲒⲞⲚϨ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲘⲈⲢⲒⲦ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ϨⲀⲢⲞⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚϮⲀⲐⲈⲦⲈⲒ ⲀⲚ ⲘⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈϢϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲈⲒⲈ ⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲞⲨ ⲈⲠϪⲒⲚϪⲎ.