Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́mej ɨ́ mej Tesalónica aꞌuchéjmeꞌecaa, ɨ́ tɨ seɨj
1
Aꞌɨ́ mú huáꞌateujteꞌe ɨ́ mej Tesalónica eꞌetiújseꞌɨri
Inee Pablo, ajta aꞌíjna i Silvano, ajta aꞌíjna i Timoteo, ayée tu tejáꞌamuayuꞌuseꞌe múꞌejmi mɨ sej Tesalónica éꞌeche, sej seajta tiújseꞌɨri ɨ́ Dios jemi, seajta jemin ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu. Ayee tu tíꞌijxeꞌeveꞌe tɨ Dios rɨ́ꞌɨ tejamuáachaꞌɨɨn, tɨ ajta rɨ́ꞌɨ amuáaruuren aꞌamua tzajtaꞌa sej si rɨ́ꞌɨ ruꞌihuaamuaꞌa xáꞌaraꞌani.
Jɨ́meꞌen ɨ́ mej jɨ́n huaꞌutájuyete mej mi téꞌantzaahuateꞌen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Tesalónica éꞌeche
2-3 Jaꞌanáj tɨ naꞌa tu rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌaca ɨ́ Dios jemi múꞌejmi jɨmeꞌe. Jaꞌanáj tɨ naꞌa tej huavii ɨ́ Dios, teajta tu ráꞌixaateꞌe múꞌejmi jɨmeꞌe, aꞌiné múꞌeen xu jeíhua tíꞌimuarɨꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej ráꞌastijreꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa. Seajta siyen cheꞌatá senaꞌa jeíhua tíꞌimuarɨꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej raxɨ́ꞌeveꞌe sej huaꞌutévaɨreꞌen ɨ́ seica ɨ́ mej éꞌeseijreꞌe ɨ́ Dios jemi. Seajta múꞌeen, caxu jaꞌanáj raatéxɨeehuatacaꞌa ɨ́ sej rachúꞌeveꞌe ɨ́ tavástaraꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn amuaꞌirájtuaani, aꞌu sej yéꞌejpuaíjtzicaꞌa.
Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe mɨ sej taꞌihuaamuaꞌa. Tuꞌuri ramuaꞌaree tɨ Dios jáꞌamuaxeꞌeveꞌe, ajta aꞌɨ́ɨ pu amuaꞌavéꞌehuauxɨ. Ayee tu een jɨ́n ramuaꞌaree aꞌiné tetɨ́ꞌɨj tiyen tejamuáꞌixaa ɨ́ niuucari jɨmeꞌe tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Dios, caxu chéꞌe senaꞌa ráanamuajriꞌi sino aꞌɨ́j xu jɨ́n muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́j xu jɨ́n temuaꞌa naa yaúꞌitɨée xaꞌaraa ɨ́ ru tzajtaꞌa. Aꞌɨ́j xu seajta jɨ́n rúꞌumuaꞌareerecaꞌa tɨ ayén tiꞌayajna aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari. Múꞌeen xu seajta siyen taseíjracaꞌa tiꞌitén tej teɨtejraꞌan puꞌeeneꞌe, teajta tiyen tíꞌivaɨreꞌecaꞌa múꞌejmi jɨmeꞌe. Ayee tu huarɨ́j múꞌejmi jemi sej si ráamuaꞌaree aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe ɨ́ tavástaraꞌa jemi.
Seajta múꞌeen áꞌiyen xu siyen cheꞌatá senaꞌa huarɨ́j tetɨ́j iteen, ajta tɨ́j aꞌɨ́ɨn huarɨ́j ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌiné jeíhua xu rajpuaíjtzicaꞌa. Capu amɨ́n aꞌij. Seucheꞌe xu huataújtemuaꞌave, aꞌiné aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu caꞌaníjraꞌa amuaatáꞌa ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa. Aꞌɨ́j mú jɨ́n, naímiꞌi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri, aꞌachú mej menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej meꞌuun éꞌemeꞌecan u Macedonia, majta ɨ́ mej meꞌuun éꞌemeꞌecan u Acaya, aꞌɨ́ɨ mú rɨ́ꞌɨ tejáꞌamuaseij múꞌejmi aꞌij sej rɨcɨ. Capu aꞌúu naꞌa áꞌanamuajreꞌe múꞌejmi jemi ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ tavástaraꞌa, sino nainjapua pu namuajreꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej seri ráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios. Aꞌɨ́j pu jɨ́n caí chéꞌe ruxeꞌeveꞌe tej tiꞌitɨ huataxáj teꞌɨ́jna jɨmeꞌe.
Jee xaa neꞌu, seica mú tíꞌitaꞌixaateꞌe aꞌij tej titeꞌutéjhuii tej tiuꞌumuárɨꞌen aꞌamua tzajtaꞌa. Seajta nuꞌu, setɨ́ꞌɨj ráꞌantzaahua ɨ́ Dios, seajta nuꞌu huajaꞌuhuáꞌaxɨ seꞌɨ́mej ɨ́ mej caí Dioosi púꞌeen. Xuꞌuri nuꞌu ravaɨreꞌe seꞌɨ́jna tɨ iꞌi Dios tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe, tɨ ajta ruuri rusén jɨmeꞌe. 10 Xuꞌuri nuꞌu íjii rachúꞌeveꞌe seꞌɨ́jna tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios tɨ aꞌɨ́ɨn ajtahuaꞌa u eꞌicáanen u ta japua, aꞌɨ́jna Dios tɨ raatarujte huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Jesús. Aꞌɨ́ pu tuꞌirátuaasin tɨ́ꞌij caí puaíjtzi táacɨꞌɨti tɨ Dios huaꞌutáꞌasin aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen chaanaca japua huachéjme.