Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́mej ɨ́ mej Gálatas aꞌuchéejmeꞌecaa
1
Pablo pu huáꞌateujteꞌe
1-2 Inee, inee iꞌi Pablo, naíjmiꞌica jamuan ɨ́ neꞌihuaamuaꞌa ɨ́ mej nee jamuan yé huateí, teen tu yé tejáꞌamuayuꞌuseꞌe múꞌejmi mɨ sej eꞌetiújseꞌɨre muꞌiicacié u Galacia. Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen seɨ́j ɨ́ tɨ Dios nejaꞌutaꞌítecaꞌa. Capu tevi naꞌa nejaꞌutaꞌítecaꞌa, capu jaꞌatɨ́ ajta naꞌantíhuau sino aꞌɨ́ɨ puꞌu ɨ́ Jesús tɨ iꞌi Cɨríistuꞌu, ajta ɨ́ táàtajraꞌan tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Dios tɨ raꞌajjáj huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite.
Chéꞌe aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios ɨ́ tej rájyaꞌupua, ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tavástaraꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, michéꞌe meꞌɨ́n rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌan ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe, michéꞌe majta rɨ́ꞌɨ tejamuhuatépuaꞌajteꞌen ɨ́ áꞌamuatzajtaꞌa. Chéꞌe ayén éeneꞌen, aꞌiné aꞌɨ́ɨ púu ɨ́ tavástaraꞌa huataúraꞌa tɨ huámɨꞌɨni ta jetze meꞌecan tɨ ij aꞌɨ́ɨn tuꞌirájtuaani aꞌɨ́mej tzajtaꞌa ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ ɨ́ mej yen japuan huachéjme íiyen chaanaca japua. Ayee pu tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios ɨ́ tej rájyaꞌupua tɨ aꞌɨ́ɨn Jesús ayén huárɨni. Aꞌɨ́j pu jɨ́n tichéꞌe tiyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Ayee puꞌu, chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen.
Capu máàj niuucari ɨ́ tɨ jɨ́n huaꞌirátuaasin aꞌɨ́jna ɨ́ Dios
Jéꞌecan nu aꞌij puaꞌa teꞌutánmuaꞌa neꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej siyen caꞌanacan mé rúuhuaꞌana seꞌɨ́jna tɨ amuaatajé sej si raꞌaráꞌastijreꞌen seɨj aꞌiné Cɨríistuꞌu pu aꞌamua japua huaniú ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Múꞌeen xu mé rúuhuaꞌana sej si seɨcɨé tiraꞌancuréꞌan seica ɨ́ niuucari ɨ́ sej nuꞌu jɨ́n huataújtemuaꞌaveꞌen.
Mɨ́ ajta caí, capu aꞌatzu aꞌɨ́ɨn púꞌeen seɨj ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ jɨ́n Dios amuaꞌirátuaasin. Ayej neꞌase seica mú áꞌamuaꞌɨtziiteꞌe sej si caí chéꞌe rɨ́ꞌɨ titéꞌujmuaꞌate. Tij mecaí miyen tíꞌiteseꞌe mej seɨcɨé ráaruuren ɨ́ niuucari tɨ xaa aꞌij tiꞌitɨ́j jɨ́meꞌen tíꞌiraxa ɨ́ Cɨríistuꞌu. Aru tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén seɨcɨé tejáꞌamuaꞌixaateꞌe ɨ́ niuucari tɨ caí ayén namuajreꞌe aꞌij tej teri tejamuáꞌixaa, chéꞌe Dios puaíjtzi raatáꞌan. Capu amɨ́n aꞌij jaꞌatɨ́ tɨ púꞌeen tɨ ayén seɨcɨé tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, tɨ puaꞌa inee naꞌari seɨj tɨ tíꞌivaɨreꞌe u ta japua.
Tuꞌuri tiyen tejáꞌamuaꞌixa. Teajtáhuaꞌa tu tiyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe yee tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén seɨcɨé tejáꞌamuaꞌixaateꞌe seica ɨ́ niuucari tɨ caí ayén namuajreꞌe aꞌij tej teri tejamuáꞌixaa, chéꞌe Dios puaíjtzi raatáꞌan.
10 ¿Aꞌiné setíꞌimuaꞌatze múꞌeen neetzi jɨmeꞌe? ¿Ni qui yee nej niyen ráahuausin ɨ́ teɨte tzajtaꞌa mej mi rɨ́ꞌɨ tinaaseíj nusu nej niyen ráahuausin ɨ́ Dios jemi tɨ aꞌɨ́ɨn xaa rɨ́ꞌɨ tinaaseíj? ¿Ni qui ayén tejamuáꞌamitɨejteꞌe nej neꞌɨ́jna jɨ́n niyen tíꞌiteseꞌe nej ni rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan ɨ́ teɨte? Tɨ́ puaꞌa ayén téꞌemeꞌencheꞌe nej neꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌiteseꞌe, capu chéꞌe rɨꞌɨríista áꞌameꞌencheꞌe nej niyen nicu tíꞌijvaɨreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu.
