Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ San Juan, ɨ́ tɨ seɨj
1
Ɨ́ niuucari tɨ ruurican eꞌihuateájtuaani
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ Cɨríistuꞌu púꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu jéjcua ɨmuá seijreꞌecaꞌa tɨ́j naꞌa tɨ yú eꞌiréꞌene. Aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tej ráanamuajriꞌi aꞌij tɨ yeꞌí tiuꞌutaxájtacaꞌa. Teen tu teajta tajɨ́ꞌɨ jɨ́n raaseíj, teajta tiyen raamuáꞌa jaꞌatɨ tɨ púꞌeeneꞌe, teajta tiyen tamuájcaꞌa jɨ́n raꞌajtamuárɨej teꞌɨ́jna tɨ niuucari púꞌeen tɨ ajta ruurican eꞌihuateájtuaani. Ajta, aꞌɨ́ɨ pu huataseíjre aꞌɨ́jna tɨ ruurican eꞌihuateájtuaani.
Teajta iteen, teen tu raaseíj. Teajta tiyen tiraataxájta, teajta tiyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe teꞌɨ́jna tɨ rusén jɨ́n iꞌi ruuri, tɨ ajta jemin seijreꞌe ɨ́ rutáàta ɨ́ Dios. Ajta, aꞌɨ́ɨ pu téjmi jemi huataseíjre.
Aꞌɨ́j tu teajta tiyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe teꞌɨ́jna ɨ́ tej raaseíj, teajta ɨ́ tej ráanamuajriꞌi, sej si seajta múꞌeen siyen cheꞌatá senaꞌa tiúꞌumuaꞌati tetɨ́j iteen tíꞌimuaꞌatze tej ti naíjmiꞌi taꞌihuaamuaꞌa táꞌaraꞌani. Jee xaa neꞌu, teen tu jemin seijreꞌe, teꞌɨ́jna ɨ́ Dios jemi ɨ́ tej rájyaꞌupua. Teen tu teajta tiyen cheꞌatá tenaꞌa jemin seijreꞌe teꞌɨ́jna jemi ɨ́ tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, ɨ́ tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen.
Ayee tu ꞌeen jɨ́n tiyen tejáꞌamuayuꞌuseꞌe tɨ ij ayén raanaíjmiꞌireꞌen ɨ́ tɨ jamuaatáꞌaca sej jɨ́meꞌen rutémuaꞌaveꞌe.
Dios pu téjmi jemi seijreꞌe tɨ ayén cheꞌatá naꞌa ꞌeen tɨ́j tatzari
Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ Cɨríistuꞌu ayén titaatáꞌixaa tɨ nuꞌu aꞌɨ́ɨn Dios ayén téjmi jemi seijreꞌe tɨ́j tatzari tɨ ayén tátatzaviꞌi ɨ́ ta tzajtaꞌa, ajta nuꞌu capu aꞌatzu jemin seijreꞌe tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, tɨ ayén cheꞌatá naꞌa ꞌeen tɨ́j tɨ́caꞌari.
Tɨ́ puaꞌa tiyen teꞌɨ́jna jetze tiyen mé titejáꞌujujhuaꞌaneꞌen aꞌu tɨ aꞌutɨ́caꞌa teajta ráꞌantixáata tiyen titeejúꞌun aꞌu yee tej Dios jemi seijreꞌe, catu jéꞌiyecan jɨ́n tiyen tiꞌitítachaꞌɨɨ sino tetíꞌihuaꞌitaca tuꞌu.
Mɨ́ teajta iteen, tɨ puaꞌa tiyen cheꞌatá tenaꞌa teꞌɨ́jna jetze tiyen titeejúꞌun, teꞌɨ́jna jetze tɨ tátatzaviꞌi, aꞌɨ́ɨ pu rɨ́ꞌɨ taruure tej ti tiyen temuaꞌa naa taꞌihuaamuaꞌa táꞌaraꞌani. Ajta, aꞌɨ́jna tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu ajta táꞌariꞌira nain tɨ́j naꞌa ɨ́ tej jɨ́n ateáturaaveca ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́ɨ pu ayén taruure aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ari huamɨ́ꞌɨ ta jetze meꞌecan. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén tiraꞌiráaxɨre ɨ́ ruxuureꞌe.
Tɨ́ puaꞌa tiyen tiraataxáj yee tej nuꞌu caí tiꞌitɨ́j jɨ́n ateáturaaveca ɨ́ Dios jemi, ayée tu tajɨ́ɨmuaꞌa tenaꞌa tacuanamua. Ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna, capu téjmi jemi seijreꞌe. Mɨ́ teajta iteen, tɨ puaꞌa tiyen tiraataxáj ɨ́ tej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, ayée tu tíꞌijmuaꞌaree tɨ Dios raꞌaráꞌastejsin aꞌɨ́jna jɨ́meꞌen tɨ jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi tɨ nuꞌu ayén titaatáꞌuuniꞌi nain jɨmeꞌe ɨ́ tej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. Teen tu teajta tiyen tíꞌijmuaꞌaree tɨ ayén tiraavíjteꞌe tɨ Dios ayén titaatáꞌuuniꞌi.
10 Tɨ́ puaꞌa tiyen tiraataxáj yee tej nuꞌu caí jaꞌanáj tiꞌitɨ́j jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, ayée pu huataújmuaꞌa ɨ́ tej teri tiyen teꞌɨ́jna jɨ́meꞌen raatamuáꞌa ɨ́ Dios tɨ nuꞌu aꞌɨ́ɨn tíꞌihuaꞌitaca. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ ayén téjmi jemi raateájtuaa, capu xaa neꞌu aꞌatzu téjmi jemi seijreꞌe.