10
Capu rɨꞌɨrí tɨ aꞌɨ́ɨn niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta ayén huaꞌunaíjmireꞌen ɨ́ teɨte
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, ayée puꞌu naꞌa ꞌeen tɨ́j cɨéenimeꞌaraꞌan tɨ́j naꞌa tɨ íꞌixɨꞌepɨꞌɨn tɨ ayén tejaꞌuréꞌenejsin. Capu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n seijreꞌe ɨ́ Dios jemi. Ajta, aꞌiné ayée pu ruxeꞌeveꞌe mej miyen cheꞌatá menaꞌa tiuꞌutámuaɨꞌɨvejta tɨ́j naꞌa seɨ́j nineꞌiraꞌa jɨmeꞌe, aꞌɨ́j pu jɨ́n capu aꞌatzu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ aꞌɨ́ɨn niuucari ayén huaꞌunaíjmireꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej jemin ajteáxɨɨri ɨ́ Dios jemi.
Naꞌari caí, tɨ puaꞌa pɨ́ naꞌa, ¿ni qui mecaí raatapuáꞌajtancheꞌe mej miyen tiuꞌutámuaɨꞌɨvejta? Jee xaa neꞌu, aꞌiné tɨ puaꞌa miyen tihuaꞌutáꞌuuniꞌiracheꞌen ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, camu chéꞌe miyen raꞌutámuaꞌaréerejcheꞌe mej tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan.
Mɨ́ ajta, ayée mú meꞌɨ́jna jɨ́n raꞌutámuaꞌaree tɨ́j naꞌa seɨ́j nineꞌiraꞌa ɨ́ mej jɨ́n Dios jemi auteájturaa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen tíꞌimuaɨꞌɨvejtaca. Ayee puꞌu naꞌa, aꞌiné capu rɨꞌɨrí tɨ ayén aꞌɨ́jna jɨ́n tihuaꞌutáꞌuuniꞌi ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ huaꞌaxuureꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ tuuruꞌuse, majta aꞌɨ́mej ɨ́ caurasi. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu yen huataseíjre íiyen chaanaca japua, ayée pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
Capej piyen raataxɨ́ꞌeve nej tiꞌitɨ́j tiuꞌutámuaɨꞌɨvejta
naꞌari nej tiꞌitɨ́j tiuꞌutátuiireꞌen múꞌeetzi jemi,
sino ayée pej rɨ́ꞌɨ náaruu ɨ́ nej ratéhuaꞌiraꞌa.
Capu aꞌatzu muaꞌaránajchecaꞌa
mej miyen tiuꞌutámuaɨꞌɨvejta múꞌeetzi jemi
ɨ́ mej huaꞌuteátaij naꞌari
ɨ́ mej miyen tiuꞌutátuiriꞌi múꞌeetzi jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe
ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa múꞌeetzi jemi.
Netɨ́ꞌɨj ni niyen tiuꞌutáneixaa yee:
“Meꞌecui xaa, ayée nu ꞌeen jɨ́n mú aꞌuvéꞌemej
nej ni niyen teꞌaráꞌasten aꞌij pej tíꞌijxeꞌeveꞌe,
múꞌee, mɨ pej Dios púꞌeen, aꞌij tɨ neetzi jɨmeꞌe
téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨ jíriꞌi.”
Amuacaí pu ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa yee tɨ Dios caí raꞌaránajchecaꞌa mej miyen tiuꞌutámuaɨꞌɨvejta naꞌari mej tiꞌitɨ́j tiuꞌutátuiireꞌen ɨ́ jemin. Ajta yee tɨ caí raataxɨ́ꞌeve mej miyen tiuꞌutámuaɨꞌɨvejtacaꞌa ɨ́ mej huaꞌuteátaij nusu mej meꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutámuaɨꞌɨvejtacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Naímiꞌi tɨ́j naꞌa mej miyen tíꞌimuaɨꞌɨvejta, ayée pu tíhuaꞌutaꞌaíj mej miyen huárɨni aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta.
