ⲃ̅
ⲁ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲠⲞϤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲚⲦⲈ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲢⲢⲞ. ⲈⲒⲤ ϨⲈⲚⲘⲀⲄⲞⲤ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲘⲀⲚϢⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ. ⲃ̅ ϪⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ. ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲈϤⲤⲒⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲘⲀⲚϢⲀ ⲀⲚⲈⲒ ⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ. ⲅ̅ ⲀϤⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲢⲢⲞ. ⲀϤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲘⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲇ̅ ⲀϤⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ. ⲀϤϢⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲨⲚⲀϪⲠⲞ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲚ. ⲉ̅ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲚⲦⲈϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ. ⲈϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲋ̅ ϪⲈ ⲚⲦⲞ ϨⲰⲰⲦⲈ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀ ⲚⲦⲈϪⲞⲖϨ ⲀⲚ ϨⲚ ⲚϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀ. ϤⲚⲎⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨϨⲎⲄⲞⲨⲘⲈⲚⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲞⲚⲈ ⲘⲠⲀⲖⲀⲞⲤ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲍ̅ ⲦⲞⲦⲈ ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲘⲘⲀⲄⲞⲤ ⲚϪⲒⲞⲨⲈ ⲀϤϢⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲤⲀⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲤⲒⲞⲨ ⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲏ̅ ⲀϤϪⲞⲞⲤⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲒⲚⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲢϪ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲀⲦⲀⲘⲘⲞⲒ ϨⲰ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲈⲈⲒ ⲚⲦⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ. ⲑ̅ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲢⲢⲞ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤⲠⲤⲒⲞⲨ ⲚⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ϨⲚ ⲚⲈⲘⲀⲚϢⲀ ⲀϤⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲎⲦⲞⲨ ϢⲀⲚⲦⲈϤⲈⲒ ⲚϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϪⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲓ̅ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲤⲒⲞⲨ ⲀⲨⲢⲀϢⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲢⲀϢⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲎⲒ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲘⲚ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲀⲨⲠⲀϨⲦⲞⲨ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈⲨⲀϨⲰⲰⲢ ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲀϤ ⲚϨⲈⲚⲆⲰⲢⲞⲚ ⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲘⲚ ⲞⲨⲖⲒⲂⲀⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲞⲨϢⲀⲖ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲦⲞⲨⲚⲈⲒⲀⲦⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨ ⲈⲦⲘⲔⲞⲦⲞⲨ ϢⲀϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ. ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲔⲈϨⲒⲎ ⲀⲨⲀⲚⲀⲬⲰⲢⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲨⲬⲞⲢⲀ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲒⲤⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨ ⲈⲒⲰⲤⲎⲪ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲄϪⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲄⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲔⲎⲘⲈ ⲚⲄϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϢⲀⲚϮϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲔ. ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈⲦⲀⲔⲞϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀϤϪⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲔⲎⲘⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϢⲀⲚⲦⲈϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲘⲞⲨ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲔⲎⲘⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲦⲞⲦⲈ ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲤⲰⲂⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲘⲘⲀⲄⲞⲤ ⲀϤϬⲰⲚⲦ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲀϤⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲚ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲚⲈⲤⲦⲞϢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲒⲚⲢⲘⲠⲈ ⲤⲚⲦⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ. ⲔⲀⲦⲀⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲦⲀⲨϨⲈⲦϨⲰⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀⲄⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲈⲢⲎⲘⲒⲀⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲤ ϨⲚ ϨⲢⲀⲘⲘⲀ. ⲞⲨⲢⲒⲘⲈ ⲘⲚⲞⲨⲦⲞⲈⲒⲦ ⲈⲚⲀϢⲰϤ. ϨⲢⲀⲬⲎⲖ ⲈⲤⲢⲒⲘⲈ ⲈⲚⲈⲤϢⲎⲢⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲤⲞⲨⲰϢ ⲈⲤⲖⲤⲰⲖⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲞⲨⲤ ⲀⲚ ⲚⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲘⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ. ⲈⲒⲤⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨ ⲈⲒⲰⲤⲎⲪ ϨⲚ ⲔⲎⲘⲈ. ⲕ̅ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲄϪⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲄⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲔⲀϨ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲦⲈⲮⲨⲬⲎ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀϤϪⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲔⲀϨ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀϤⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲢⲬⲎⲖⲀⲞⲤ ⲠⲈⲦⲞ ⲚⲢⲢⲞ ⲈϪⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲈⲠⲘⲀ ⲚϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲀϤⲢϨⲞⲦⲈ ⲈⲂⲰⲔ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲦⲞⲨⲚⲈⲒⲀⲦϤ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨ ⲀϤⲀⲚⲀⲬⲰⲢⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲘⲘⲞⲞϢⲦⲈ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲀϤⲞⲨⲰϨ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲚⲀⲌⲰⲢⲀⲒⲞⲤ.