Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ San Judás
1
Judás pu tihuáꞌayuꞌuseꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ Dios huaꞌutajé
Inee, i nej iꞌi Judás, nee nu seɨj pɨ́rɨcɨ tɨ tíꞌivaɨreꞌe aꞌɨ́jna jemi ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen. Nee nu neajta juutzeájraꞌan púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ Jacobo. Ayee nu tejáꞌamuayuꞌuseꞌe múꞌeen mɨ tɨ amuaatajé ɨ́ Dios, aꞌɨ́jna ɨ́ tej teajta rájyaꞌupua. Aꞌɨ́ɨ pu ajta áꞌamuachaꞌɨɨ aꞌame tɨ ij ayén tejamuáacɨꞌɨti sej siyen seíireꞌe xáꞌajuꞌun jemin ɨ́ Cɨríistuꞌu. Chéꞌe ayén tejamuáacɨꞌɨti tɨ Dios, ayén amuáꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn temuaꞌa naa, tɨ ꞌij ajta nain jɨ́n amuaꞌanpuáꞌajteꞌen sej si siyen huápɨꞌɨ huaújxeꞌeveꞌen seɨ́j seajta seɨj.
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej huaꞌitzi jɨ́n tihuáꞌitɨii
(2 Pedro 2:1-17)
Ayee puꞌu, neꞌihuaamuaꞌa mɨ nej jáꞌamuaxeꞌeveꞌe, ayée nu tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa nej niyen neꞌɨ́jna jɨ́n tejámuaataꞌítiꞌi neꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios tuꞌirátuaasin tetɨ́j tenaꞌa puaꞌamé tej tiyen ráꞌastijreꞌe. Mɨ ajta, caꞌaníjraꞌa pu naatáꞌaca nej ni niyen caꞌanéeri jɨ́n tejámuaatayúꞌuseꞌen nej ni niyen tejamuaatáhuavii sej siyen tiuꞌutatéseꞌen sej si seuj raꞌaráꞌastijreꞌen seꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ seɨ́j naꞌa raateájtuaa huáꞌa jemi ɨ́ tɨ Dios huateúraꞌate.
Seica mú avíitzi jɨ́n ajteújnaxcacaꞌa múꞌejmi jemi. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej caí ráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios. Majta seɨcɨé pu ayén tihuáꞌamitɨejteꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́n ráamuaꞌareeriꞌi tɨ huáapuaꞌa pu rɨ́ꞌɨ titaatáꞌa aꞌɨ́jna tɨ tíꞌitaꞌaijteꞌe, aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen. Ayee pu tihuáꞌamitɨejteꞌe tɨ nuꞌu aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa ayén rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌa mej mi miyen chéꞌe manaꞌa aꞌij puaꞌa titeetiújchaꞌɨɨca aꞌij tɨ tihuáꞌamitɨejteꞌe. Ayee mú meꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́n, aꞌɨ́ɨ mú majta mé rúujɨpua ɨ́ tavástaraꞌa. Ajta ayén tihuáꞌacɨꞌɨti aꞌij tɨ ajmíꞌi téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíitzi muáꞌajuꞌun.
Jɨ́meꞌen ɨ́ tɨ Dios ajmíꞌi huaꞌuxɨ́jte
Ayee nu raxɨ́ꞌeveꞌe nej niyen amuaatáꞌan sej raꞌutámuaꞌaree tɨ aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa xaa huaꞌirájtuaa aꞌujna u Egipto aꞌɨ́mej ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa. Aj puꞌi áꞌiyen aꞌɨ́ɨn ayén huaꞌupuáꞌajte aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí raꞌaráꞌastijre.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe, ɨ́ mej majta caí araúraste meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n Dios huaꞌantíhuau, sino maraatéxɨeehuatacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n títetéꞌuꞌupuꞌucaꞌa u ta japua aꞌu mej aꞌutéꞌecaꞌa mej mi puaꞌamecɨé tiꞌitɨ jɨ́n teꞌenteárute tɨ jaítzeꞌe jɨ́n seijreꞌe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, Dios ayén huaꞌiteáana aꞌu tɨ aꞌutɨ́caꞌa. Aꞌuu mú aiteánamiꞌihua muáꞌajuꞌun tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, tɨ i aꞌɨ́ɨn Dios ayén puaíjtzi huaꞌutáꞌan aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌan tɨ́ꞌɨj huáꞌaxɨjteꞌen naíjmiꞌica matɨ́j manaꞌa puaꞌamé seijreꞌe.