Ajta áꞌiyen ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n: “Meꞌecui xaa, ayée nu ꞌeen jɨ́n mú aꞌuvéꞌemej nej ni niyen teꞌaráꞌasten aꞌij pej tíꞌijxeꞌeveꞌe múꞌee, mɨ pej Dios púꞌeen.” Ayee pu huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna tɨ raataxájtacaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn ari raꞌuréꞌuu aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ amuacaí huatétuiihuacaꞌa tɨ ij raateájtuaani ɨ́ tuꞌuvéꞌeteajtɨ. 10 Ajta, aꞌiné ayén ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n mú aꞌuvéꞌemej, aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén tuꞌiráaviꞌitɨ tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén huataújmuaɨꞌɨvejtacaꞌa ɨ́ rutevij jɨmeꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen.
Cɨríistuꞌu pu ayén tihuaꞌutáꞌuuniꞌi ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi
11 Ajta jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ Dios jemi, ayée pu nain tújcaꞌari tzajtaꞌa tíꞌivaɨreꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n tiraꞌíjca. Jaꞌanáj tɨ naꞌa ayén cheꞌatá naꞌa tíꞌimuaɨꞌɨvejtaca, aꞌɨ́jna tɨ caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe tɨ ij tihuaꞌutáꞌuuniꞌi ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi.
12 Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu, tɨ́ꞌɨj ayén seɨ́j naꞌa tiuꞌutámuaɨꞌɨvejtacaꞌa tɨ ij ayén tihuaꞌutáꞌuuniꞌi tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, aꞌɨ́ɨ pu aꞌuun aꞌujyeíjxɨ rɨꞌɨríintaꞌa ɨ́ Dios. 13-14 Aj puꞌi aꞌutéjche tɨ raachúꞌeveꞌen asta naꞌa caí temuaꞌa naa tihuaꞌutémuaꞌitɨn naíjmiꞌica ɨ́ mej rájchaꞌɨɨreꞌe, aꞌiné seɨ́j pu jɨ́n ɨ́ muaɨꞌɨvéjri, ayén huaꞌunaíjmire tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ huaꞌiráaviꞌitɨ. 15 Ajta aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ayée pu cheꞌatá naꞌa tiꞌixa itejmi jemi. Amuacaí pu ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
16 Ayee pu tiꞌixa ɨ́ tavástaraꞌa tɨ jɨ́meꞌen yee:
Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niuucari
ɨ́ nej jɨ́n teꞌatánratziiriꞌi huáꞌa jemi
tɨ́ꞌɨj teꞌentipuáꞌare aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze.
Nee nu niyen huaꞌutáꞌasin mej mi miyen raꞌutámuaꞌaree ɨ́ ru tzajtaꞌa
ɨ́ niuucari ɨ́ nej jɨ́n tíꞌaijta.
Neajta nu niyen raateátuaasin neꞌɨ́jna ɨ́ niuucari
ɨ́ huáꞌamuaꞌatziiraꞌa jetze.
17 Ajta ayén tiꞌixa tɨjɨ́n:
Canu chéꞌe raꞌutámuaꞌareeriꞌi
ɨ́ mej jɨ́n neetzi jemi auteájturaa
naꞌari ɨ́ mej jɨ́n aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa.
18 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, camu chéꞌe miyen tíꞌimuaɨꞌɨvejtaca meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, aꞌiné Dios pu ari tihuaꞌutáꞌuuniꞌiriꞌi.
Mej nuꞌu teꞌutáviicuaꞌi
19 Ajta íjii, neꞌihuaamuaꞌa, ayée pu tiꞌitáꞌaca tej ti taxɨéehua teꞌuun aꞌuteárute teyujtaꞌa aꞌu tɨ Dios eꞌirájca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Jesús raꞌiráaxɨre ɨ́ ruxuureꞌe ta jetze meꞌecan.
20 Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén jéjcuacan jɨ́n taatájuyete ɨ́ tej japuan huajúꞌun tej ti teajta jáꞌitaꞌa aꞌuteárute aꞌu tɨ eꞌecáaviɨj aꞌɨ́jna ɨ́ cɨ́ɨxuri tej ti teꞌuun tzajtaꞌan ruurican jɨ́n huateáturan teꞌɨ́jna jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rujɨ́meꞌen huataújmuaɨꞌɨvejtacaꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ cɨ́ɨxuri, yee pu huataújmuaꞌa ɨ́ téviraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. 21 Ajta, íjii pu ayén veꞌecán jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ jemin ta jetze meꞌecan ɨ́ tej teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios.
