2
Dios mi' cha'len meloñel ti toj
Jini cha'an mi wola' q'uel ti xmulil a pi'ʌlob, an a mul come mach a wentajic cha'an ma' melob. Come majqui jach mi' sub i mul i pi'ʌlob woli' bajñel tsictesan i mul, come lajalʌch i mul yic'ot. La cujil Dios mi' cha'len meloñel ti toj ti' contra jini mu' bʌ i cha'leñob mulil. Jatet mu' bʌ a sub i mul a pi'ʌlob che' lajal wola' cha'len mulil, ¿mu' ba a lon ña'tan mi caj a loq'uel ti uts'at che' mi' melet Dios? ¿Mu' ba a lon ñusʌben on bʌ i yutslel i pusic'al Dios? ¿Mu' ba a lon ñusan che' jal woli' cuchbeñet a mul ti' yutslel i pusic'al? ¿Mach ba a wujilic, Dios mi' pʌsbeñet i yutslel i pusic'al cha'an ma' cʌy a mul?
Tsʌtsatax a pusic'al. Ma'anic ma' cʌy a mul. Che' jini wola' wʌc' ti tempʌyel i mich'ajel Dios cha'an i q'uiñilel mich'ajel che' mi' caj ti tsictiyel bajche' mi' cha'len meloñel Dios ti toj. Dios mi caj i yʌq'ueñob i chobejtʌbal che' bajche' an i melbal ti jujuntiquil. Jini mu' bʌ i chʌn cha'leñob chuqui uts'at cha'an yomob i ñuclel yic'ot i c'uxbintel yic'ot i cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel, mi caj i yʌq'uentelob i cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel. Pero jini mu' bʌ i melob che' bajche' yom i bajñel pusic'al mach bʌ anic mi' ñopob chuqui isujm, jini mu' bʌ i cha'leñob jontolil, mi caj i tajbeñob i mich'ajel Dios. Dios mi caj i yʌ'leñob. Mi caj i tajob cabʌl wocol yic'ot tsic pusic'al pejtel mu' bʌ i cha'leñob jontolil, ñaxan jini israelob, ti wi'il jini griegojob. 10 Mi caj i taj i ñuclel yic'ot i c'uxbintel yic'ot i ñʌch'tilel i pusic'al jini mu' bʌ i cha'len chuqui uts'at, ñaxan jini israelob, ti wi'il jini griegojob. 11 Come Dios mach jelchojquic jach mi' c'uxbin winicob x'ixicob.
12 Jini mach bʌ anic tsi' yubiyob mandar mi caj i jilelob cha'an i mul. Ma'anic mi caj i c'ʌn mandar Dios cha'an mi' melob. Pero jini tsa' bʌ i yubiyob mandar, tsa' bʌ i ñusayob, Dios mi caj i c'ʌn jini mandar cha'an mi' melob. 13 Come mach tojobic ti' wut Dios jini mu' bʌ i lon ubiñob mandar, cojach jini mu' bʌ i jac'ob jini mandar mi' ch'ʌjmelob ti' wenta. 14 Come jini gentilob mach bʌ anic i cha'añob jini ts'ijbubil bʌ mandar, an i cha'añob i mandar Dios ti' pusic'al che' mi' bajñel melob che' bajche' ts'ijbubil, anquese mach i cʌñʌyobic jini ts'ijbubil bʌ. 15 Mi' tsictesañob jini mandar ts'ijbubil bʌ ti' pusic'alob. Mi' bajñel ña'tañob ti' pusic'al mi toj woli' melob o mi mach tojic. 16 Ti' q'uiñilel meloñel, Dios mi caj i c'ʌn Jesucristo cha'an mi' mel winicob x'ixicob cha'an jini mucul tac bʌ tsa' bʌ i meleyob che' bajche' mi' yʌl jini wen t'an mu' bʌ c sub.
Israelob mu' bʌ i ñopob jini ts'ijbubil bʌ mandar
17 Jatet israelet bʌ ma' ñop jini ts'ijbubil bʌ mandar. Ñuc ma' lon q'uel a bʌ cha'an wola' ñop Dios. 18 Cʌmbil a cha'an chuqui yom Dios. Ma' ña'tan chuqui wen uts'at, come cʌntesʌbilet ti jini mandar. 19 Ma' lon ña'tan xtoj'esayajet cha'an xpots'ob. Ma' lon ña'tan i sʌclelet pañimil cha'an jini año' bʌ ti ac'ʌlel. 20 Ma' lon ña'tan maestrojet cha'an jini tontojob, xcʌntesajet cha'an alobob. Ma' lon ña'tan cabʌlʌch a ña'tʌbal ti jini mandar yic'ot i sujmlel. 21 Jatet ma' cʌntesan a pi'ʌlob. ¿Chucoch ma'anic ma' bajñel cʌntesan a bʌ? Ma' sub mach wenic xujch'. ¿Mu' ba a cha'len xujch'? 22 Ma' wʌl mach wenic ts'i'lel. ¿Mu' ba a cha'len ts'i'lel? Ma' ts'a'len dios tac. ¿Mu' ba a xujch'iben i chubʌ'an jini templo tac? 23 Ñuc ma' lon sub a bʌ cha'an jini mandar. ¿Mach ba wolic a ts'a'len Dios che' ma' ñusʌben i mandar? 24 Come jini gentilob mi' p'ajbeñob i c'aba' Dios cha'an ti la' melbal che' bajche' ts'ijbubil.
25 Come an i c'ʌjñibal tsep pʌchʌlel mi wola' jac' jini mandar, pero mi wola' ñusan mandar, lolom jach tsepbil a pʌchʌlel. 26 Jini mach bʌ tsepbilic i pʌchʌlel mi tsi' mele chuqui tac toj mu' bʌ i yʌl jini mandar, ¿mach ba tsepbilic i pʌchʌlel yilal ti' tojlel Dios? 27 Mi ts'ʌcʌl tsi' jac'ʌ jini mandar jini mach bʌ tsepbilic i pʌchʌlel, ¿mach ba muq'uic i tsictesan a mul? come wola' ñusan mandar che' an a cha'an jini ts'ijbubil bʌ mandar yic'ot tsep pʌchʌlel. 28 Come mach mero israelobic pejtel i p'olbal Israel. Jini mero tsep pʌchʌlel ja'el mach jinic am bʌ ti lac bʌc'tal. 29 Mero israelonla che' tojonla ti' wut Dios. Mero tsep pʌchʌlel jini am bʌ ti lac pusic'al, mach ti lac bʌc'talic, i melbalʌch jini Espíritu. Jini mero israel mi' taj i ñuclel ti Dios, mach ti winicobic.