Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́mej ɨ́ mej Corinto aꞌuchéjmeꞌecaa, ɨ́ tɨ seɨ́j
1
Pablo pu huáꞌateujteꞌe
1-2 Inee, i nej iꞌi Pablo, ɨ́ tɨ Dios naꞌantíhuau ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe nej ni tiuꞌutévaɨreꞌen ɨ́ Cɨríistuꞌu jetze meꞌecan tɨ ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Jesús, neꞌɨ́jna jamuan ɨ́ taꞌihuaaraꞌa ɨ́ Sóstenes. Yee nu tejáꞌamuayuꞌuseꞌe múꞌeen mɨ sej seꞌuun eꞌetiújseꞌɨri seꞌújna Corinto sej si raateánajche ɨ́ Dios, mɨ sej rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu, tɨ ajta Jesús púꞌeen, múꞌejmi huateúraꞌate, ajta múꞌejmi huatajé sej si jemin seijreꞌe. Múꞌeen xu seajta huáꞌa jemi seijreꞌe matɨ́j menaꞌa puaꞌamé mej yen seijreꞌe tɨ́j naꞌa veꞌée ɨ́ chaanaca ɨ́ mej majta miyen tiꞌixa tɨ yee Jesús pu huaꞌavastaraꞌa púꞌeen. Jee xaa neꞌu, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ huaꞌavastaraꞌa, ajta ayén cheꞌatá naꞌa tavástaraꞌa púꞌeen itejmi.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios ɨ́ tej rájyaꞌupua, ajta ɨ́ tavástaraꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen, michéꞌe meꞌɨ́n rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌan, majta amuaꞌanpuáꞌajteꞌen.
Ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌa
4-5 Jaꞌanáj tɨ naꞌa nu niyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌaca ɨ́ Dios nej ranajche múꞌejmi jɨmeꞌe, aꞌiné jeíhua pu rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌa ɨ́ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej seri jemin seijreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu, tɨ ajta Jesús púꞌeen, aꞌine aꞌɨ́jna jemi múꞌeen xu seri nain teꞌencuréꞌa tɨ tejámuatévaꞌɨri ɨ́ sej jɨ́n tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ teɨte, ajta ɨ́ sej jɨ́n yaúꞌitɨée xáꞌaraꞌani aꞌij tɨ ꞌeen ɨ́ Dios jemi. Ayee pu ꞌeen jɨ́n amuáaruu aꞌiné múꞌeen xu temuaꞌa naa tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ teɨte ɨ́ Cɨríistuꞌu jetze meꞌecan. Aꞌɨ́j pu jɨ́n caí tiꞌitɨ jamaꞌutéturaate ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌa. Aꞌɨ́j xu jɨ́n, seuj rachúꞌeveꞌe tɨ yen huataseíjreꞌen ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen.
Aꞌɨ́ɨ pu ajta caꞌaníjraꞌa amuaatáꞌasin sej si teꞌutáviicuaꞌi ajta naꞌa caí nain teꞌentipuáꞌare, tɨ ij caí jaꞌatɨ tiꞌitɨ jɨ́n aꞌamua jetze tíꞌijpuaꞌajteꞌe aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌa tɨ jetzen tihuáꞌaxɨejteꞌen ɨ́ teɨte aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen. Aꞌɨ́ɨ pu xaa tihuáꞌaxɨejteꞌen aꞌachú mej puaꞌamé yen huachéjme ɨ́ chaanaca japua. Ayee pu téꞌeme aꞌiné Dios pu ayén araúrastejsin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi. Ajta, aꞌɨ́ɨ pu amuaatajé sej si siyen ruuristan jamuan ɨ́ yaujraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen.
Pablo pu ayén tihuáꞌaꞌihuaꞌu tɨjɨ́n: “¿Ni qui ayén huatámuꞌiire ɨ́ Cɨríistuꞌu?”
