Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Marcos jɨ́meꞌen ɨ́ Jesucɨriistuꞌu
1
Juan pu tihuáꞌaꞌixaateꞌe aꞌujna aꞌu tɨ caí éꞌe tiꞌitɨ́
(Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)
Yee pu éeniꞌicɨꞌe aꞌutéjche ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen ráꞌaxa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta yaujraꞌan pɨ́rɨcɨ ɨ́ Dios.
Ayee pu teꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ajmíꞌi tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan. Ayee pu ántehuaacaꞌa tɨjɨ́n Isaías. Ayee pu tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ayén tɨjɨ́n:
Yee pu Dios tiꞌixa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe
tɨ án yáꞌujra ɨ́ ɨpuari japua ayén tɨjɨ́n:
“Meꞌecui xaa neꞌu, nuꞌuri jaꞌatɨ́ huataꞌíti
tɨ́ꞌij amuacaí huataseíjreꞌen pecaí múꞌee.
Aꞌɨ́ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ amuacaí tihuaꞌutáꞌixaateꞌesin
ɨ́ teɨte mej nuꞌu muaꞌijchúꞌeveꞌe.”
Ajta nuꞌu ɨ́ Dios ayén tɨjɨ́n:
“Aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ amuacaí tihuaꞌutáꞌixaateꞌesin,
aꞌɨ́ɨ pu nuꞌu u eꞌejíihuá aꞌame jáꞌahuaꞌa ɨtzitá.”
Ayen tɨjɨ́n: “Naa xu rɨ́ꞌɨ huaújruuren múꞌeen,
aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu yé uvéꞌenejsin ɨ́ tavástaraꞌa.
Caxu raꞌantánaamuan ɨ́ juyáaraꞌan jetze.”
Aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ nuꞌu amuacaí huataseíjreꞌesin, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ Juan ɨ́ tɨ huáꞌamuaɨꞌɨhuacareꞌe. Aa pu aꞌutéveecaꞌa aꞌu tɨ caí tiꞌitɨ́ éꞌe jáꞌahuaꞌacaꞌa. Ayee pu tihuáꞌaꞌixaateꞌecaꞌa tɨ ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe mej seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati mej mi miyen huárɨni aꞌij tɨ yeꞌí tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Tɨ́ꞌɨj jí aꞌɨ́ɨn huáꞌamuaɨꞌɨhuan ɨ́ Juan tɨ ij Dios tihuaꞌutáꞌuuniꞌi ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin.
Matɨ́ꞌɨj mi naíjmiꞌi eꞌiréꞌene aꞌu tɨ aꞌutéveecaꞌa ɨ́ Juan. Aꞌuu mú eꞌerácɨꞌɨcaꞌa tɨ́j naꞌa aꞌu tɨ huatacáꞌa aꞌujna chuéjraꞌa japua tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Judea, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aꞌuun aꞌuchéjme aꞌujna chajtaꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Jerusalén. Aꞌuu pu eꞌejtémeꞌecan u Judea. Jɨ́meꞌen muꞌu raataxájtacaꞌa ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, aj pu i aꞌɨ́jna ɨ́ Juan huáꞌumuaɨꞌɨhuacaꞌa ɨ́ játeꞌana jetze tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Jordán.
Ajta Juan, ayée pu éꞌeneꞌe tiꞌitéchejcaꞌa cɨ́ɨxuri jɨmeꞌe tɨ itzíjhua tiꞌitɨ́j cameeyuꞌu juꞌuxaꞌa tɨ púꞌeen. Ajta navij típuaasicaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu jɨ́n aváꞌujɨꞌɨcɨeꞌecaꞌa. Ajta huátunaꞌise pu cuaꞌacareꞌe, ajta searate ꞌɨtzitá mej huáxuaavi.
