Ɨ́ tɨ téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan
1
Aꞌɨ́ɨ pu yaujraꞌan tíꞌitaꞌixaateꞌe ɨ́ ruyáꞌupua jetze meꞌecan
Ayee pu jéjcua ɨmuá, Dios muꞌiitɨ́ tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ tavaújsimuaꞌacɨꞌɨ, muꞌiicáca jɨmeꞌe ɨ́ niuucari. Aꞌajnáꞌɨmua Dios pu ayén seica huataꞌítecaꞌa mej mi tiuꞌutaxáj Dios jetze meꞌecan. Mɨ́ ajta íjii, tej huáteɨte, tɨ́j naꞌa tɨ nain araúrastejsin, aꞌɨ́ɨn Dios ayén tiraꞌíjca ɨ́ ruyauj tɨ ij aꞌɨ́ɨn titaatáꞌixaateꞌen ɨ́ Dios jetze meꞌecan. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén tíraꞌantíhuaꞌu tɨ́ꞌij nain tíꞌijcɨꞌɨti aꞌɨ́jna ɨ́ yaujraꞌan. Dios pu ajta jamuan tiúꞌutaahuacaꞌa ɨ́ chaanaca ɨ́ tej japuan yen seijreꞌe.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ yaujraꞌan, ayée pu nain jɨ́n cheꞌatá naꞌa rɨ́ꞌɨ huápɨꞌɨ naa seijreꞌe tɨ́j ajta ɨ́ Dios. Ajta ɨ́ téviraꞌan, ayée pu cheꞌatá naꞌa seijreꞌe tɨ́j ajta ɨ́ Dios. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ravíꞌi tɨ́j naꞌa tɨ íiyen tíꞌiseijreꞌe ɨ́ chaanaca japua, ajta u ta japua. Runiuuca pu jɨ́n huápɨꞌɨ antiújmuaꞌaree, aꞌɨ́ɨ pu ayén rɨcɨ tɨ́ꞌij áꞌateeviꞌin. Tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn yaujraꞌan tihuaꞌacáꞌariꞌiriꞌi ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, aj puꞌi aꞌuun aꞌujyeíjxɨ ɨpuari japua rurɨꞌɨríintaꞌa aꞌɨ́jna tɨ nain jɨ́n antiújmuaꞌaree, tɨ júteꞌe éꞌeseijreꞌe.
Ajta aꞌɨ́ɨn yaujraꞌan, jaítzeꞌe pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee mecaí aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u ta japua
Ayee pu ꞌeen jɨ́n huarɨ́j, ajta ayén teꞌirájraa tɨ aꞌɨ́ɨn ayén huápɨꞌɨ jaítzeꞌe rɨꞌéeneꞌe jáꞌaraa mecaí aꞌɨ́mej ɨ́ xɨéjniuꞌucari ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe. Ajta jeíhua pu jaítzeꞌe tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios ari raatamuáꞌa ɨ́ ruyauj caí aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ ajta jɨ́n huaꞌutamuáꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe. Ayee puꞌu xaa, Dios capu jaꞌanáj ayén tiraataꞌixaa seɨ́j tɨ huáꞌa jetze ajtémeꞌecan tɨ́j ayén tiraataꞌixaa ɨ́ ruyauj tɨjɨ́n:
Múꞌee pej niyauj púꞌeen.
Neajta inee, íjii nu muaꞌantíhuau.
Ajta ayén tɨjɨ́n:
Nee nu yaꞌupuáaraꞌan puꞌéeneꞌe naꞌame.
Ajta amɨ́n, amɨ́ pu niyauj puꞌéeneꞌe aꞌame.
Ajta, tɨ́ꞌɨj ayén yeꞌeráaviꞌitɨ íiyen chaanaca japua aꞌɨ́jna tɨ jéjcua ɨmuá seijreꞌecaꞌa, ayée pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
Michéꞌe meꞌɨ́n raateánajche matɨ́j menaꞌa puaꞌamé
ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi.
Ajta, ayée pu huáꞌa jɨmeꞌe tiꞌixa aꞌɨ́mej ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe tɨjɨ́n:
Ayee pu huáꞌaruure aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u ta japua
mej mi miyen seijreꞌe tɨ́j eeca,
majta mej mi miyen seijreꞌe tɨ́j taij tɨ áꞌataa
aꞌɨ́ɨme ɨ́ tɨ tihuáꞌaijteꞌe.
Mɨ́ ajta, jɨ́meꞌen ɨ́ ruyauj, ayée pu tiꞌixa tɨjɨ́n:
Múꞌee, mɨ pej Dios púꞌeen,
múꞌee pej antíꞌamuaꞌaréere puaꞌamé
tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Pepuꞌuri icu ruꞌitéechui ɨ́ ꞌitzɨ́ ɨ́ mej jɨ́n ráamuaꞌaree
pej urarɨ́ꞌen jɨ́n seijreꞌe,
pej pajta xɨ́ꞌepɨꞌɨn tíꞌaijta aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe.
Múꞌee pej raataxɨ́ꞌeve mej rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ
tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe.
Ajta, capu aꞌatzu muaꞌaránajchecaꞌa
mej aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa.
Aꞌɨ́j pu jɨ́n, aꞌɨ́ɨn Dios ɨ́ pej jemin seijreꞌe,
aꞌɨ́ɨ pu ayén rɨ́ꞌɨ timuaateájtuaa
patáꞌaj jaítzeꞌe huatáꞌatemuaꞌaveꞌen
mecaí aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej múꞌeetzi jamuan seijreꞌe.
10 Ajta ayén tɨjɨ́n:
Múꞌee, nevástaraꞌa, jéjcua ɨmuá pej raatétaahuacaꞌa ɨ́ chaanaca.
Ajta, tɨ́j naꞌa tɨ íiye seijreꞌe u ta japua,
amuájcaꞌa pej jɨ́n raatétaahuacaꞌa.
11 Aꞌɨ́ɨ pu teꞌentipuáꞌajte tɨ́j naꞌa puaꞌamé
tɨ tíꞌiseijreꞌe.
Mɨ́ pajta múꞌee, paúcheꞌe pej huatevée puaꞌamé.
Ajta tɨ́j naꞌa tɨ tiúꞌutaavijhuacaꞌa,
ayée pu tiuꞌutémíꞌimeꞌecantari
tɨ́j cɨ́ɨxuri tɨ caí chéꞌe tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe.
12 Ayee pej raatéxuꞌutaꞌinaxɨꞌɨsin tɨ́j cɨ́ɨxuri tɨ míꞌimeꞌecan,
ɨ́ mej raateájtutzi.
Naímiꞌi pu seɨcɨé ruruuren.
Mɨ́ pajta múꞌee, paúcheꞌe piyen cheꞌatá penaꞌa seijreꞌe
tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Capej jaꞌanáj áꞌapuaꞌaren.
13 Dios capu jaꞌanáj ayén tiraataꞌixaa seɨ́j tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe sino ruyauj pu xaa ayén tiuꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
Patáꞌaj yé aꞌujyeíjxɨꞌɨn nejrɨꞌɨríntaꞌa.
Patáꞌaj piyen huácatii ajta nenaꞌa caí huaꞌantimuáꞌitɨn
aꞌɨ́mej ɨ́ mej muájchaꞌɨɨreꞌe
mej mi miyen timuaꞌaráꞌastijreꞌen múꞌeetzi.
14 Capu xaa neꞌu ayén tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́mej ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe aꞌiné aꞌɨ́ɨ mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ xɨéjniuꞌucari tɨ Dios ayén tihuáꞌaijteꞌe mej mi miyen tíꞌivaɨreꞌe méꞌujujhuaꞌaneꞌen, mej mi huaꞌutévaɨreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ huáꞌacɨꞌɨti tɨ Dios huaꞌirájtuaani.