Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́mej ɨ́ mej Éfeso aꞌuchéjmeꞌecaa
1
Pablo pu tihuáꞌiti aꞌɨ́mej ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri huaꞌatéyujtaꞌa aꞌujna u Éfeso
Inee, i nej iꞌi Pablo, nee nu seɨ́j pɨ́rɨcɨ tɨ Dios naꞌantíhuau ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe nej ni tiꞌitɨ́j jɨ́n tiraatévaɨreꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús. Ayee nu tejáꞌamuayuꞌuseꞌe múꞌejmi, mɨ sej teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios, mɨ sej Éfeso éꞌeche. Nain xu jɨ́n araúraste aꞌij tɨ ari tejámuaꞌíjca aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios, ɨ́ tej rájyaꞌupua jamuan, ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, michéꞌe meꞌɨ́n rɨ́ꞌɨ tejamuáachaꞌɨɨn, majta amuaꞌanpuáꞌajteꞌen ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa.
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n rɨ́ꞌɨ titatáꞌaca aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu
Tichéꞌe rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan teꞌɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tɨ yaꞌupuáaraꞌan púꞌeen ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, aꞌiné aꞌɨ́ɨn Dios, aꞌɨ́ɨ pu ayén taatapuaíjve nain tɨ́j naꞌa tɨ éꞌeseijreꞌe u ta japua tɨ ij titáacɨꞌɨti jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu.
Ayee pu tiꞌayajna, aꞌiné jéjcua ɨmuá, tɨ́ꞌɨj caj xɨ raatétaahuacaꞌa ɨ́ chaanaca ɨ́ tej yen japuan seijreꞌe, aꞌájnáꞌɨmua Dios pu taꞌantíhuau jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu tej ti tiyen urarɨ́ꞌeneꞌe táꞌaraꞌani ɨ́ tatzajtaꞌa, tej ti caí tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan ɨ́ jemin. 5-6 Aꞌiné jeíhua pu huápɨꞌɨ taxeꞌeveꞌecaꞌa, ayée pu titaaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi tɨ aꞌɨ́ɨn ruseɨ́j tayáꞌupua áꞌaraꞌani aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Cɨríistuꞌu ayén huárɨni tɨ ta jetze meꞌecan huámɨꞌɨni.
Dios pu ayén titaaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi ɨ́ ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Ayee éeneꞌe áꞌaraꞌani, tej ti tiyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jeíhua huápɨꞌɨ naa seijreꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Dios ayén rɨ́ꞌɨ titáachaꞌɨɨn. Ajta ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n ayén rɨ́ꞌɨ titáachaꞌɨɨn jamuan aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ raxɨ́ꞌeveꞌe, aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu. Aꞌɨ́ɨ xaa tiuꞌutanájchitacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tej jɨ́n téꞌechaꞌɨcaꞌa ɨ́ Dios jemi. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutanájchitacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ruxuureꞌe airáaxɨre ta jetze meꞌecan tɨ ij Dios ayén titaatáꞌuuniꞌi ɨ́ tej jɨ́n jemin auteájturaa. Ayee tu een jɨ́n ramuaꞌaree tɨ Dios rɨ́ꞌɨ titáachaꞌɨɨ ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe, nain jɨmeꞌe tɨ tejéꞌeseijreꞌe u ta japua.
Nain pu ayén taatapuaíjve aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn nain jɨ́n rɨ́ꞌɨ mé teuúmuaꞌaree, ajta nain jɨ́n yaúꞌitɨe aꞌɨ́jna ɨ́ Dios. Ajta, ayée pu taatáꞌa tej ráamuaꞌati tiꞌitɨ́ tɨ pɨ́rɨcɨ tɨ rúꞌavaa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe, aꞌiné ayée pu raꞌaránajchecaꞌa tɨ ayén huárɨni tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tiꞌitɨ́ tɨ jɨ́n tiꞌitevée aꞌame ɨ́ Cɨríistuꞌu.
10 Ayee pu raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ ayén éeneꞌe aꞌame tɨ́ꞌɨj tejaꞌuréꞌenen aꞌájna xɨcájraꞌa tɨ jetzen nain araúrastejsin, tɨ ij Cɨríistuꞌu huaꞌamuꞌúu puꞌeeneꞌe aꞌame naíjmiꞌi matɨ́j manaꞌa puaꞌamé éꞌeseijreꞌe u ta japua, ajta matɨ́j manaꞌa puaꞌamé yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua.
11-12 Teajta iteen, i tej amuacaí ráꞌantzaahua teꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu, Dios pu ajta taꞌantíhuau tɨ ij tiꞌitɨ́ táacɨꞌɨti jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu. Aꞌɨ́ɨ pu jéjcua ɨmuá taaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi aꞌij tɨ ayén tiraꞌaránajchecaꞌa. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ Dios nain jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiúꞌuruuren aꞌij tɨ ari tiꞌihuaújxɨꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi tej ti tiyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jeíhua huápɨꞌɨ naa tíꞌiseijreꞌe ɨ́ jemin.
13 Seajta múꞌeen, mɨ sej siyen ráanamuajriꞌi ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna, ɨ́ tɨ Dios jɨ́n amuaꞌirátuaasin, múꞌeen xu seajta ráꞌantzaahua. Ajta, ayée pu cheꞌatá naꞌa tejamuaacɨ́ꞌɨ jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ́j ari Dios ayén teꞌataújratziiriꞌi tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén huateáturan múꞌejmi jemi.