Ayee pu tihuáꞌihuaꞌixáateꞌe tɨjɨ́n:
―Seɨ́j pu yé éꞌe véꞌeme aúcheꞌe. Jaítzeꞌe pu hui veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee aꞌɨ́jna necaí inee. Aꞌɨ́j pu jɨ́n caí naavíjteꞌe ineetzi nej tiꞌitɨ́ jɨ́n tiꞌitevée náꞌaraꞌani tɨ cɨ́lieen jɨ́n seijreꞌe jemin aꞌɨ́jna tɨ yé éꞌe véꞌeme, capu xaa neꞌu naavíjteꞌe ineetzi nej ni yejtaꞌɨ́ꞌɨpɨꞌɨn ɨ́ caꞌacairaꞌan. Ayee nu xaa neꞌu neri amuáamuaɨꞌɨhuacaꞌa jaj jɨmeꞌe. Mɨ́ ajtáꞌi aꞌɨ́ɨn, seɨj pu huataꞌíti tɨ huateáturan múꞌejmi jemi. Xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios pu uteáꞌasin mɨ aꞌamua tzajtaꞌa.
Tɨ́ꞌɨj Juan ráamuaɨꞌɨhuacaꞌa ɨ́ Jesús
(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)
Yee pu tiujuꞌurɨ́j aꞌájna tɨ́ꞌɨj huáꞌamuaɨꞌɨhuacaꞌa ɨ́ Juan. Tɨ́ꞌɨj jí i á eꞌiréꞌene ɨ́ Jesús. Aꞌuu pu eꞌerájraa u Nazarét, chajtaꞌa tɨ eꞌejtémeꞌecan aꞌujna jáꞌahuaꞌa Galilea. Aj pu i aꞌɨ́ɨ Juan ráamuaɨꞌɨhuacaꞌa ɨ́ Jesús u játeꞌana jetze tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Jordán. 10 Jɨ́meꞌen puꞌu Jesús aꞌitáraa á jaataꞌa, aj pu i raaseíj tɨ antaújcu ɨ́ ta japua tɨ aꞌutéjmuaa. Ajta áꞌiyen Xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan huaseíj ɨ́ Dios tɨ eꞌicámeꞌecaꞌa. Yee pu seijreꞌecaꞌa tɨ́j cucuiꞌi. Aj puꞌi muꞌúutzeꞌen japua aꞌujyeíjxɨ. 11 Ajta áꞌiyen niuucari huánamuajriꞌi tɨ uj eꞌicánamuajre u ta japua. Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Niyauj pej pɨ́rɨcɨ ɨ́ nej muaxeꞌeveꞌe. Jéꞌecan pej rɨ́ꞌɨ tinaatáꞌaca.
Tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn tiyaaruꞌu tiuꞌutése tɨ ij raatémuaꞌitɨn aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)
12 Tɨ́ꞌɨj jí aꞌɨ́ɨn Xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios caꞌanéeri jɨ́n yaꞌuvíꞌitɨ ɨ́ Jesús áa jáꞌahuaꞌa ɨtzitá aꞌu tɨ caí tiꞌitɨ́ eꞌeréꞌevee. 13 Aꞌujna ɨtzitá, ayée pu u éꞌetee sei máxcɨraꞌi japuan tamuáamuataꞌa xɨca. Aꞌuu pu aꞌutéveecaꞌa aꞌu mej tiꞌitén aꞌucɨ́ꞌɨca mej simuáruuni. Tɨ́ꞌɨj jí aꞌɨ́ɨn ɨ́ tiyaaruꞌu tiꞌihuaújtesiꞌijre tɨ ꞌij caꞌaníjraꞌa raatáꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ́ꞌij tiꞌitɨ́j jɨ́n autéꞌɨtzen ɨ́ Dios jemi. Aru capu ayén tejaꞌuréꞌene. Aꞌɨ́ɨ mú raatévaɨ ɨ́ Jesús ɨ́ mej títetateí u ta japua ɨ́ Dios jemi.