Capu nuꞌu ruseɨ́j aꞌij tirájteu aꞌij tɨ tiꞌitɨ́j jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi
11 Ayee nu tíꞌijxeꞌeveꞌe, neꞌihuaamuaꞌa, sej si ráamuaꞌati tɨ caí jaꞌatɨ́ ruseɨ́j aꞌij tirájteu ɨ́ niuucari ɨ́ nej jɨ́n tejamuáꞌixaa. 12 Canu raꞌancuréꞌa teɨte jemi. Capu jaꞌatɨ́ ayén tineemuáꞌate, sino ɨ́ Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu tinaataseíjrate aꞌɨ́jna tɨ avítziꞌihuacaꞌa ɨ́ Dios jemi.
13 Seajta múꞌeen, xuꞌuri ráamuaꞌareeriꞌi aꞌij nej tíꞌijrɨꞌɨrejcaꞌa ɨ́ jéjcuaꞌɨmua netɨ́ꞌɨj nauj ráꞌastijreꞌecaꞌa ɨ́ huaꞌayeꞌira aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan. Naꞌarancaꞌanéecan nu jɨ́n aꞌij puaꞌa huáꞌaruurejcaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej Cɨríistuꞌu jemi seijreꞌecaꞌa. Nee nu tíꞌiteseꞌecaꞌa nej huaꞌantipuáꞌajteꞌen naíjmiꞌica. 14 Jaítzeꞌe nu ráꞌastijreꞌecaꞌa ɨ́ nevaújsimuaꞌa teecan tihuáꞌayeꞌira caí aꞌɨ́ɨme ɨ́ nexɨ́ꞌej teɨte, ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, ɨ́ mej majta miyen tíꞌitetei netɨ́j inee. Naíjmiꞌica nu huatéemuaꞌitɨ neꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ nej raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa ɨ́ tayeꞌirá.
15-16 Mɨ́ ajta Dios, aꞌɨ́ɨ pu naꞌantíhuau netɨ́ꞌɨj caí xɨ huanúꞌihua. Aꞌɨ́ɨ pu ajta naatajé aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ náꞌancuꞌuvajxɨ ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Tɨ́ꞌɨj i raꞌaránajchecaꞌa nej ráamuaꞌati aꞌɨ́jna tɨ iꞌi yaujraꞌan nej ni niyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌen huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí Israél jetze ajtémeꞌecan. Tɨ́ꞌɨj Dios ayén náaruu, canu jaꞌatɨ́ jemi aꞌatanéj tɨ ij aꞌɨ́ɨn tinaamuáꞌaten aꞌij nej tiꞌitɨ́ jɨ́n niyen huárɨni. 17 Canu neajta neꞌuun aꞌujnéj ánti Jerusalén nej ni huáꞌumuaare aꞌɨ́mej ɨ́ mej amuacaí antíhuaviihuacaꞌa netɨ́ꞌɨj caí xɨ inee, sino áꞌiyen nu neꞌuun aꞌatanéj u Arabia. Aj nu niꞌijtá neꞌuun áꞌume u Damasco.
18 Huaíca nineꞌiraꞌa nu neꞌuun éꞌetee. Aj nu ni neꞌuun aꞌujnéj ánti Jerusalén nej ni ráamuaꞌati neꞌɨ́jna ɨ́ Pedro. Neajta nu jamuan áꞌucatii aꞌachú cumu huaꞌapua itɨeeri. 19 Seɨj nu neajta neꞌuun aꞌuséij neꞌɨ́jna ɨ́ Jacobo tɨ iꞌi juutzeájraꞌan ɨ́ tavástaraꞌa. Canu máàj jaꞌatɨ́ aꞌuséij tɨ huáꞌa jetze ajtémeꞌecantacaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej antíhuaviihuacaꞌa. 20 Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Dios ajta ramuaꞌaree nej caí huaꞌitzi jɨ́n tejáꞌamuayuꞌuseꞌe.
21 Neajta áꞌiyen, neꞌuun u aꞌaráꞌa neꞌújna ɨ́ seɨj chuéjraꞌa japua u Siria, neajta neꞌújna u Cilicia. 22 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun aꞌuchéjme ɨ́ mej majta Cɨríistuꞌu jemi seijreꞌe, capu jaꞌatɨ́ nemuaꞌajcaa.
23 Aꞌɨ́ɨ muꞌu niuucari namuajracaꞌa tɨjɨ́n: “Aꞌɨ́ɨ pu yeehui aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ ajmíꞌi aꞌij puaꞌa taruurejcaꞌa. Mɨ́ ajta íjii pu yeehui ayén tihuáꞌaꞌixaateꞌe áꞌayeꞌi ɨ́ teɨte mej mi miyen tiraꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ yeꞌirá tɨ ajmíꞌi raꞌantipuáꞌajteꞌemɨꞌɨcaa.” 24 Majta aꞌɨ́ɨme, rɨ́ꞌɨ mú tiraatáꞌaca ɨ́ Dios ineetzi jɨmeꞌe.