Ayee pu cheꞌatá naꞌa Dios huaꞌuxɨ́jte aꞌɨ́mej ɨ́ mej Sodoma éꞌechejcaꞌa, majta ɨ́ seica ɨ́ mej Gomorra éꞌemeꞌecantacaꞌa, majta seica ɨ́ mej aꞌɨmuá antachéejmeꞌecaa. Ayee mú huataúraꞌa aꞌɨ́ɨme mej mi huaújxanaꞌacɨraꞌaten, mej mi majta seɨcɨé tiꞌihuaújxanaꞌacɨraꞌaten aꞌij tɨ caí tiraavíjteꞌe, teáataꞌa jamuan ɨ́ ruxɨ́ꞌej teáataꞌa. Ayee mú tiuꞌutaseíjritiꞌihuacaꞌa mej meꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ mej miyen tirajpuaíjtzi muáꞌajuꞌun meꞌɨ́jna jetze ɨ́ taij tɨ caí jaꞌanáj áꞌamɨꞌɨni.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej avíitzi jɨ́n ajteújnaxcacaꞌa múꞌejmi jemi, ayée mú cheꞌatá manaꞌa meꞌɨ́jna jetze tíꞌimuaꞌatze yee mej ruxɨéehua ruxánaꞌacɨraꞌaten. Aꞌɨ́j mú jɨ́n aꞌij puaꞌa raruure ɨ́ rutevij. Majta miyen mé rúujɨpua jaꞌatɨ tɨ naꞌa tɨ tiꞌitɨ jɨ́n antiújmuaꞌaree. Aꞌɨ́ɨ mú majta aꞌij puaꞌa tihuáꞌaxa aꞌɨ́mej ɨ́ mej ta japua éꞌeseijreꞌe, ɨ́ mej majta rɨ́ꞌɨ huápɨꞌɨ naa seijreꞌe.
Mɨ ajta aꞌɨ́ɨn Miguel tɨ jeíhua tiꞌitɨ jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ ta japua, capu ayén huataúraꞌa tɨ ayén caꞌanín jɨ́n raꞌuxɨ́jteꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu matɨ́ꞌɨj tíꞌiteseꞌecaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij mej ráaruuren ɨ́ téviraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. Capu xaa ayén caꞌanín jɨ́n raꞌuxɨ́jte sino ayée pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n: “Chéꞌe aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa muaꞌajteáꞌaxɨꞌɨn.”
10 Mɨ majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca, ayée mú chéꞌe manaꞌa aꞌij puaꞌa tíꞌixaxaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tiꞌitɨ tɨ aꞌij mej caí yaúꞌitɨe. Ajta ayée mú meꞌɨ́jna jɨ́n rujɨ́ɨmuaꞌa aújpuaꞌajteꞌen meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej rujɨ́ɨmuaꞌa aꞌij tirájteuve, ajta aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa tihuáꞌamitɨejteꞌe. Ayee mú ꞌeen matɨ́j ɨ́ tiꞌitɨ mej caí raayɨ́ꞌɨtɨ mej tiúꞌumuaꞌati. Aꞌɨ́j mú jɨ́n rujɨ́ɨmuaꞌa aújpuaꞌajteꞌen.
11 Cuiꞌi xaa, Dios pu puaíjtzi huaꞌutáꞌasin aꞌɨ́mej. Ayee mú cheꞌatá manaꞌa aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ tɨ́j ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Caín. Huáapuaꞌa mú miyen huataúraꞌa mej mi miyen jeíhua huápɨꞌɨ raamuáꞌitɨn ɨ́ puaíjtzi. Ayee mú cheꞌatá manaꞌa tɨ́j huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Balaam teecan tɨ jeíhua huápɨꞌɨ autéꞌɨtze ɨ́ Dios jemi. Ayee mú cheꞌatá menaꞌa ehuaújpuaꞌarixɨꞌɨn tɨ́j ajta áꞌupuaꞌarecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Coré tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn caꞌanín jɨ́n raatéxɨeehuatacaꞌa aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n antiújmuaꞌareerecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés teecan.
