Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́mej ɨ́ mej Filipos aꞌuchéjmeꞌecaa
1
Pablo pu huáꞌateujteꞌe
Inee, i nej iꞌi Pablo, ajta aꞌíjna i Timoteo, iteen i tej ravaɨreꞌe teꞌɨ́jna ɨ́ Jesus ɨ́ Cɨríistuꞌu, ayée tu tejáꞌamuayuꞌuseꞌe naíjmiꞌica múꞌeen, mɨ sej ráꞌatzaahuateꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ Jesus ɨ́ Cɨríistuꞌu, majta meꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tejáꞌamuaꞌaijteꞌe, majta meꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tejáꞌamuavaɨreꞌe tiꞌitɨj jɨmeꞌe. Naíjmiꞌica tu tejáꞌamuayuꞌuseꞌe mɨ sej Filipos aꞌuhuachéjme.
Chéꞌe aꞌɨ́ɨn Dios ɨ́ tɨ táꞌiyaꞌupua, ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tavástaraꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesus tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, michéꞌe meꞌɨ́n rɨ́ꞌɨ tejáꞌamuachaꞌɨ́ɨ muáꞌaraꞌani, michéꞌe majta amuaꞌanpuáꞌajteꞌen ɨ́ áꞌamuaxɨejniuꞌuca jetze mɨ sej muꞌíi, sej si xɨ́ꞌepɨꞌɨn ruꞌihuaamuaꞌa xáꞌaraꞌani temuaꞌa naa.
Pablo pu huáꞌahuaviitzeꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe
Jéꞌecan nu netémuaꞌaveꞌe ɨ́ Dios jemi jaꞌanáj tɨ naꞌa nej huáhuau ɨ́ Dios jemi múꞌejmi jɨ́meꞌen netɨ́ꞌɨjtá amuaꞌutámuaꞌaree. Jaꞌanáj tɨ naꞌa nej huahuauca ɨ́ Dios jemi naíjmiꞌica jɨmeꞌe múꞌeen, jéꞌecan nu tíꞌijteujtziꞌireꞌe ɨ́ Dios jemi netɨ́ꞌɨjtá áꞌamuaamuaꞌareere.
Ayee nuꞌu caj tíꞌirɨcɨ inee aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ sej naatévaɨ tej ti huaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ teɨte teꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Dios. Senaatévaɨ ɨ́ jéjcua, seajta íjii. Nee nu neajta jépɨꞌɨn tejáꞌumuaꞌaree tɨ aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aꞌutéjche tɨ rɨ́ꞌɨ amuáaruuren ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu xaa neꞌu raanaíjmireꞌesin aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze tɨ́ꞌɨj ajtahuaꞌa uvéꞌenen aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta ayén ántehuaa ɨ́ Cɨríistuꞌu.
Ayee pu tiraavíjteꞌe nej niyen tiꞌihuánmuaꞌaten múꞌejmi jɨmeꞌe aꞌiné múꞌejmi nu aꞌamua jemi áꞌancaꞌane. Tɨ puaꞌa niyen íꞌinamiꞌihua, naꞌari tɨ puaꞌa nej aꞌɨ́jna jetze huatániuni ɨ́ niuucari tɨ aꞌɨ́jna jetze raxa ɨ́ Dios, naꞌari niyen tiraataxáj yee temuaꞌa pu iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn amɨjna i niuucari, naímiꞌi tu raꞌancuréꞌaꞌave ɨ́ tej jɨ́n rajpuaíitzi, teajta aꞌachú tɨ caj taatapuaíjve ɨ́ Dios.
Dios pu ramuaꞌaree nej jeíhua aꞌij puaꞌa téꞌenemuaꞌate múꞌejmi jɨmeꞌe. Ayee nu cheꞌatá aꞌamua jetze áꞌancaꞌane aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn ajta aꞌamua jetze áꞌujcaꞌane aꞌɨ́jna ɨ́ Jesus tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu.
Ayee nu tíꞌijhuavii ɨ́ Dios jemi naíjmiꞌi jɨmeꞌe mɨ sej ruꞌihuaamuaꞌa, sej si jaítzeꞌe huaújxeꞌeveꞌen rujɨ́ɨmuaꞌa tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame, setáꞌaj caí tiꞌitɨj jɨ́n autéꞌɨtzen, setáꞌaj siyen raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan jaítzeꞌe, setáꞌaj nain jɨ́n rɨ́ꞌɨ mé titeumuámuaꞌaree ɨ́ Dios jemi.
10 Neajta nu niyen tíꞌijxeꞌeveꞌe tɨ ij ayén amuaatámitɨejteꞌen ɨ́ tɨ jaítzeꞌe ruxeꞌeveꞌe, tɨ ij caí tiꞌitɨ aꞌamua tzajtaꞌa tásiseiirihuaꞌan tɨ aꞌij puaꞌa een, tɨ ij caí jaꞌatɨ tiꞌitɨj jɨ́n múꞌejmi jetze teꞌujpuáꞌajteꞌen aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze tɨ́ꞌɨj yéj uvéꞌenen aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu ɨ́ tɨ Dios án yáꞌujra ɨ́ ɨpuari japua.
11 Setáꞌaj siyen huárɨni tiꞌitɨ tɨ íꞌixɨꞌepɨꞌɨn aꞌɨ́jna jemi ɨ́ Jesus tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu tɨ́j naꞌa tɨ yú aꞌucáꞌa. Aj mú mi xaa jeíhua rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌasin ɨ́ Dios.
Nain pu nuꞌu jɨ́n tiuꞌutévaɨreꞌesin ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi
12 Casiꞌi, neꞌihuaamuaꞌa, ayée nu tíꞌijxeꞌeveꞌe sej ráamuaꞌaree aꞌɨ́jna jɨmeꞌe, aꞌij tɨ tiꞌitɨ náaruu, ɨ́ netɨ́ꞌɨj tiuꞌutévaɨ niuucajtzeꞌen ɨ́ Dios mej mi jaítzeꞌe ráanamua. 13 Puꞌuri jéjreꞌe seijreꞌe nej námiꞌi neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu jetze meꞌecan. Temuaꞌa mú ramuaꞌaree aꞌɨ́ɨme ɨ́ xantaaruꞌu ɨ́ mej rachaꞌɨɨ aꞌɨ́jna tɨ veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee, majta ɨ́ seica. Naímiꞌi mú ramuaꞌaree.
14 Majta ɨ́ seica ɨ́ neꞌihuaamuaꞌa, ɨ́ mej majta tiꞌixa ɨ́ Cɨríistuꞌu jetze meꞌecan, muꞌuri áꞌujcaꞌanejcaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej námiꞌi. Muꞌuri tiꞌixa caꞌanisíj jɨmeꞌe. Camu tiꞌitɨj jɨ́n tíꞌitziɨɨneꞌe.
15 Mɨ majta seica miyen tiꞌixa ɨ́ Cɨríistuꞌu jetze meꞌecan, aꞌiné jeíhua mú chueereꞌe neetzi jɨmeꞌe, mej néjchaꞌɨɨreꞌe. Majta seica miyen tiꞌixa tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe.
16 Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tiꞌixa tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe, ayée mú rɨcɨ aꞌiné meníꞌixeꞌeveꞌe. Aꞌɨ́ɨ mú ramuaꞌaree nej námiꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej neꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌixajtacaꞌa Cɨríistuꞌu jetze meꞌecan.
17 Mɨ majta ɨ́ seica, aꞌɨ́ɨ mú rujɨ́ɨmuaꞌa menaꞌa aꞌij tirájteu mej tiuꞌutaxáj ɨ́ Cɨríistuꞌu jetze meꞌecan. Camu tiꞌixa tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe sino ayée mú tíꞌimuaꞌatze tɨ puaꞌa miyen tiꞌixa, aj nu ni jaítzeꞌe tirajpuaíitzi naꞌame íiyu nej námiꞌi.
18 Aru, ¿aꞌiné íꞌirɨni? Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ jaítzeꞌe ruxeꞌeveꞌe ɨ́ mej tíꞌixaxaꞌa ɨ́ Cɨríistuꞌu jetze meꞌecan. Aꞌɨ́j nu jɨ́n netémuaꞌaveꞌe. Capu ne jetze ruxeꞌeveꞌe aꞌij mej yeꞌí tiꞌixa, tɨ puaꞌa metíꞌixajta jéꞌiyecan jɨmeꞌe nusu mecaí. Ayej tiꞌayajna. Mɨ neajta inee, jaítzeꞌe nu máàj netémuaꞌaveꞌe.
19 Ayee nuꞌu, nee nu ramuaꞌaree tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn teꞌiráame neetzi jemi aꞌiné múꞌeen xu rahuavii ɨ́ Dios jemi. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu i ajta naatévaɨ.
20 Jéꞌecan nu rachúꞌeveꞌe, ayée nu neajta tíꞌijxeꞌeveꞌe, nej ni caí jaꞌanáj tíꞌiteviꞌiraꞌa ɨ́ Dios jemi. Huápɨꞌɨ nu raxɨ́ꞌeveꞌe nej niyen aꞌahuáncaꞌaneꞌen nej niyen rɨ́ꞌɨ tiuꞌutánseijrata mej mi ráamuaꞌaree ɨ́ nej Cɨríistuꞌu nu jetze necaꞌane tɨ puaꞌa niyen iráꞌateeviꞌin nej iꞌirúuri náꞌaraꞌani naꞌari nej huámɨꞌɨni.