Jesús pu aꞌutéjche tɨ tiuꞌumuárɨꞌen aꞌájna u Galilea
(Mt. 4:12-17; Lc. 4:14-15)
14 Tɨ́ꞌɨj aiteánamiꞌihuacaꞌa ɨ́ Juan, aj puꞌi Jesús u aꞌutanéj u Galilea. Aꞌɨ́ɨ pu huaꞌutáꞌixa jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios tiraaꞌíjca ɨ́ Juan, aꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ teꞌáijta nain japua ɨ́ chaanaca. 15 Ayen tɨjɨ́n:
―Puꞌuri araúraste tɨ aꞌájna tejaꞌuréꞌenejsin tɨ tiuꞌutaꞌaíjta ɨ́ Dios naíjmiꞌicɨꞌe chaanaca japua. Setáꞌaj hui seɨcɨé huárɨni, setáꞌaj siyen seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati seꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Setáꞌaj seajta ráꞌantzaahuateꞌen ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios amuaꞌirájtuaani.
Jesús pu huaꞌutajé aꞌɨ́mej ɨ́ mej ruhuaꞌitépeꞌecaꞌa ɨ́ mej muáacua
(Mt. 4:18-22; Lc. 5:1-11)
16 Tɨ́ꞌɨjtáꞌi ɨ́ Jesus aꞌujna eꞌejtémeꞌecaa aꞌujna vejliꞌi aꞌu tɨ eꞌeveꞌeꞌástɨme ɨ́ jaj tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Galilea. Aj puꞌi aꞌɨ́mej huaseíj ɨ́ Simón, ajta ɨ́ Andrés tɨ juutzeájraꞌan púꞌeen ɨ́ Simón. Aꞌɨ́ɨ mú xɨéjmuaꞌari áuuhuaꞌanaa á jaataꞌa. Ayee mú tíꞌijrɨꞌɨrejcaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huaꞌité huavíviꞌi.
17 Aj puꞌi ayén tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:
―Mú seꞌutáuruyiꞌi ineetzi jemi setáꞌaj nej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌen. Nee nu tejáꞌamuamuaꞌaten sej si caí chéꞌe siyen huaꞌité tíꞌiviviꞌiraꞌa, sino aꞌɨ́mej xuꞌu si caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌasin ɨ́ teɨte mej mi neetzi náꞌantzaahuateꞌen.
18 Aj mú mi raatapuáꞌajtacaꞌa. Matɨ́ꞌɨj mi á téjaupíi ɨ́ xɨéjmuaꞌari meꞌájna. Matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́j jamuan ɨ́ Jesús.
19 Aj pu ijtáꞌi áꞌayee aꞌuréꞌene. Tɨꞌɨquí seɨj huaseíj ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n Jacobo. Yaujraꞌan ɨ́ Zebedeo. Aꞌɨ́ɨ pu ajta raaseíj aꞌɨ́jna ɨ́ Juan, ɨ́ tɨ juutzeájraꞌan púꞌeen ɨ́ Jacobo. Aꞌuu mú baarcu jetze eꞌeráateꞌeca. Majta rɨ́ꞌɨ tíꞌiruurejcaꞌa ɨ́ xɨéjmuaꞌari tɨ tíꞌisiujtzaꞌani. 20 Ajta áꞌiyen Jesús huaꞌutajé. Aj mú mi raatapuáꞌajtacaꞌa ɨ́ mej xɨéjmuaꞌari rɨ́ꞌɨ tíꞌiruurejcaꞌa. Aa muꞌu yaúurɨe ɨ́ rutáàta ɨ́ baarcu jetze, ajta tɨ jemin tíꞌimuarɨꞌecaꞌa. Matɨ́ꞌɨj mi Jesús jamuan aꞌucɨ́j.