10 Mɨ neajta inee, ayée nu jeíhua tejáꞌamuahuavii niuucajtzeꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu sej si ruxɨ́ꞌej senaꞌa tíꞌixajta, sej si caí chéꞌe jáꞌitaꞌa aꞌutacɨꞌɨcaꞌan, sej si seajtáhuaꞌa rɨ́ꞌɨ huaújruuren, sej si seꞌɨ́jna jɨ́n anteújseɨreꞌen naíjmiꞌi sej si siyen cheꞌatá seɨ́j senaꞌa jɨ́n siyen tíꞌixɨꞌepɨꞌɨntareꞌe.
11 Ayee nu ꞌeen jɨ́n tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, neꞌihuaamuaꞌa, aꞌiné aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Cloé jemi éꞌeche, aꞌɨ́ɨ mú miyen tinaatáꞌixaa múꞌejmi jɨmeꞌe sej nuꞌu rújaaxɨejviꞌi rujɨ́ɨmuaꞌa senaꞌa. 12 Aꞌɨjna jɨmeꞌe ɨ́ sej nuꞌu rújaaxɨejviꞌi, ayée pu huataújmuaꞌa sej siyen rɨcɨ, tɨ seɨ́j ayén tiꞌixa yee: “Nee nu Pablo jetze ajtémeꞌecan.” Ajta seɨ́j ayén yee: “Neajta inee, Apolos nu jetze ajtémeꞌecan.” Ajta seɨ́j ayén yee: “Nee nu Pedro jetze ajtémeꞌecan” naꞌari yee: “Nee nu Cɨríistuꞌu jetze ajtémeꞌecan.”
13 Nichéꞌe aꞌatzu tejámuaataꞌíhuaꞌu. ¿Ni qui ayén seɨcɨé huaújruu ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ij ayén huatámuꞌiire? Capu xaa neꞌu. ¿Ni qui miyen náꞌutatai ɨ́ cúruu jetze ineetzi i nej iꞌi Pablo múꞌejmi jetze meꞌecan? Camu xaa neꞌu aꞌatzu. Ari íjii, ¿ni qui niyen áꞌamuamuaɨꞌɨhuacaꞌa neniúucajtzeꞌe i nej iꞌi Pablo? Canu xaa neꞌu aꞌatzu.
14-15 Jéꞌecan nu rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca ɨ́ Dios nej caí jaꞌatɨ huámuaɨꞌɨhuacaꞌa sino aꞌɨ́mej nuꞌu neꞌɨ́jna ɨ́ Crispo, neajta neꞌɨ́jna ɨ́ Gayo. Ayee nuꞌu huarɨ́j sej si caí seꞌɨ́jna jɨ́n áꞌujtzaahuateꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej huámuaɨꞌɨvijhuacaꞌa neniúucajtzeꞌe. 16-17 Neajta nu huáꞌumuaɨꞌɨhuacaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Estéfanas. Ayee puꞌu xaa neꞌu, canu cuiꞌi ramuaꞌaree tɨ puaꞌa neajtahuaꞌa seɨ́j huámuaɨꞌɨhuacaꞌa nusu necaí.
Jee xaa, capu Cɨríistuꞌu ayén neꞌutaꞌítecaꞌa nej ni huáꞌumuaɨꞌɨhua ɨ́ teɨte sino ayée pu ꞌeen jɨ́n neꞌutaꞌítecaꞌa nej ni niyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ niuucari jɨmeꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n Dios huaꞌirájtuaani. Capu ayén neꞌutaꞌítecaꞌa nej ni neꞌɨ́jna jɨ́n tihuaꞌutáꞌixaateꞌen nej jeíhua huápɨꞌɨ raayɨ́ꞌɨtɨ ɨ́ huáꞌamuaꞌatziiraꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ teteca ɨ́ mej nuꞌu rɨ́ꞌɨ tiuꞌuyɨ́ꞌɨtɨ. Capu xaa neꞌu, sino ayée puꞌu aꞌɨ́jna jɨ́n neꞌutaꞌítecaꞌa tɨ ij ayén tíꞌivaɨreꞌe áꞌaraꞌani ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Cɨríistuꞌu, ɨ́ mej ráꞌutatai ɨ́ cúruu jetze.