22 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tichéꞌe tiyen vejliꞌi ajteáxɨɨre ɨ́ jemin tetɨ́j teɨte ɨ́ tej tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n urarɨ́ꞌen seijreꞌe ɨ́ ta tzajtaꞌa. Tichéꞌe taxɨéehua jemin ajteáxɨɨre teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej tiyen ráꞌatzaahuateꞌe tɨ ayén tiꞌayajna tɨ aꞌɨ́ɨn Dios rɨ́ꞌɨ titaatáꞌasin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu ari taatéꞌɨiraxɨ ɨ́ taxɨejniuꞌuca jetze tej ti caí chéꞌe raꞌutámuaꞌaree ɨ́ tamuaꞌatzíiraꞌa jetze aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Nain pu jɨ́n icu, taatéꞌɨiraxɨ ɨ́ ta jetze.
23 Tichéꞌe tiyen teꞌɨ́jna jɨ́n teꞌutáviicuaꞌi tej teuj tiyen téꞌatzaahuateꞌe aꞌij tej teri tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ teɨte aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej rachúꞌeveꞌe. Chéꞌe caí tiꞌitɨ́j ayén caꞌaníjraꞌa tatáꞌacareꞌen tej ti caí chéꞌe téꞌatzaahuateꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu caí jaꞌanáj tiꞌitɨ́j jɨ́n atéꞌɨtzeaara tɨ runiuuca jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi itejmi jemi. 24 Tichéꞌe tiyen huárɨni tej ti caꞌaníjraꞌa huatátaꞌan seɨj teajta seɨj tej ti huátaxeꞌeveꞌen, teajta tiyen huárɨni tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn jɨmeꞌe.
25 Tichéꞌe caí raxɨéehuata tej tiyen caí chéꞌe eꞌetítaseꞌɨrihuaꞌan aꞌij mej tíꞌijrɨꞌɨre ɨ́ seica, sino tichéꞌe jaítzeꞌe caꞌaníjraꞌa huatátaꞌan tej ti tiyen rɨ́ꞌɨ tiꞌihuátaxeꞌeveꞌen tetɨ́j taꞌihuaamuaꞌa teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén titáꞌamitɨejteꞌe tɨ aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze ari tejaꞌuréꞌenejsin.
Mej nuꞌu caí chéꞌe aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ
26-27 Mɨ́ ajta, tɨ puaꞌa tiyen taxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n teuj tiyen aꞌij puaꞌa tiꞌitítachaꞌɨɨ tetɨ́ꞌɨj teri ráamuaꞌareeriꞌi aꞌij tɨ tiráꞌaxa aꞌɨ́jna jetze ɨ́ yuꞌuxari tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n téꞌaxa, capu chéꞌe tíꞌitacɨꞌɨti seɨ́j ɨ́ muaɨꞌɨvéjri ɨ́ tɨ jɨ́n Dios titaatáꞌuuniꞌi, sino aꞌɨ́ɨ puꞌu xaa ayén tíꞌitacɨꞌɨti aꞌɨ́jna tɨ tziɨ́ɨniꞌireꞌe, tɨ aꞌɨ́ɨn Dios puaíjtzi jɨ́n taatáꞌasin. Huápɨꞌɨ pu puaíjtzi jɨ́n huaꞌutáꞌasin aꞌɨ́mej ɨ́ mej rájchaꞌɨɨreꞌe. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n huáꞌaruuren tɨ́j taij tɨ nain jɨ́n tíꞌitaꞌiraca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huápɨꞌɨ niuꞌucamɨꞌɨ.
28 Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ raꞌutéyuꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés teecan, tɨ puaꞌa huaꞌapua, naꞌari huaíca metiꞌiseíiracaꞌa tɨ jaꞌatɨ́ ayén tiꞌitɨ́j jɨ́n auteájturaa aꞌɨ́jna jemi ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, tɨ puaꞌa miyen raataxáj yee aꞌɨ́ɨ pu tiꞌitɨ́j jɨ́n auteájturaa, camu chéꞌe ráꞌancuꞌuvajxɨꞌɨsin, sino méjjeꞌicatan. 29 Ajta jaítzeꞌe pu aꞌij puaꞌa tíꞌiracɨꞌɨti aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ puaꞌa mé rúurɨeni aꞌɨ́jna tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios. Jéihua pu huápɨꞌɨ jaítzeꞌe puaíjtzi jɨ́n tiraatáꞌasin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ ayén raatéxɨeehuatacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ xúureꞌe tɨ jɨ́n raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios teꞌataújratziiriꞌi, tɨ ajta jɨ́n Dios ruꞌiráaviꞌitɨ. Aꞌɨ́j pu ajta jɨ́n raataniúꞌucaste aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.
