2
Jini wen bʌ cʌntisa
Pejtyel chʌ bʌ tyac jach ma' wʌle' yom lajal mi loq'uel i sujmlel yic'ot jini wen bʌ cʌntisa.
Subeñob ñoxobix bʌ cha'an i bajñel wen tic'ob i pusic'al. Yom i mele' chʌ bʌ wen cha'an q'uejlic ti ñuc. Yom ajnic ti wen bʌ i ña'tyʌbal. Yom i ch'ujbin Dios ti wen. Yom i wen cha'len p'untyaya. Yom i cuch wocol ti uts'at.
Che' je'el jini ñejep'obix bʌ yom ajnicob ti wen. Mach yom i cha'len jop't'an. Mach yom mi' q'uixñañob. Yom i pʌs'eñob bajche' yom ajnicob yaño' bʌ.
Yom i cʌntisañob xc'alʌlob tyo bʌ x'ixicob cha'an i p'untyan i ñoxi'al yic'ot i yalobilob.
Yom i cʌntisañob jini xc'alʌlob tyo bʌ x'ixicob cha'an mi yajñel ti wen bʌ i ña'tyʌbal. Yom ajnicob ti' sʌclel i pusic'al. Yom i wen q'uelob i yotyot. Yom uts i pusic'al. Yom i yʌc' i bʌ ti' wenta i ñoxi'al cha'an mach ch'ujbi i tyajtyʌl ti t'an i t'an Dios cha'an ti' cajob.
Che' je'el subeñob jini alobob tyo bʌ cha'an ajnic ti wen bʌ i ña'tyʌbal.
Pʌs'eñob pejtyel chʌ bʌ wen bʌ ma' cha'len cha'an bajche' yom ajnicob. Tyoj ma' cha'len cʌntisa ti jump'ej a pusic'al che' ma' cʌntisañob.
Cha'len t'an ti wen cha'an machic ch'ujbi i tyajetyob ti' t'an. Che' jini quisintic mi quej i yubin jini mu' bʌ i lolon contrajiñetla ti t'an como mach ch'ujbi i tyajetla ti mach'ʌ wen bʌ t'an.
Yom ma' subeñob pejtyel lolon yajtoñelob jach bʌ cha'an i wen ch'ujbiñob i xic'ol ti i yumob. Yom i q'uejlel ti wen ti pejtyel i cha'libal. Mach yom i letsañob i bʌ ti' t'an.
10 Mach yom i cha'leñob xujch' jini lolon ajtoñel jach bʌ. Pero yom i pʌsob i bʌ ti xuc'ul ti pejtyel i cha'libal. Che' jini pejtyelelob ch'ujbiyʌch i yʌlob cha'an wen jini cʌntisa i cha'an bʌ Dios Ajcotyaya lac cha'an cha'an ti jini lolon ajtoñelob jach bʌ.
11 Dios ti' pʌs'eyonla i yutslel cha'an mi cotyʌntyel ti pejtyelelob.
12 Ti yutslel Dios mi' cʌntisañonla cha'an yom mi laj cʌye' lac mel pejtyel mach'ʌ wen yic'ot i mulʌntyel chʌ bʌ yes mach'ʌ wen am bʌ ti mulawil. Mi' cʌntisañonla la cajñel ti wen bʌ lac ña'tyʌbal. Yom mi la cajñel ti tyoj. Yom mi lac cha'len chʌ bʌ yom Dios.
13 Mi' cʌntisañonla je'el cha'an mi lac pijtyan. C'ajacña la coj mi lac pijtyan i ts'ʌctisʌntyel jini tsa' bʌ i wʌ alʌ cha'an cha' tyʌlic. Mi quej i cha' tyʌlel ti' ñuclel jini ñuc bʌ Dios Ajcotyaya lac cha'an. Jiñʌch Jesucristo.
14 Ti yʌc'ʌ i bʌ ti sajtyel cha'añonla cha'an i cotyañonla loq'uel ti pejtyel mach'ʌ wen cha'an i wen sʌc isañonla. Ti yʌc'ʌ i bʌ ti sajtyel cha'an mi la cochel ti i cha'añonla cha'an mi lac wen mele' chʌ bʌ wen ti jump'ej lac pusic'al.
15 Yom a cʌntisañob ti ili t'an. Yom a ñuc isʌbeñob i pusic'al. Yom a tic'ob como a wentajʌch a tic'ob. Mach a wʌc' a bʌ cha'an i mich'q'ueletyob mi junticlec.