Jɨ́meꞌen ɨ́ teáataꞌa tɨ tiyaaruꞌu tzajtaꞌan seijreꞌecaꞌa
(Lc. 4:31-37)
21 Aj mú mi meꞌuun chajtaꞌa aꞌuteájrupi, tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Capernaúm. Tɨ́ꞌɨj teꞌaráꞌa aꞌatzaj tɨ puaꞌa eꞌireꞌenén aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze ɨ́ mej jetzen ruséꞌupihuaꞌa, aj puꞌi Jesús teyujtaꞌa aꞌuteájrupi. Aꞌuu pu tihuaꞌuhuamuáꞌate.
22 Aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, capu cháꞌanaꞌa naꞌa tihuáꞌamuaꞌatehuaꞌa matɨ́j ɨ́ seica ɨ́ mej majta aꞌuun tihuáꞌamuaꞌatehuaꞌa ɨ́ mej téꞌeyuꞌuxaca, sino ayée pu tɨ́j seɨj tɨ tiꞌitéjvee tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe tɨ veꞌée. Aꞌɨ́j mú jɨ́n aꞌij teꞌutaseíj matɨ́ꞌɨj ráanamuajriꞌi. 23 Ajta pu seɨj aꞌutéveecaꞌa u teyujtaꞌa, tiyaaruꞌu tɨ tzajtaꞌan seijreꞌecaꞌa. Aꞌij pu puaꞌa tejaꞌuxáatayeꞌicaa aꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu. 24 Ayen tɨjɨ́n:
―Aa qui carai jéꞌecan, ¿aꞌiné hui tiꞌitɨ́j petéꞌumuaꞌaree itejmi jemi, Jesús pej piyen ántehuaa tɨjɨ́n ɨ́ pej Nazarét éꞌemeꞌecan? ¿Ni piyen mú aꞌuvéꞌemej pej taꞌantipuáꞌajteꞌen? Némuamuaꞌate jaꞌatɨ́ pej hui pɨ́rɨcɨ. Aꞌuu pej aꞌuvéꞌemej Dios jemi, ɨ́ pej yaujraꞌan púꞌeen.
25 Aj puꞌi Jesús raꞌajtéꞌaxɨ ɨ́ tiyaaruꞌu. Ayen tɨjɨ́n:
―Pecáj yee tiꞌitɨ́j xajta. Huirájraꞌa mɨ tevi jetze. ―Ayee pu tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.
26 Aj aꞌɨ́ɨn ɨ́ tiyaaruꞌu raatécaꞌatzɨjxɨ ɨ́ tevi caꞌanín jɨmeꞌe. Tɨ́ꞌɨj jí huajíjhuacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu tɨ tzajtaꞌan seijreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tevi. Aj puꞌi huirájraa ɨ́ tevi jetze. 27 Aj aꞌij teꞌutaseíj aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej eꞌetiújseɨreꞌecaꞌa. Jéꞌecan mú tiújꞌixaateꞌecaꞌa seɨj ajta seɨj. Miyen tɨjɨ́n:
―¿Tiꞌitájni púꞌeen tɨ jéjcuacan jɨ́n tiꞌitéjvee? ¿Aꞌuquí éꞌemeꞌecan? Xɨee tɨ cuj tiꞌitéjvee tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe tɨ veꞌée. Amɨ́ pu tihuáꞌaijteꞌe ɨ́ tiyáaruꞌuse. Majta meꞌɨ́n ráꞌatzaahuateꞌe aꞌij tɨ yeꞌí tihuaꞌutáꞌixaateꞌesin. ―Yee mú tiújꞌixaateꞌecaꞌa ɨ́ teɨte.
