8
Jesús pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee u ta japua
Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tej jɨ́meꞌen tiꞌixa, ayée pu huataújmuaꞌa. Puꞌuri seɨ́j ayén veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ Dios jemi tɨ ayén ta japua niuuca. Aꞌɨ́ɨ pu ari aꞌuun aꞌujyeíjxɨ rurɨꞌɨríintaꞌa aꞌu tɨ eꞌecájca aꞌɨ́jna tɨ huápɨꞌɨ naa seijreꞌe aꞌujna júteꞌe. Aꞌuu pu tíꞌivaɨreꞌe u teyujtaꞌa, aꞌɨ́jna jetze ɨ́ ɨnaamua tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n aꞌutéjvee aꞌu tɨ Dios éꞌeseijreꞌe. Capu tevi ráꞌajtaahuacaꞌa sino tavástaraꞌa puꞌu.
Ayee pu tíꞌijcɨꞌɨcɨpua jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ Dios jemi tɨ aꞌɨ́ɨn raateájtuaani ɨ́ meesa japua aꞌɨ́jna tɨ tiuꞌutapuaíjveꞌen, ajta ɨ́ tiꞌitén mej huaꞌutámuaɨꞌɨvejtacaꞌa. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Jesús ajta tiꞌitɨ́j huatámuaɨꞌɨvejta.
Tɨ́ puaꞌa aꞌɨ́ɨn ayén huatéveecacheꞌen íiyen chaanaca japua, capu aꞌatzu rɨꞌɨríistancheꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ayén veꞌecán jɨ́n tiuꞌutévaɨreꞌen ɨ́ Dios jemi, aꞌiné maúcheꞌe mú seica miyen seijreꞌe ɨ́ mej miyen meꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌimuaɨꞌɨvejtaca ɨ́ mej jɨ́n tiuꞌutapuaíjve ɨ́ Dios jemi, aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌɨ́jna jetze ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Majta aꞌɨ́ɨme, ayée mú tíꞌivaɨreꞌe aꞌɨ́jna tɨ ayén seijreꞌe tɨ́j cɨéenimeꞌaraꞌan aꞌɨ́jna tɨ júteꞌe éꞌeseijreꞌe.
Majta, matɨ́ꞌɨj miyen araúrasten ɨ́ huaꞌayeꞌira, ayée mú tíꞌiraꞌɨjchue aꞌij tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n seijreꞌe ɨ́ júteꞌe ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tɨ́ꞌɨj Moisés teecan ayén aꞌutecheníicheꞌen tɨ ráꞌajtaahua aꞌɨ́jna ɨ́ ɨnaamua tɨ Dios ayén tiraatáꞌitɨiiriꞌi, ayée pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n: “Patáꞌaj hui piyen nain jɨ́n huárɨni aꞌij nej timuaataseíjrate patɨ́ꞌɨj peꞌuun aꞌutéveecaꞌa ɨ́ jɨrí japua.”
Cɨríistuꞌu pu nuꞌu raateájtuaa itejmi jemi ɨ́ niuucari tɨ jaítzeꞌe rɨ́ꞌen caí ɨ́ tɨ míꞌimeꞌecan
Mɨ́ ajta íjii, Cɨríistuꞌu puꞌuri ayén raꞌancuréꞌa tɨ ayén aꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutévaɨreꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jaítzeꞌe rɨ́ꞌen ɨ́ Dios jemi caí aꞌɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe íiyen chaanaca japua. Ayee pu cheꞌatá naꞌa jaítzeꞌe rɨ́ꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ jɨ́n ta japua huaniú. Ayee pu ꞌeen jɨ́n jaítzeꞌe rɨ́ꞌen aꞌiné jaítzeꞌe pu rɨ́ꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ Dios ayén raatáꞌa, tɨ ajta jaítzeꞌe rɨ́ꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi tɨ tíꞌitacɨꞌɨti.
Ajta aꞌɨ́ɨn niuucarijraꞌa ɨ́ tɨ jɨ́n amuacaí Dios teꞌataújratziiriꞌi, tɨ puaꞌa ayén caí tiꞌitɨ́j jɨ́n teꞌutéturaancheꞌe, capu aꞌatzu huataujcɨꞌɨpuáacheꞌe tɨ seɨ́j ayén huáteuni ɨ́ tɨ jɨ́n Dios ayén teꞌateújratziira. Mɨ́ ajta Dios, ayée pu huáꞌa jetze teꞌujpuáꞌajte mej caí aꞌatzu araúraste meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ amuacaí raateájtuaa huáꞌa jemi. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
Ayee pu tiꞌixa ɨ́ tavástaraꞌa yee meꞌecui xaa, neꞌu.
Puꞌuri aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tejaꞌuréꞌenejsin
nej jetzen jéjcuacan jɨ́n niuucari tihuaꞌutáꞌasin
ɨ́ nej jɨ́n teꞌatánratziira neꞌɨ́mej jemi
ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan,
neajta huáꞌa jemi ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Judá.
Canu niyen cheꞌatá nenaꞌa éeniꞌicɨꞌen
ɨ́ niuucari huaꞌutáꞌasin netɨ́j tihuaꞌutáꞌa
aꞌɨ́mej ɨ́ huáꞌavaujsimuaꞌacɨꞌɨ,
aꞌájna xɨcáaraꞌan nej jetzen huaꞌutévaɨ,
neajta huaꞌiráaviꞌitɨ aꞌujna u Egipto,
aꞌiné camu áꞌatee mej miyen huárɨni
aꞌij nej neꞌɨ́jna jɨ́n tihuauꞌíjca neꞌɨ́jna jetze
ɨ́ niuucari nej raateájtuaa aꞌɨ́mej jemi.
Mɨ́ ajta, capu chéꞌe nej jetze ruxeꞌeveꞌecaꞌa
nej rɨ́ꞌɨ tihuáꞌuchaꞌɨn.
10 Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niuucari tɨ jéjcua
ɨ́ nej jɨ́n teꞌatánratziira aꞌɨ́mej jemi
ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan.
Ayee pu ajta tiꞌixa ɨ́ tavástaraꞌa tɨjɨ́n:
Tɨ́ꞌɨj teꞌentipuáꞌare aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze,
ayée nu caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌasin
mej mi raꞌutámuaꞌaree ɨ́ ru tzajtaꞌa
ɨ́ niuucari ɨ́ nej jɨ́n tíꞌaijta.
Ayee nu raateátuaasin ɨ́ neniuuca huáꞌaxɨejniuꞌuca jetze,
seɨ́j neajta seɨ́j, temuaꞌa naa.
Neajta nu inee huáꞌa Dios puꞌéeneꞌe naꞌame.
Majta aꞌɨ́ɨme, aꞌɨ́ɨ mú neteɨ́testemuaꞌa muáꞌajuꞌu.
11 Majta aꞌɨ́ɨme, camu chéꞌe miyen tíhuaꞌutáꞌitɨiira
ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte yee setáꞌaj ráamuaꞌati ɨ́ tavástaraꞌa.
Camu xaa neꞌu, aꞌiné naímiꞌi
mú miyen nemuaꞌatée muáꞌajuꞌu,
matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ teɨte,
aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej cɨliéeneꞌe jɨ́n títetateí,
majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej veꞌecán jɨ́n títetateí.
12 Neajta inee, nee nu niyen tíhuaꞌutáꞌuuniꞌira
ɨ́ mej jɨ́n aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa ineetzi jemi.
Neajta, canu chéꞌe jaꞌanáj niyen raꞌutámuaꞌareeriꞌi
ɨ́ mej jɨ́n neetzi jemi auteájturaa.
13 Ayee puꞌu naꞌa, aꞌiné tavástaraꞌa pu ayén jɨ́meꞌen tiꞌixa yee “jéjcuacan nu jɨ́n niuucari huateátuaasin”, ayée pu ꞌeen jɨ́n ajta ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ ari míꞌimeꞌecan aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ amuacaí huáꞌa jemi raateájtuaa. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ ari míꞌimeꞌecánta jáꞌaraa, ajta caí chéꞌe tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe, puꞌuri tɨ́n antipuáꞌari nain jɨmeꞌe.