ⲋ̅
ⲁ̅ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲚ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠϨⲚϨⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲤ ⲤⲂⲦⲈⲠⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ. ⲈⲔϬⲰϢⲦ ϨⲰⲰⲔ ⲈⲢⲞⲔ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲤⲈⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲔ. ⲃ̅ ϤⲒ ϨⲀ ⲚⲂⲀⲢⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲅ̅ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲈⲨⲖⲀⲀⲨ ⲠⲈ ⲈϤⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲀⲀϤ. ⲇ̅ ⲘⲀⲢⲈϤⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤϨⲰⲂ. ⲀⲨⲰ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲔⲈ ⲞⲨⲀ ⲀⲚ. ⲉ̅ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲀϤⲒ ϨⲀ ⲦⲈϤⲈⲦⲠⲰ. ⲋ̅ ⲘⲀⲢⲈϤⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲞⲨⲔⲀⲐⲎⲔⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ. ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲔⲀⲐⲎⲔⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲍ̅ ⲘⲠⲢ ⲠⲖⲀⲚⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲈⲨⲔⲞⲘϢϤ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϪⲞϤ ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲠⲈⲦϤⲚⲀⲞϨⲤϤ. ⲏ̅ ϪⲈ ⲠⲈⲦϪⲞ ⲈⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲈϤⲚⲀⲰϨⲤ ⲚⲞⲨⲦⲀⲔⲞ. ⲠⲈⲦϪⲞ ⲆⲈ ⲈⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲚⲀⲰϨⲤ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲑ̅ ⲈⲚⲈⲒⲢⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ. ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲚⲈⲄⲔⲀϬ ⲈⲒ. ⲈⲚⲚⲀⲰϨⲤ ⲄⲀⲢ ϨⲘ ⲠⲈⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲦⲚϢⲞⲤⲘ ⲀⲚ. ⲓ̅ ⲀⲢⲀ ϬⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲀⲢⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ⲚⲚⲢⲘⲚⲎⲈⲒ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚϨⲈⲚⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒϬⲞⲦ ⲚⲦⲀϬⲒϪ ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲈ ⲠⲈⲨϨⲞ ⲤⲀ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ. ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚⲈⲦⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲤⲂⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲨⲠⲰⲦ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲚⲤⲰⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲈⲦⲤⲂⲂⲎⲨⲦ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲤⲂⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈ ⲈⲨⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲦⲚⲤⲀⲢⲜ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲢⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰⲰⲦ ⲞⲚ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲘⲚ ⲤⲂⲂⲈ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲞⲠ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲤⲰⲚⲦ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲀⲀϨⲈ ⲈⲠⲈⲈⲒⲔⲀⲚⲰⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲚⲀ. ⲀⲨⲰ ⲈϪⲘ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ϬⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲞⲨⲈϨϨⲒ ⲤⲈ ⲈⲢⲞⲒ. ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ϮϤⲒ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