ⲕ̅ⲏ̅
ⲁ̅ ⲢⲞⲨϨⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲚⲤⲞⲨⲀ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ. ⲀⲤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ ⲘⲚ ⲦⲔⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲈⲒⲤⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲔⲘⲦⲞ ⲀϤϢⲰⲠⲈ. ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲀϤϮⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲀϤⲤⲔⲞⲢⲔⲢ ⲘⲠⲰⲚⲈ. ⲀϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ. ⲅ̅ ⲠⲈϤⲈⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲞ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲈⲂⲢⲎϬⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲈϤϨⲂⲤⲰ ⲚⲈⲤⲞⲨⲞⲂϢ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲬⲒⲰⲚ. ⲇ̅ ⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϨⲚ ⲦⲈϤϨⲞⲦⲈ ⲀⲨⲚⲞⲈⲒⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦϨⲀⲢⲈϨ. ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲉ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ. ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲋ̅ ⲚϤⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲀⲚ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ. ⲀⲘⲎⲒⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈϤⲚϨⲎⲦϤ. ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚⲂⲰⲔ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϤⲚⲀⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ⲏ̅ ⲀⲨⲂⲰⲔ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲘϨⲀⲀⲨ ⲀⲨⲠⲰⲦ ϨⲚ ⲞⲨϨⲞⲦⲈ ⲘⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲢⲀϢⲈ ⲈϪⲒⲠⲞⲨⲰ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤⲒⲤ ⲀϤⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲬⲀⲒⲢⲀⲒⲦⲈ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲀⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ. ⲓ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ ⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲒⲠⲞⲨⲰ ⲚⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈⲨⲚⲀⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞⲒ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲨⲂⲎⲔ ⲈⲒⲤϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲦⲔⲞⲨⲤⲦⲰⲆⲒⲀ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀⲨϪⲒⲠⲞⲨⲰ ⲚⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ. ⲀⲨϪⲒ ⲚⲞⲨϢⲞϪⲚⲈ ⲀⲨϮ ⲚϨⲚⲚⲞϬ ⲚϨⲞⲘⲚⲦ ⲚⲘⲘⲀⲦⲞⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϪⲒⲤ ϪⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲀⲨϤⲒⲦϤ ⲚϪⲒⲞⲨⲈ ⲈⲚⲚⲔⲞⲦⲔ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲨϢⲀⲚⲤⲈⲦⲘⲠⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲠϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲚⲚⲀⲠⲈⲒⲐⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲚⲢⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲀⲦⲢⲞⲞⲨϢ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲒ ⲚⲚϨⲞⲘⲚⲦ ⲀⲨⲈⲒⲢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀⲨϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲨ. ⲠⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲀϤϮⲤⲞⲈⲒⲦ ϨⲚ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϢⲀⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲘⲚⲦⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲦⲞⲞⲨ ⲚⲦⲀϤⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲀⲨⲆⲒⲤⲆⲀⲌⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀϤϮⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲂⲰⲔ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚϮⲤⲂⲰ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲚⲦⲈⲦⲚⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲕ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲨ ⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲒϨⲞⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲚⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϢⲀⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲤⲨⲚⲦⲈⲖⲈⲒⲀ ⲘⲠⲀⲒⲰⲚ.