Cɨríistuꞌu pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan ɨ́ Dios
18 Ayee puꞌu, aꞌiné aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej aꞌuváꞌɨtzɨ, ayée pu tihuáꞌamitɨejteꞌe tej huatétatɨmuaꞌi teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej tiyen tihuáꞌixaateꞌe tɨ Cɨríistuꞌu ayén huamɨ́ꞌɨ huáꞌa jetze meꞌecan ɨ́ cúruu jetze. Mɨ teajta iteen, ɨ́ tɨ Dios tuꞌirátuaasin, téjmi pu ayén titáꞌamitɨejteꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn niuucari aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan ɨ́ Dios. 19 Aꞌiné ayée pu téꞌesiɨɨmuaꞌi tɨjɨ́n:
Nee nu yee raꞌantipuáꞌajteꞌesin
ɨ́ huáꞌamuaꞌatziiraꞌa aꞌɨ́mej
ɨ́ mej nuꞌu jeíhua huápɨꞌɨ raayɨ́ꞌɨtɨ.
Neajta nu yee raatéꞌuuna nain
ɨ́ mej meri raarɨ́ꞌɨre aꞌɨ́ɨme
ɨ́ mej temuaꞌa tirúꞌumuaꞌaree.
20 Tɨ puaꞌa ayén tiꞌayajna, ¿aꞌuné aꞌij ꞌéꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ temuaꞌa tirúꞌumuaꞌaree? Capu xaa neꞌu méꞌe jáꞌahuaꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ tiúꞌujmuaꞌate, ¿aꞌuné aꞌij ꞌéꞌen aꞌɨ́jna? Capu ajta méꞌe jáꞌahuaꞌa. Naꞌari ɨ́ seɨj tɨ ayén huápɨꞌɨ raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ tiuꞌutaxáj aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej íjii huáteɨte, ¿aꞌuné éꞌeseijreꞌe? Capu chéꞌe méꞌe éꞌeseijreꞌe aꞌiné Dios pu ari raataseíjratacaꞌa tɨ caí tiꞌitɨ aꞌij huataújmuaꞌa ɨ́ huáꞌamuaꞌatziiraꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca.
21 Mɨ ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios, ayée pu raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare rumuaꞌatzíiraꞌa jɨmeꞌe tɨ caí rɨꞌɨríista aꞌame mej miyen meꞌɨ́jna jɨ́n ráamuaꞌati huáꞌamuaꞌatziiraꞌa jɨmeꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen íiyen seijreꞌe. Ayee pu ꞌeen jɨ́n ayén raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare ɨ́ Dios aꞌiné ayée pu raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa tɨ ayén huaꞌirájtuaani aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen ráꞌatzaahuateꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ nuꞌu caí aꞌij huataújmuaꞌa, ɨ́ niuucari tej tiyen tihuáꞌixaateꞌe.
22 Majta meꞌɨ́n, ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, ayée mú tíꞌijhuavii ɨ́ Dios jemi ɨ́ mej jɨ́n rɨ́ꞌɨ naa teꞌutaseíj, ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, aꞌɨ́ɨ mú rahuauhuau ɨ́ muaꞌatzíiraꞌa mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n nain auꞌitɨée muáꞌaraꞌani. 23 Mɨ teajta iteen, ayée tu tihuáꞌixaateꞌe teꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu ɨ́ mej ráꞌutatai ɨ́ cúruu jetze. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́n tihuáꞌixaateꞌe, ayée pu aꞌɨ́jna jɨ́n huaꞌutájaaxɨejteꞌesin aꞌɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan. Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, ayée pu tihuáꞌamitɨejteꞌe tɨ caí aꞌij huataújmuaꞌa.
24 Mɨ majta aꞌɨ́ɨme, ɨ́ tɨ Dios huaꞌutajé, tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan naꞌari mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, ayée pu tihuáꞌamitɨejteꞌe tɨ Cɨríistuꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan tɨ jɨ́n Dios huaꞌirájtuaani, ajta aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ muaꞌatzíiraꞌa tɨ jɨ́n Dios tíꞌaijta.