12 Setɨ́j senaꞌa eꞌetiújseɨreꞌen sej si naímiꞌi tiúꞌucuaꞌani seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej huaújxeꞌeveꞌen, aꞌɨ́ɨme mú aꞌij puaꞌa rɨ́ɨj muáꞌayeꞌi. Ayee muꞌu, camu aꞌij menaꞌa tíꞌicuaꞌa múꞌejmi jamuan, majta miyen tíꞌiseijreꞌe múꞌejmi jemi tɨ́j cɨ́ɨxuri tɨ tiꞌicámeijriꞌi. Aꞌɨ́ɨ mú rujɨ́ɨmuaꞌa menaꞌa tiúꞌujmiꞌicuaca, majta, camu tihuáꞌamiꞌicuaca ɨ́ seica. Ayee mú ꞌeen tɨ́j jaitɨri mej caí jetze víjviꞌiyej sino eeca pu ráatɨsin. Ayee mú majta ꞌeen tɨ́j cɨyej tɨ caí taaca tɨ́ꞌɨj caí chéꞌe xɨ́jcataꞌa pɨ́tíꞌirɨjca, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ráꞌijcuta. Cu xɨee huaꞌapua pu huatéehua nain jɨmeꞌe.
13 Majta miyen ꞌeen tɨ́j ɨ́ jaj tɨ áꞌujruuréjvee caꞌanín jɨmeꞌe, tɨ ajta jetzen aamɨ́xcuaꞌiri ájninei. Ajta aꞌɨ́jna tɨ huáꞌa jetze airáninei aꞌɨ́mej ɨ́ teɨte, ayée pu huaꞌutatéviꞌirasteꞌen. Majta mú miyen ꞌeen tɨ́j xuꞌuraꞌave ɨ́ mej mauj áꞌujujhuaꞌan aꞌu tɨ aꞌutɨ́caꞌa. Ayee pu tihuáꞌacɨꞌɨti mej meꞌuun aꞌuteáturan aꞌu tɨ jeíhua huápɨꞌɨ aꞌutɨ́caꞌa.
14 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Enóc, aꞌɨ́jna tɨ aráhuaꞌapua jetze tiꞌite aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Adán jetzen airáane, aꞌɨ́ɨ pu ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́mej jɨmeꞌe tɨ́ꞌɨj ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan tɨjɨ́n: “Casiꞌi, xaaseíj, tavástaraꞌa pu yé veꞌecánejsin huáꞌa jamuan ɨ́ mej ravaɨreꞌe ɨ́ ta japua, aꞌɨ́ɨme tɨ ajta huateúraꞌate. 15 Aꞌɨ́ɨ pu huáꞌaxɨꞌepɨꞌɨntariꞌiran naíjmiꞌica, ajta aꞌɨ́j pu jɨ́n huáꞌaxɨjteꞌen naíjmiꞌica ɨ́ mej rájchaꞌɨɨreꞌecaꞌa ɨ́ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej aꞌij puaꞌa rɨjcaa tɨ caí ayén tiraavíjteꞌe ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌɨ́jna jɨ́n huáꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen jeíhua huápɨꞌɨ aꞌij puaꞌa tíꞌixajtacaꞌa ɨ́ Dios aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej auteájturaa ɨ́ jemin mej mi caí miyen huárɨni aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe ɨ́ jemin.” Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Enóc.
16 Aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨte, aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej tiꞌitɨ jɨ́n runiúusteꞌe, ɨ́ mej níniuꞌucacu. Ayee mú tiꞌitiújchaꞌɨɨ aꞌij tɨ tihuáꞌamitɨejteꞌe ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa. Caꞌanín mú jɨ́n tiꞌixáata muáꞌayeꞌi mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n áꞌujtzaahuateꞌe. Majta miyen rɨ́ꞌɨ tihuáꞌajee ɨ́ teɨte mej mi tiꞌitɨ jɨ́n huaꞌutémuaꞌitɨn.
Caꞌaníjraꞌa pu huaꞌatáꞌaca aꞌɨ́mej ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe
17 Mɨ seajta múꞌeen, mɨ nej jáꞌamuaxeꞌeveꞌe, setáꞌaj raꞌutámuaꞌaree aꞌij mej tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan aꞌɨ́ɨme ɨ́ tɨ huaꞌantíhuau ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen.