28 Majta mú áꞌiyen nain japua ráamuaꞌareeriꞌi tɨ́j naꞌa u Galilea aꞌij tɨ tiꞌitɨ́ jɨ́n huarɨ́j ɨ́ Jesús.
Jesús pu tiráahuaa ɨ́ muꞌuneáraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Simón
(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)
29 Aj mú mi huiráacɨ u teyujtaꞌa. Matɨ́ꞌɨj mi meꞌuun aꞌaráꞌa Simón tɨ éꞌeche, ajta ɨ́ Andrés. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ Jacobo, ajta ɨ́ Juan, aꞌɨ́ɨ mú huáꞌa jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. 30 Aꞌɨ́ɨ pu án jáꞌujcaꞌatii ɨ́ muꞌuneáraꞌan ɨ́ Simón. Aꞌɨ́ɨ pu tíꞌicuiꞌicaa. Pɨ́stacaꞌa. Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌixaa ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:
―Tiꞌicuiꞌi.
31 Aj puꞌi ajteáxɨɨrecaꞌa ɨ́ jemin aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Tɨ́ꞌɨj i rajvíꞌi muájcaꞌareꞌaraꞌan jetze. Tɨ́ꞌɨj jí raꞌajjáj. Aj puꞌi caꞌanacan huarúj. Ajta áꞌiyen aꞌɨ́ɨn tɨ tíꞌicuiꞌicaꞌa tihuaꞌumí.
Jesús pu tihuáꞌuhuaa jeíhua ɨ́ mej tíꞌicucuiꞌicaꞌa
(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)
32 Chumuaꞌan, tɨ́ꞌɨj ari u eꞌeteárutij ɨ́ xɨca, naíjmiꞌica mú curéꞌeviꞌitɨxɨ ɨ́ mej tíꞌicucuiꞌi, majta ɨ́ mej tiyaaruꞌu huáꞌa tzajtaꞌa seijreꞌe. 33 Naíimiꞌi mú eꞌetiújseɨreꞌecaꞌa á puaꞌacɨé taꞌiténinei, matɨ́j menaꞌa mej meꞌuun eꞌechéjmeꞌe, majta u áꞌahuaꞌayee. 34 Aꞌɨ́ɨ tihuáꞌuhuaa muꞌiicáca ɨ́ mej tíꞌicucuiꞌicaꞌa. Capu seica naꞌa ɨ́ cuíꞌiniꞌiraꞌa. Tɨ́ꞌɨj i Jesús huaꞌutamuári ɨ́ tiyaaruꞌu ɨ́ mej seijreꞌecaꞌa seica ɨ́ teɨte tzajtaꞌa. Jesús pu ajta caí huaꞌatáꞌacareꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ tiyaaruꞌu mej tiuꞌutaxáj, aꞌiné méjmuaꞌatejcaꞌa jaꞌatɨ́ tɨ púꞌeeneꞌe.
Jesús pu tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ teɨte u Galilea
(Lc. 4:42-44)
35 Tapuáꞌarijmeꞌeca, tɨ́ꞌɨj auj huachuíjxa, Jesús pu ájchee. Aj puꞌi mú aꞌij huárupi. Aa pu aꞌaráꞌa jáꞌahuaꞌa ɨtzitá, aꞌutɨ́ caí tiꞌitɨ́ eꞌeréꞌevee. Aꞌuu pu huatéeniu ɨ́ Dios jemi. 36 Ajta ɨ́ Simón, ajta ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe, aꞌɨ́ɨ mú raꞌavéꞌehuau ɨ́ Jesús. 37 Matɨ́ꞌɨj ráateu, aj mú mi miyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Naíjmiꞌi mú muahuauhuau.
38 Aj puꞌi ayén tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:
―Cheꞌeré, tichéꞌe áꞌucɨɨne aꞌuun tɨ huatacáꞌa ɨ́ seica chajtaꞌaraꞌa jetze. Aꞌuu nu neajta huaꞌutáꞌixaateꞌesin ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios huaꞌirátuaasin. Ayee nu een jɨ́n u eꞌerájraa u Capernaúm. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ Jesús.