30 Ayee pu téꞌeme, aꞌiné tuꞌuri ramuaꞌate aꞌɨ́jna tɨ ayén raataxájtacaꞌa tɨjɨ́n: “Ayee pu tíꞌinecɨꞌɨcɨpua ineetzi nej ni puaíjtzi raatáꞌan neꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ.” Ajta ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n: “Tavastaraꞌa pu huáꞌaxɨjteꞌen ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa.”
31 Jee xaa neꞌu, jeíhua pu huápɨꞌɨ tziɨ́ɨniꞌireꞌe tɨ Dios tɨ iꞌirúuri ayén raꞌuxɨ́jteꞌen seɨ́j tɨ aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ ɨ́ jemin.
Ruxeꞌeveꞌe mej nuꞌu teꞌutáviicuaꞌi
32 Setáꞌaj raꞌutámuaꞌaree aꞌij tɨ éeniꞌicɨꞌe seijreꞌecaꞌa aꞌájnáꞌɨmua, setɨ́ꞌɨj amuacaí raꞌancuréꞌa seꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa. Aj xu si teꞌutáviicuaꞌiriꞌi seꞌɨ́jna ɨ́ sej jɨ́n huáviicuaꞌire. Jéihua xu rajpuaíjtzicaꞌa. 33 Aꞌajnáꞌɨmua neꞌu mú miyen amáꞌuxɨeehuariꞌiriꞌi, metiꞌiseíiracaꞌa ɨ́ teɨte. Majta, aꞌij mú puaꞌa amuáaruu. Aꞌajnáꞌɨmua neꞌu, múꞌeen xu seajta caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ seica, ɨ́ mej miyen cheꞌatá menaꞌa rajpuaíjtzicaꞌa, aꞌiné naímiꞌi xu ruꞌihuaamuaꞌa púꞌeen.
34 Múꞌeen xu huáꞌancuꞌuvajxɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej aiteánamiꞌihuacaꞌa. Seajta siyen seꞌɨ́jna jɨ́n huataújtemuaꞌave temuaꞌa naa matɨ́ꞌɨj miyen tejamuáꞌariꞌiriꞌi ɨ́ sej tíꞌijchaꞌɨɨcaꞌa. Ayee xu ꞌeen jɨ́n siyen huataújtemuaꞌave, aꞌiné xuꞌuri ramuaꞌareerecaꞌa rujɨ́ɨmuaꞌa sej siyen tíꞌijchaꞌɨɨ ɨ́ Dios jemi seꞌɨ́jna tɨ tejáꞌamuaꞌa tɨ jaítzeꞌe rɨ́ꞌen, tɨ ajta ayén seíireꞌe aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
35 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, caxu yáꞌujɨpuan ɨ́ sej aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n rachúꞌeveꞌe, aꞌiné jeíhua pu huápɨꞌɨ tejáꞌamuacɨꞌɨti aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej siyen teꞌutáviicuaꞌiriꞌi. 36 Jee xaa neꞌu, ayée pu ruxeꞌeveꞌe sej siyen teꞌutáviicuaꞌi, sej si seajta siyen huárɨni aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌijxeꞌeveꞌe tɨ i ayén tejamuáacɨꞌɨti aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n Dios teꞌataújratziiriꞌi múꞌejmi jemi.
37 Ayee puꞌu naꞌa, aꞌiné capu aꞌatzu áꞌateeri aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n:
Aꞌɨ́jna tɨ yé uvéꞌenejsin,
aꞌɨ́ɨ pu xaa huataseíjreꞌesin.
Capu chéꞌe áꞌateeri.
38 Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateájturaa ineetzi jemi,
aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨ́n ruuri aꞌame
aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ téꞌatzaahuateꞌe.
Mɨ́ ajta, tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn caújxɨeehuata,
capu aꞌatzu naꞌaranáache aꞌame yú ne tzajtaꞌa.
39 Mɨ́ teajta iteen, catu huáꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ mej miyen caújxɨeehuataca, aꞌɨ́ɨme ɨ́ tɨ Dios huaꞌantipuáꞌajteꞌesin. Catu xaa neꞌu, sino teen tu huáꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe, aꞌɨ́ɨme ɨ́ tɨ Dios huaꞌirátuaasin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.