25 Jee xaa neꞌu, aꞌɨ́jna tɨ nuꞌu caí aꞌij huataújmuaꞌa, aꞌɨ́jna tɨ Dios jemi éꞌemeꞌecan, jaítzeꞌe pu raayɨ́ꞌɨtɨ caí ɨ́ huáꞌamuaꞌatziiraꞌa ɨ́ teteca. Ajta aꞌɨ́jna tɨ nuꞌu caí rúꞌucaꞌanistiꞌi ɨ́ Dios, jaítzeꞌe pu tíꞌivaɨreꞌe caí ɨ́ huáꞌamuarɨꞌeriꞌiraꞌa ɨ́ teteca. 26 ¿Ni caí ayén tejamuáꞌamitɨejteꞌe múꞌejmi? Casiꞌi, aꞌij tɨ ꞌeen múꞌejmi tzajtaꞌa tɨ Dios ayén amuaatajé. Caxu muꞌíi mɨ sej jeíhua huápɨꞌɨ rúꞌumuaꞌaree ɨ́ huáꞌamuaꞌatziiraꞌa aꞌɨ́mej, ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. Caxu seajta muꞌíi mɨ sej seꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree ɨ́ tɨ jeíhua huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe nusu seꞌɨ́jna jetze airaújneijte aꞌɨ́mej ɨ́ mej ruxɨéehua áꞌujujhuaꞌaneꞌe. Caxu xaa neꞌu.
27 Mɨ ajta aꞌɨ́ɨn Dios, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌantíhuau aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí aꞌij téꞌumuaꞌareerecaꞌa tɨ ij aꞌɨ́ɨn huaꞌutatéviꞌirasteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej miyen ruseijrata mej nuꞌu jeíhua huápɨꞌɨ téꞌumuaꞌaree. Dios pu ajta ayén huaꞌantíhuau aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí tiꞌitɨj jɨ́n antiújmuaꞌaree aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej yen huachéjme chaanaca japua tɨ ij ajta huaꞌutatéviꞌirasteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej veꞌecán jɨ́n títetateí.
28-29 Jee xaa, Dios pu ayén huaꞌantíhuau aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí huáꞌa jetze tíꞌicaꞌanejcaꞌa, ajta aꞌɨ́mej ɨ́ mej huáꞌaxɨeehuatacaꞌa. Ayee pu xaa neꞌu tiꞌayajna, Dios pu ayén aꞌɨ́jna jɨ́n huaꞌantíhuau aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí seijreꞌe aꞌɨ́mej jemi ɨ́ teteca tɨ ij ayén huaꞌantipuáꞌajteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej títetateí íiyen chaanaca japua, tɨ ij caí jaꞌatɨ ayén áꞌujtzaahuateꞌe ɨ́ Dios jemi.
30 Mɨ seajta múꞌeen, xuꞌuri jemin seijreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ tejámuaaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi ɨ́ Dios. Cɨríistuꞌu pu jemi éꞌemeꞌecan ɨ́ Dios muaꞌatzíiraꞌa ɨ́ tej jɨ́n tirúꞌumuaꞌaree aꞌij tɨ ꞌeen ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ta japua huaniú tej ti rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n aꞌuteáturan ɨ́ jemin. Cɨríistuꞌu pu múꞌejmi huateúraꞌate. Aꞌɨ́ɨ pu ajta tiuꞌutanájchitacaꞌa aꞌamua jɨmeꞌe ɨ́ sej jɨ́n téꞌechaꞌɨcaꞌa. 31 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n: “Tɨ puaꞌa yee jaꞌatɨ ayén raxɨ́ꞌeveꞌe tɨ tiꞌitɨj jɨ́n áꞌujtzaahuateꞌen, chéꞌe aꞌɨ́ɨn ayén huárɨni aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ tavástaraꞌa ayén rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌa.”