18 Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨ ayén tejaꞌuréꞌenejsin tɨjɨ́n: “Aꞌájna, tɨ́ꞌɨj ari nain teꞌentipuáꞌarijmeꞌen, aꞌɨ́ɨ mú huataseíjreꞌesin aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej titéꞌexɨeehuariꞌira muáꞌajuꞌun, ɨ́ mej miyen tiꞌitiújchaꞌɨɨ muáꞌajuꞌun aꞌij tɨ tihuáꞌamitɨejteꞌe ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa, tɨ́j naꞌa tɨ caí ayén tiraavíjteꞌe ɨ́ Dios jemi.” 19 Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej caꞌaníjraꞌa huaꞌatáꞌaca ɨ́ teɨte mej mi jáꞌitaꞌa aꞌutacɨꞌɨcaꞌan. Aꞌɨ́ɨ mú rujɨ́ɨmuaꞌa menaꞌa aꞌij tirájteu aꞌij mej rɨcɨ. Camu aꞌatzu jetzen araújcaꞌane ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.
20 Mɨ́ seajta múꞌeen, mɨ nej jáꞌamuaxeꞌeveꞌe, setáꞌaj caꞌaníjraꞌa tiuꞌutáꞌan seɨ́j seajta seɨj, sej si teꞌutáviicuaꞌi seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej raꞌaráꞌastijreꞌen seꞌɨ́jna tɨ Dios ayén huateúraꞌate. Setáꞌaj seajta araújcaꞌanen seꞌɨ́jna jetze ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, sej si siyen huatéjniuuni ɨ́ Dios jemi. 21 Setáꞌaj seuj raꞌutámuaꞌaree tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame tɨ aꞌɨ́ɨn Dios ayén jáꞌamuaxeꞌeveꞌe. Setáꞌaj seajta siyen rachúꞌeveꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen tɨ ij aꞌɨ́ɨn aꞌɨ́jna jɨ́n amuáꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tejámuaatáꞌasin sej siyen jemin ruurican huateáturan tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
22 Setáꞌaj seajta caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌan seica ɨ́ mej caí rɨ́ꞌɨ téꞌatzaahuateꞌe. 23 Setáꞌaj seajta huaꞌirájtuaani seica, muárɨꞌeri jɨmeꞌe. Ayee pu seíireꞌe aꞌame. Cu xɨee sej huaꞌirájtuaani ɨ́ taij jetze. Seajta seica, ɨ́ tɨ tíꞌitziɨɨniꞌireꞌe jɨmeꞌe, setáꞌaj huáꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn. Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen, aꞌiné jeíhua mú huápɨꞌɨ xánaꞌavisiꞌi seíireꞌe muáꞌajuꞌun aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi.
I niuucari tɨ jɨ́n raꞌantipuáꞌajteꞌesin
24-25 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios tɨ seɨj naꞌa púꞌeen, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ tuꞌirájtuaani. Aꞌɨ́ɨ pu raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ caꞌaníjraꞌa amuaatáꞌan sej si caí tiꞌitɨ jɨ́n atéꞌɨtzeꞌaraꞌan ɨ́ jemin. Aꞌɨ́ɨ pu ajta amuaatéhuiiteꞌesin ɨ́ jemin aꞌu tɨ rɨ́ꞌɨ huápɨꞌɨ naa tíꞌiseijreꞌe. Múꞌeen xu caí tiꞌitɨ aꞌaturáacan jɨ́n seꞌuun huatéꞌen, seajta huápɨꞌɨ xu huataújtemuaꞌaveꞌesin. Tichéꞌe tiyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨ́n tiꞌitéjvee aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jaítzeꞌe veꞌée. Aꞌɨ́ɨ pu ajta nain jɨ́n tíꞌaijta, ajta nain jɨ́n antiújmuaꞌaree. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén téjmi japua huaniú aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Cɨríistuꞌu tuꞌirájtuaa tɨ́ꞌɨj caí xɨ huataseíireꞌe ɨ́ chaanaca tej japuan seijreꞌe. Tichéꞌe tiyen teꞌɨ́jna jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen.