ⲏ̅
ⲓ̅ⲃ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲞⲚ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲚϤⲚⲀⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϤⲚⲀϪⲒ ⲘⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲘⲠⲰⲚϨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲔⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲔ. ⲦⲈⲔⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲞⲨⲘⲈ ⲀⲚ ⲦⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲔⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲈⲒϢⲀⲚⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲈⲒ ⲦⲀⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲞⲨⲘⲈ ⲦⲈ ϪⲈ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ⲦⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲚⲀ ⲈⲦⲰⲚ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲈⲒ ⲦⲰⲚ ⲎⲈⲒⲚⲀ ⲈⲦⲰⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲢⲒⲚⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲀⲠⲞⲔ ⲚϮⲔⲢⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲖⲖⲀⲀⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲔⲀⲚ ⲈⲒϢⲀⲚⲔⲢⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲦⲀⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲞⲨⲘⲈⲈ ⲦⲈ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲘ ⲠⲒⲰⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ϤⲤⲎϨ ⲆⲈ ⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲞⲨⲘⲈ ⲦⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲈⲒ ⲀⲨⲰ ϤⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ⲞⲚ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲈⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲈⲨϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠⲈⲔⲈⲒⲰⲦ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲦⲈ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲞⲨⲚ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲚ ⲠⲈ. ⲕ̅ ⲚⲈⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲄⲀⲌⲞⲪⲨⲖⲀⲔⲒⲞⲚ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ϬⲞⲠϤ ϪⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈ ⲦⲈϤⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ϬⲈ ⲞⲚ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲀϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲨ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚⲚⲞⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲈⲒ ⲈⲘⲘⲀⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲈⲨϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϪⲈ ⲘⲎⲦⲒ ⲈϤⲚⲀⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀϢⲈⲒ ⲀⲚ ⲈⲘⲘⲀⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲚⲞⲂⲈ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲘⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲚⲞⲂⲈ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲨϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲚⲦⲔ ⲚⲒⲘ. ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ϮϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲕ̅ⲋ̅ ⲈⲨⲚϮ ϨⲀϨ ⲈϪⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲈⲔⲢⲒⲚⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲘⲈ ⲠⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ. ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲈⲚⲦⲀⲒⲤⲞⲦⲘⲞⲨ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲀⲒ ⲚⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲘⲠⲞⲨⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ϬⲈ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚϪⲒⲤⲈ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲦⲞⲦⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚϮⲢⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲀⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲦⲤⲀⲂⲞⲈⲒ ⲚⲀⲒ ⲚⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ϤϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠϤⲔⲀⲀⲦ ⲘⲘⲀⲨⲀⲀⲦ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲈⲦⲢⲀⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲗ̅ ⲚⲀⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀϨⲀϨ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚϬⲰ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀⲘⲈ ⲗ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲞⲨⲚ ⲦⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲈ ⲚⲀⲢ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲢⲘϨⲈ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲚⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲖⲖⲀⲀⲨ ⲈⲚⲈϨ. ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲢⲢⲘϨⲈ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲒⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ϤⲞ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲆⲈ ⲚϤⲚⲀϬⲰ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲎⲒ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲠϢⲎⲢⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ϤⲚⲀϬⲰ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲈⲢϢⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ϬⲈ ⲢⲦⲎⲨⲦⲚ ⲢⲢⲘϨⲈ. ⲞⲚⲦⲰⲤ ⲦⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲢⲘϨⲈ. ⲗ̅ⲍ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲈⲘⲞⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚϤⲞⲨⲎϨ ⲀⲚ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲈⲚⲦⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲦⲘ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϬⲈ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲦⲘ ⲠⲈⲦⲚⲈⲒⲰⲦ ⲀⲢⲒⲤⲞⲨ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ. ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲚⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲢ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ. ⲙ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲈⲘⲞⲞⲨⲦ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈϤϪⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲘⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲤⲞⲦⲘⲈⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲘⲠⲈ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲢⲠⲀⲒ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲒⲢⲈ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲈⲒⲰⲦ ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞⲚ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲞⲨⲒⲰⲦ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲈⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲚⲈ ⲠⲈⲦⲚⲈⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲀⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲚⲤⲞⲨⲚ ⲦⲀϬⲒⲚϢⲀϪⲈ. ϪⲈ ⲘⲘⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲀϢⲀϪⲈ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚⲈⲒⲰⲦ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲢ ⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲘⲠⲈⲦⲚⲈⲒⲰⲦ. ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲨⲢⲈϤϨⲈⲦⲂ ⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲘⲠϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲚ ⲦⲘⲈ ϪⲈ ⲘⲚ ⲘⲈ ϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲈⲢⲈ ⲠϬⲞⲖ ⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲈϢⲀϤϢⲀϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨϤ ⲚⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲈϤϪⲒϬⲞⲖ ⲠⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲔⲈⲈⲒⲰⲦ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϪⲈ ϮϪⲰ ⲚⲦⲘⲈ ⲚⲦⲈⲦⲘⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲀⲚ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲚⲒⲘ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲠⲒⲞⲈⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲞⲂⲈ. ⲈϢϪⲈ ⲈⲈⲒϪⲰ ⲚⲦⲘⲈ. ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚⲀⲒ ⲀⲚ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲀϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲔⲞⲨⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲚⲘⲘⲀⲔ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲀⲖⲖⲀ ϮⲦⲀⲒⲞ ⲘⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲤⲰϢ ⲘⲘⲞⲈⲒ. ⲛ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚϮϢⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲤⲀ ⲠⲀⲈⲞⲞⲨ ϤϢⲞⲞⲠ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲒⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲔⲢⲒⲚⲈ. ⲛ̅ⲁ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲀϢⲀϪⲈ. ⲚϤⲚⲀⲚⲀⲨ ⲀⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϬⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀⲚⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲠⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲔ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲚⲘ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲔ ⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲀϢⲀϪⲈ ⲚϤⲚⲀϪⲒϮⲠⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲘⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲘⲎ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲚⲀⲀⲀⲔ ⲈⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲘⲞⲨ. ⲈⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲚⲒⲘ. ⲛ̅ⲇ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒϢⲀⲚϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲞⲨⲖⲀⲀⲨ ⲠⲈ ⲠⲀⲈⲞⲞⲨ ϤϢⲞⲞⲠ ⲚϬⲒ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲛ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲦⲚⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲒϢⲀⲚϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲈⲈⲒⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲢⲈϤϪⲒϬⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ϮϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲈϤϢⲀϪⲈ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲚⲈⲒⲰⲦ ⲀϤⲦⲈⲖⲎⲖ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠⲀϨⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲢⲀϢⲈ. ⲛ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϪⲈ ⲘⲠⲀⲦⲔⲢ ⲦⲀⲒⲞⲨ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ. ⲛ̅ⲏ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲈⲘⲠⲀⲦⲈ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ϢⲰⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮϢⲞⲞⲠ. ⲛ̅ⲑ̅ ⲀⲨϤⲒⲰⲚⲈ ϬⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤϨⲞⲠϤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ.