3
Jaítzeꞌe pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ Jesús caí aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés
Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayée xu huárɨni, neꞌihuaamuaꞌa, mɨ tɨ Dios amuaꞌitéviꞌitɨcɨ, aꞌiné múꞌejmi pu huatáꞌinee aꞌɨ́ɨn tɨ júteꞌe éꞌeseijreꞌe sej si naímiꞌi siyen huateáturan ɨ́ jemin. Setáꞌaj siyen seꞌɨ́jna jetze tiúꞌumuaꞌati seꞌɨ́jna jetze ɨ́ Jesús tɨ Dios ayén aꞌɨ́jna jɨ́n tiraꞌíjca tɨ titaatáꞌixaateꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ tej ráꞌastijreꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu Jesús ajta nain jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi tɨ ij taatévaɨreꞌen itejmi. Ayee pu cheꞌatá naꞌa Jesús pu nain jɨ́n araúraste aꞌɨ́jna jemi tɨ ayén raꞌantíhuaꞌu tɨ́j ajta aꞌɨ́ɨn Moisés ayén nain jɨ́n araúraste tɨ́ꞌɨj ajmíꞌi tíꞌivaɨreꞌecaꞌa ɨ́ chiꞌiraꞌan jetze ɨ́ Dios.
Mɨ́ ajta, Dios pu ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi tɨ ayén tiraavíjteꞌe tɨ jaítzeꞌe rɨ́ꞌɨ tiraateájtuaani aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús caí aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés. Jee xaa neꞌu, jaítzeꞌe tu rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca teꞌɨ́jna tɨ chiꞌi taꞌahuaca tecaí teꞌɨ́jna ɨ́ chiꞌi. Ayee pu tiꞌayajna aꞌiné tɨ́j naꞌa tɨ tíꞌiseijreꞌe ɨ́ chiꞌi, jaꞌatɨ́ pu ráꞌajtaahuacaꞌa. Mɨ́ ajta Dios, aꞌɨ́ɨ pu nain tiúꞌutaahuacaꞌa tɨ́j naꞌa tɨ tíꞌiseijreꞌe.
Ajta aꞌɨ́ɨn Moisés, nain pu jɨ́n araúraste tɨ́ꞌɨj auj tíꞌivaɨreꞌecaꞌa ɨ́ chiꞌiraꞌan jetze ɨ́ Dios. Ayee pu ꞌeen jɨ́n huarɨ́j, aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén teꞌanxájtacaꞌa aꞌij mej méjcaꞌi huáyee tiuꞌutaxájtacheꞌe. Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu ayén nain jɨ́n araúraste tɨ́ꞌɨj tíꞌivaɨreꞌecaꞌa ɨ́ ruche.
Jee xaa, aꞌɨ́ɨ pu yaujraꞌan púꞌeeneꞌe aꞌɨ́jna tɨ huatéechiꞌi. Teajta iteen, teen tu teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen, teen tu teajta teꞌuun aꞌujteí ɨ́ chiꞌiraꞌan jetze, tɨ puaꞌa tiyen teꞌutáviicuaꞌi tej taxɨéehua tejáꞌuxajtaneꞌen teꞌɨ́jna ɨ́ tej jɨ́n tátemuaꞌaveꞌe teꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej rachúꞌeveꞌe.
Aꞌɨ́ɨ mú nuꞌu huaújseꞌupeꞌen ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen
Aꞌɨ́j xu jɨ́n, setáꞌaj ráanamua temuaꞌa naa aꞌij tɨ tiꞌixa aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ayén tɨjɨ́n:
Tɨ́ puaꞌa íjii seráanamua tɨ ayén tejáꞌamuaꞌixaateꞌe
ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.
Caxu siyen cheꞌatá senaꞌa raꞌantánaamuan
ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa matɨ́j aꞌɨ́ɨme
ɨ́ mej ajcaꞌihuáꞌɨmua huataújtzeꞌire ineetzi.
Aꞌájna xɨcáaraꞌan mej jetzen aꞌij tiráataahuacaꞌa
mej mi nejaꞌupuáꞌajteꞌen aꞌájna aꞌu tɨ caí éꞌetiꞌitɨjcaꞌa.
Aꞌuu mú miyen aꞌij tiráataahuacaꞌa mej mi naamuáꞌitɨn,
majta miyen meꞌuun éꞌetee
aꞌachú cumu huaꞌapuate nineꞌiraꞌa
mej tíꞌiseij netɨ́j nenaꞌa rɨjcaa.
10 Aꞌɨ́j nu jɨ́n huaꞌutájaaxɨejviꞌiriꞌi neꞌɨ́mej
ɨ́ teɨtejraꞌa.
Neajta niyen tiuꞌutáneixaa yee jaꞌanáj tɨ naꞌa
aꞌɨ́ɨ mú aꞌij puaꞌa tíꞌimuaꞌatze ɨ́ ru tzajtaꞌa.
Majta, camu aꞌatzu ramuaꞌaree aꞌij nej tíꞌijxeꞌeveꞌe.
11 Aꞌɨ́j nu jɨ́n, neniúꞌucaraꞌa
nu jɨ́n niyen teꞌatánratziiriꞌi
mej caí jaꞌanáj meꞌuun aꞌuteáruti
aꞌu mej eꞌehuaújseꞌupeꞌen ineetzi jamuan.
Ayee pu xaa tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Dios.
12 Rɨ́ꞌɨ xuꞌu, neꞌihuaamuaꞌa, tɨ ij caí ayén huataseíjreꞌen múꞌejmi jemi seɨ́j tɨ aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ ɨ́ ru tzajtaꞌa, tɨ ajta caí téꞌatzaahuateꞌe. Caxu raatáꞌacareꞌen seɨ́j tɨ ayén ꞌeen tɨ aꞌɨ́ɨn ayén áꞌujcaꞌane tɨ mé rúurɨeni aꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ iꞌirúuri. 13 Seajta múꞌeen, setáꞌaj caꞌaníjraꞌa huataúraꞌan seɨj seajta seɨj tɨ́j naꞌa nain xɨcáaraꞌan tzajtaꞌa sej seuj ruuri tɨ ij caí seɨ́j múꞌeen ayén raꞌantánaamuan ɨ́ ru tzajtaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén ráacuanamua aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen.
14 Jee xaa neꞌu, ayée pu ruxeꞌeveꞌe sej siyen huárɨni, aꞌiné ayée pu tiꞌitɨ́j tíꞌitacɨꞌɨti jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ puaꞌa tiyen teuj teꞌutáviicuaꞌi tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe ɨ́ tej jɨ́n tátemuaꞌaveꞌe teꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej rachúꞌeveꞌe tetɨ́ꞌɨj titeꞌutéjhuii.
15 Ayee pu xaa aꞌij tɨ téꞌuyuꞌusiꞌihuacaꞌa ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨjɨ́n:
Tɨ́ puaꞌa íjii seráanamua tɨ ayén tejáꞌamuaꞌixaateꞌe
ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.
Caxu siyen cheꞌatá senaꞌa raꞌantánaamuan
ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa matɨ́j aꞌɨ́ɨme
ɨ́ mej ajcaꞌihuáꞌɨmua huataújtzeꞌire ineetzi jemi.
16 Majta aꞌɨ́ɨme, ɨ́ mej ráanamuajriꞌi, majta raꞌutéxɨeehuariꞌiriꞌi, aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ Moisés teecan huaꞌiráaviꞌitɨ aꞌujna u Egipto. 17 Ajta aꞌɨ́ɨme, ɨ́ tɨ Dios ayén áꞌatee huaꞌapuate nineꞌiraꞌa tɨ huáꞌajaaxɨejviꞌi aꞌɨ́mej, aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej auteájturaa ɨ́ Dios jemi, majta áꞌupuaꞌarecaꞌa meꞌújna jáꞌahuaꞌa aꞌu tɨ caí éꞌetiꞌitɨjcaꞌa. 18 Aꞌɨ́ɨ mú majta meꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ tɨ huáꞌa jɨ́meꞌen Dios ayén teꞌataújratziiriꞌi mej nuꞌu caí jaꞌanáj meꞌuun aꞌuteáruti aꞌu mej eꞌehuaújseꞌupeꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej caí raꞌaráꞌastijre.
19 Jee xaa neꞌu, ayée pu tiꞌayajna tɨ ayén titáꞌamitɨejteꞌe tɨ caí ayén huaꞌucɨ́ꞌɨ mej meꞌuun aꞌuteárute aꞌu mej eꞌehuaújseꞌupeꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej caí téꞌantzaahua.