39 Tɨ́ꞌɨjí huaꞌatéyujtaꞌa tíhuaꞌihuáꞌixaa nainjapua tɨ́j naꞌa u Galilea. Ajta aꞌɨ́mej ɨ́ tiyáaruꞌuse, Jesús pu huaꞌutamuári ɨ́ mej huáꞌa tzajtaꞌa úꞌuseijreꞌecaꞌa ɨ́ teɨte.
Jesús pu seɨj tiúꞌuhuaa seɨ́j tɨ lepra tineájxɨ ɨ́ jetzen
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)
40 Tɨ́ꞌɨj jí seɨ́j ajteáxɨɨrecaꞌa ɨ́ Jesús jemi. Tíꞌicuiꞌicaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ. Xánaꞌaviꞌireꞌecaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ cuíꞌiniꞌiraꞌa jɨmeꞌe tɨ tineájxɨ ɨ́ huáꞌireꞌaraꞌan jetze tɨ́ꞌij huatépete ɨ́ huáꞌireꞌaraꞌan. Ayee mú ratamuáꞌamua tɨjɨ́n lepra. Tɨ́ꞌɨj i aꞌɨ́ɨn títunutacaꞌa. Rájhuaviiriꞌi ɨ́ Jesús tɨ tiráahuaateꞌen. Ayee pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa muaꞌaráanajche, pej tináahuaateꞌen. ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ jaꞌatɨ tɨ títunutacaꞌa.
41 Aj puꞌi Jesús huataújxɨeemɨste aꞌɨ́jna jemi tɨ́ꞌɨj raaseíj. Tɨ́ꞌɨj jí raꞌajtamuárɨej. Ayen tɨjɨ́n:
―Naꞌaráanajche pej huarún.
42 Ayee pu tejaꞌuréꞌene. Jɨ́meꞌen puꞌu raataxájtacaꞌa ɨ́ Jesús, tiraacáꞌariꞌiriꞌi ɨ́ tɨ jɨ́n tíꞌicuiꞌicaꞌa. Aj puꞌi huarúj. 43 Tɨ́ꞌɨj i aꞌɨ́ɨn Jesús jeíhua raꞌíjca tɨ nuꞌu caí raxájta aꞌij tɨ tiꞌitɨ́ huarɨ́j. Aj puꞌi áꞌuraa ɨ́ Jesús.
44 Aru amuacaí pu ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Casiꞌi, pecáj jaꞌatɨ́ íꞌixaateꞌe ni cɨ́j caj, sino aricu, u páꞌumeꞌen jamuan ɨ́ tɨ tíꞌivaɨreꞌe teyujtaꞌa, táꞌaj muaaseíj, pajta tiuꞌutámuaɨꞌɨvejta aꞌij tɨ tiuꞌuxájtacaꞌa ɨ́ Moisés teecan. Aꞌɨ́ɨ mú jɨ́n ramuaꞌaréeren mej tíꞌivaɨreꞌe teyujtaꞌa tɨjɨ́n pepuꞌuri huarúj.
45 Mɨ́ ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tevi, tɨ́ꞌɨj áꞌuraa, aꞌɨ́ɨ pu aꞌutéjche tɨ raataxáj jeíhua aꞌij tɨ tiꞌitɨ́ huarɨ́j. Nainjapua pu huaꞌuréꞌixaa seɨj ajta seɨj. Aꞌɨ́j pu jɨ́n caí chéꞌe huatárɨꞌɨristarecaꞌa tɨ Jesús aꞌuteárute ɨ́ chajtaꞌa, sino ɨtzitá puꞌu jí huáyeꞌicaa aꞌutɨ́ caí tiꞌitɨ́ eꞌeréꞌevee. Aru jaꞌanáj tɨ naꞌa, aꞌɨ́ɨ mú teɨte éꞌecɨꞌɨcaꞌa aꞌutɨ́ aꞌij éꞌeneꞌe ɨ́ Jesús. Aꞌuu mú eꞌerácɨꞌɨcaꞌa aꞌu tɨ naꞌa mej huachéjme.