21 Ayee pu tináꞌamitɨejteꞌe ineetzi, tɨ puaꞌa niyen iráꞌateeviꞌin nej iꞌirúuri náꞌaraꞌani, nain nu jɨ́n tiuꞌutévaɨreꞌesin neꞌɨ́jna jemi ɨ́ Cɨríistuꞌu. Mɨ neajta, tɨ puaꞌa neri huámɨꞌɨni, nee nu xaa tiuꞌutémuaꞌitɨ ɨ́ ta japua.
22 Tɨ puaꞌa niyen iráꞌateeviꞌin nej iꞌirúuri náꞌaraꞌani, aj nu xaa neꞌu nain tíꞌiseijran aꞌij nej tíꞌimuarɨꞌe. Aj nu xaa neꞌu tiuꞌutémuaꞌitɨ. Aꞌɨ́j nu xaa caí muaꞌaree tiꞌitɨj tɨ jaítzeꞌe íꞌixɨꞌepɨꞌɨn, tij nej iráꞌateeviꞌin nej ruuri nusu nej caꞌanacan huámɨꞌɨni.
23 Jéꞌecan nu ráamuaꞌareeriꞌi i nexɨejniuꞌuca jɨmeꞌe. Aru canu xáahuí ramuaꞌaree tiꞌitɨj tɨ jaítzeꞌe naꞌaráanajche. Jéꞌecan pu ayén neꞌastɨ́ áꞌayeꞌi nej áꞌuraꞌani neatáꞌaj aꞌutevée náꞌaraꞌani ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi. Jaítzeꞌe pu íꞌixɨꞌepɨꞌɨn tzɨ́teꞌe nej áꞌuraꞌani. 24 Mɨ ajta jaítzeꞌe pu aꞌamua jetze ruxeꞌeveꞌe nej ruuri náꞌaraꞌani.
25 Ayej neꞌase, ayén tiꞌayajna nej yen huacaí náꞌaraꞌani. Ayen nu huacaí naꞌame sej si jaítzeꞌe ráꞌantzaahuateꞌen, sej si jaítzeꞌe huaújtemuaꞌaveꞌen. 26 Aꞌɨ́j pu jɨ́n netɨ́ꞌɨjtáhuaꞌa yé huacaí náꞌaraꞌani aꞌamua jemi, jéꞌecan xu huataújtemuaꞌaveꞌesin, seajta rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ iꞌi Jesús, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu naatévaɨ ineetzi.
27 Meꞌecui xaa, huápɨꞌɨ pu ruxeꞌeveꞌe sej siyen huárɨni aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe, setɨ́j tiráanamuajriꞌi seꞌɨ́jna jetze ɨ́ niuucari tɨ jetzen raxa ɨ́ Dios. Tɨ puaꞌa neꞌuun aꞌatanén nej tejámuaatáꞌixaateꞌen naꞌari nej yéꞌumuaꞌati yeꞌɨmuá, ayée nu raxɨ́ꞌeveꞌe nej ni ráamuaꞌaree sej seuj téꞌatzaahuateꞌe naíjmiꞌi. Setáꞌaj naíjmiꞌi tiuꞌutéseꞌen tɨ ij caí jaꞌatɨ amuaamuáꞌitɨn sej si caí chéꞌe ráꞌatzaahuateꞌen ɨ́ niuucari tɨ jetzen raxa ɨ́ Dios.
28 Múꞌeen xu caí siyen tihuáꞌitziɨɨneꞌe setiuꞌutatéseꞌe sej tiꞌihuaúrixaateꞌen huáꞌa jamuan ɨ́ mej amuájchaꞌɨɨreꞌe. Tɨ puaꞌa siyen huárɨni, aj mú xaa ráamuaꞌaree mej huatéepuaꞌare. Mɨ seajta múꞌeen, Dios pu amuaꞌirájtuaani.
29 Ayee puꞌu naꞌa, aꞌiné Dios pu amuaatáꞌa sej rajpuaíjtzi xáꞌaraꞌani Cɨríistuꞌu jetze meꞌecan, seajta ráꞌantzaahuateꞌen. 30 Ayee tu teri taxɨ́ꞌej antíꞌuuve teꞌɨ́jna jɨmeꞌe setɨ́j amuacaícan naaseíj ɨ́ nej jɨ́n tíꞌiteseꞌecaꞌa, seajta seúcheꞌe xu ranamuajran nej tíꞌiteseꞌe naúcheꞌe.