14 Ajta aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ téjmi jemi huateájturaa, ɨ́ tej teajta jɨ́n ramuaꞌaree tɨ ayén tiꞌayajna tɨ tiꞌitɨ́ táacɨꞌɨti aꞌájna xɨcájraꞌan tɨ jetzen Dios titaatátuiireꞌesin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ta jetze meꞌecan tiuꞌutanájchitacaꞌa tej ti rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jeíhua huápɨꞌɨ naa tíꞌiseijreꞌe ɨ́ jemin.
Pablo pu rahuauhuau ɨ́ Dios jemi tɨ aꞌɨ́ɨn ayén huaꞌatáꞌacareꞌen mej temuaꞌa naa rɨ́ꞌɨ titáꞌumuaꞌati
15-16 Aꞌɨ́j nu jɨ́n, tɨ́j naꞌa nej amuacaí ráanamuajriꞌi sej siyen rɨ́ꞌɨ ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, seajta siyen rɨ́ꞌɨ tihuáꞌajchaꞌɨɨ naíjmiꞌica aꞌɨ́mej ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen ɨ́ Dios, tɨ́j naꞌa tɨ yú eꞌiréꞌene, canu jaꞌanáj raatapuáꞌajtacaꞌa nej niyen tíꞌijteujtziꞌireꞌe ɨ́ Dios múꞌejmi jɨmeꞌe, neajta nu rahuauhuau múꞌejmi jɨmeꞌe.
17 Ayee nu nauj niyen rahuauhuau jemin aꞌɨ́jna tɨ yaꞌupuáaraꞌan púꞌeen ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu. Ayee nu rahuauhuau neꞌɨ́jna ɨ́ yaꞌupuáaraꞌan tɨ huápɨꞌɨ naa seijreꞌe tɨ ij aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ayén amuaatáꞌan sej si rɨ́ꞌɨ mé titeumuámuaꞌaree, sej si seajta rɨ́ꞌɨ tiyaúꞌitɨée xáꞌaraꞌani aꞌɨ́jna tɨ ari huataseíjre múꞌejmi jemi sej si siyen tiráamuaꞌati temuaꞌa naa ɨ́ Dios.
18 Ayee nu neajta rahuauhuau sej si seajta yaúꞌitɨée xáꞌaraꞌani tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa sej si siyen ráamuaꞌaree tiꞌitɨ́ tɨ pɨ́rɨcɨ ɨ́ sej rachúꞌeveꞌe, ɨ́ tɨ jɨ́n amuaatajé ɨ́ Dios, sej si seajta siyen ráamuaꞌaree aꞌij tɨ een tɨ́j naꞌa puaꞌamé tɨ rɨ́ꞌɨ huápɨꞌɨ naa seijra aꞌame aꞌɨ́jna tɨ huáꞌacɨꞌɨti aꞌɨ́mej ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen ɨ́ Dios.
19-20 Neajta nu niyen rahuauhuau sej si siyen ráamuaꞌaree tɨ caí ámitɨeereꞌe, tɨ huápɨꞌɨ jeíhua raayɨ́ꞌɨtɨ ɨ́ Dios tɨ tiꞌitɨ́j jɨ́n ayén huáruuren ɨ́ téjmi tzajtaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan jɨmeꞌe. Teen tu tiyen ráꞌatzaahuateꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ari jeíhua huápɨꞌɨ rɨ́ꞌɨ tiúꞌuruu ɨ́ rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan jɨmeꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ huarɨ́j ɨ́ Cɨríistuꞌu jɨmeꞌe tɨ́ꞌɨj ayén raatarújte huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite, ajta yaꞌuvíꞌitɨ u ta japua. Tɨ́ꞌɨj i án yáꞌujra ɨ́ ɨpuari japua rurɨꞌɨríintaꞌa pújmeꞌen.
21 Cɨríistuꞌu pu aꞌɨ́jna jɨ́n teꞌenteájrupi ɨ́ tɨ jaítzeꞌe veꞌée caí máàj tiꞌitɨ́ tɨ u júteꞌe éꞌeseijreꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu jaítzeꞌe veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee caí máàj jaꞌatɨ́ tɨ tíꞌaijta naꞌari jaꞌatɨ́ tɨ tiꞌitɨ́ jɨ́n antiújmuaꞌaree nusu tevi tɨ caꞌanéeri jɨ́n tiuꞌutéemuaꞌitɨ o jaꞌatɨ́ tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n tiꞌitéjvee tɨ amuájca jɨmeꞌe. Jaítzeꞌe pu ajta ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́n tiyen ratamuáꞌamua teꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu caí máàj seɨj ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́n jaꞌatɨ́ huatamuáꞌa. Ayee pu xaa neꞌu cheꞌatá een íjii tɨ meꞌecan, ajta tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
22 Ajta aꞌɨ́ɨn Dios, aꞌɨ́ɨ pu raatáꞌa tɨ Cɨríistuꞌu nain jɨ́n antiújmuaꞌareere, ajta aꞌɨ́ɨ pu raꞌantíhuaꞌu tɨ tiuꞌutévaɨreꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn puꞌéeneꞌe áꞌaraꞌani ɨ́ huaꞌamuꞌúu nain jɨmeꞌe ɨ́ huáꞌa jemi ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri mej mi raateánajche ɨ́ Dios.
23 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri, ayée mú cheꞌatá manaꞌa ajtémeꞌecan aꞌɨ́jna jetze ɨ́ huaꞌamuꞌúu tɨ́j jaꞌatɨ́ ratéhuaꞌiraꞌa ɨ́ ru jetze, aꞌiné aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta huaꞌamuꞌúu púꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu huáꞌanaijmireꞌen nain jɨmeꞌe. Aꞌiné aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ raanaíjmireꞌen tɨ́j naꞌa tɨ éꞌeseijreꞌe tɨ Dios raatétaahuacaꞌa.