ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲦⲚⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ. ⲃ̅ ⲀⲨⲢ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲀⲠⲞⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲚⲎⲨ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈϤⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨϢⲘϢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲚⲀⲢ ⲚⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲚ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲰⲚⲦ. ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢϢⲀ ⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ. ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ϪⲈ ⲚⲈⲒⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲠⲈ ⲉ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲈⲒⲚⲀⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲚⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ϪⲈ ⲈⲔⲚⲀ ⲈⲦⲰⲚ. ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲀⲒϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ. ⲀⲦⲖⲨⲠⲎ ⲘⲈϨ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒϪⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲘⲈ ⲤⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲈⲒⲈⲂⲰⲔ ⲈⲈⲒⲦⲘⲂⲰⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲠⲀⲢⲀⲔⲖⲎⲦⲞⲤ ⲚⲎⲨ ⲀⲚ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈⲈⲒϢⲀⲚⲂⲰⲔ ⲆⲈ ϮⲚⲀⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ. ϤⲚⲀϪⲠⲒⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ. ⲑ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲘⲈⲚ. ϪⲈ ⲚⲤⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲓ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲆⲈ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒⲚⲀⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲠⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀⲚⲀⲨ ϬⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲆⲈ. ϪⲈ ⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲨⲦϬⲀⲒⲞϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲒ ⲞⲨⲚϮ ϨⲀϨ ⲚϢⲀϪⲈ ⲈϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀϢϤⲒ ⲀⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲎ ⲈⲒ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲘⲈ ϤⲚⲀϪⲒⲘⲞⲒⲦ ϨⲎ ⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲈϤϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲚⲀϪⲈ ⲠⲈⲦϤⲚⲀⲤⲞⲦⲘⲈϤ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲦⲀⲘⲰⲦⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈⲦⲚⲀϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲈ ⲠⲰⲒ ⲠⲈ ⲚϤϪⲰ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲈⲤ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲚⲞⲨⲒ ⲚⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ϤⲚⲀϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲈ ⲠⲰⲒ ⲠⲈ ⲚϤϪⲰ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲓ̅ⲋ̅ ⲔⲈⲔⲞⲨⲈⲒ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲖⲞ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀⲨ ⲞⲚ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦϤϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒⲚⲀⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲠⲒⲰⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈ ⲠⲈⲒⲔⲞⲨⲈⲒ ⲚⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈϤϪⲈⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀϤⲈⲒⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲞⲨⲰϢ ⲈϪⲚ ⲞⲨϤ ⲠⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲖⲞ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲨⲰ ⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀⲨ ⲞⲚ ⲈⲢⲞⲒ. ⲕ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲢⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲞⲒⲦ ⲚⲦⲰⲦⲚ . ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲆⲈ ϤⲚⲀⲢⲀϢⲈ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲀⲖⲨⲠⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲦⲚⲖⲨⲠⲎ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲨⲢⲀϢⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲤⲈⲒ ⲈⲤⲚⲀⲘⲒⲤⲈ ⲞⲨⲚⲦⲤ ⲞⲨⲖⲨⲠⲎ ⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲤⲞⲨⲚⲞⲨ. ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲈⲤϢⲀⲚϪⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ. ⲘⲈⲤⲢ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲢⲀϢⲈ ϪⲈ ⲀⲤϪⲠⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϬⲈ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲘⲈⲚ ⲞⲨ ⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲖⲨⲠⲎ. ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ⲞⲚ ϮⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲢⲀϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀϤⲒ ⲠⲈⲦⲚⲢⲀϢⲈ ⲚⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀϪⲚⲞⲨⲒ ⲀⲚ ⲈⲖⲀⲀⲨ. ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲘ ⲠⲒⲰⲦ ϤⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ϢⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲒⲦⲒ ⲖⲖⲀⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ. ⲀⲒⲦⲒ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲀϪⲒ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲚⲢⲀϢⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲀⲢϨⲞⲒⲘⲒⲀ. ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲎⲨ ϨⲞⲦⲈ ⲚⲈⲒⲚⲀϢⲀϪⲈ ϬⲈ ⲀⲚ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲀⲢϨⲞⲒⲘⲒⲀ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲈⲒⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲕ̅ⲋ̅ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲒⲦⲒ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲚϮⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲚⲀⲤⲈⲠⲤ ⲠⲒⲰⲦ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲠⲒⲰⲦ ϤⲘⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲢⲒⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲒⲰⲦ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲚⲦⲀⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲒ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ϮⲚⲀⲔⲰ ⲚⲤⲰⲒ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲀⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲠⲒⲰⲦ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲔϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲄϪⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲘⲠⲀⲢϨⲞⲒⲘⲒⲀ. ⲗ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲦⲚⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲀ ϪⲚⲞⲨⲔ. ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲔⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲦⲈⲦⲘⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲤⲚⲎⲨ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲈⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϪⲰⲰⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲈⲚⲈϤⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲔⲀⲀⲦ ⲘⲀⲨⲀⲀⲦ. ⲀⲨⲰ ⲚϮϬⲈⲈⲦ ⲘⲀⲨⲀⲀⲦ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲚⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ. ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲰⲔ ⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϪⲢⲞ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.